Hoppa till innehåll
Nyheter
Läkare tidigt i karriären utsatta för hot och våld

Läkare tidigt i karriären utsatta för hot och våld

31 % av läkarna är otrygga på jobbet, och mer än var fjärde har hotats under yrkesutövningen. Risken är större tidigt i karriären och 10 år efter införandet av öppen journal vill 51 % av underläkarna ha möjlighet att pseudonymisera journalanteckningarna för att inte riskera att sökas upp på fritiden.
Nyhet

SYLF släpper idag en rapport som bygger på över 3000 läkares vittnesmål om hot och våld i yrket. Läkarna tidigt i karriären är överrepresenterade jämfört med sina kollegor.

Utsattheten tidigt i karriären hör ihop med hur tjänsterna utformas. SYLF lyfter behovet av rutiner, oavsett hur kort tid en läkare tjänstgör på ett och samma ställe. Under allmäntjänstgöringen och även under specialiseringstjänstgöringen får man besöka många kliniker. Det är inte rutin att man introduceras i rutiner rörande hot och våld.  

Arbetsgivarna brister i sitt arbetsmiljöansvar

-"41 % av läkarna som rapporterat otrygghet upplever att cheferna inte har gjort något för att åtgärda problemet, och många som upplever kränkande behandling upplever att problemet inte tas på allvar av mer seniora kollegor eller chefer", säger Robert Holmqvist, ordförande för SYLF. Läkare beskriver hur de utsatts för brottsliga handlingar på arbetstid, men där verksamhetscheferna inte vill hjälpa till att polisanmäla händelserna. "Det är fullkomligt oacceptabelt att läkare utsätts för hot och våld. Samhället och arbetsgivarna måste börja ta detta på allvar", avslutar Robert Holmqvist.

Digital utsatthet allt vanligare

Rapporten lyfter också att läkare allt oftare kontaktas av patienter och anhöriga utanför arbetstid. Mer än varannan läkare vill ha möjlighet att pseudonymisera sina journalanteckningar. SYLF anser att regeringen bör utreda hur läkares identitet ska kunna skyddas.

Åtgärder chefer kan genomföra redan idag

 • Ge tid för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverket, Sunt arbetsliv och Läkarförbundet har konkret vägledning kring hur man kan lägga upp arbetet.
 • Ge anställda möjlighet att välja vad som ska stå på namnbrickan.
 • Ta fram rutiner för nyanställningar och för hur man introducerar till exempel AT-läkare och vikarierande underläkare, även vid korta placeringar.
 • Stötta anställda som utsätts av rasism och sexism.

Kontaktperson

 1. Robert Holmqvist
  Ordförande
 2. Livija Ginters
  Kanslichef

Fler nyheter


Schysst rekrytering är uppdaterat!

SYLF har uppdaterat AT-guiden efter årets granskning, så att du som söker AT nu under 2024 har aktuell info om villkoren på arbetsplatserna och huruvida till exempel kriterierna som framgår i annonserna är rättvisande.
Nyheter från SYLF centralt


Årets kliniska pedagog 2023

Ingemar Lönnberg, överläkare tillika kardiolog på Medicinkliniken Västerås, får utnämningen Årets kliniska pedagog 2023 efter många års gediget arbete med att säkra god handledning av underläkare. Under åren har flera…
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Läkare tidigt i karriären utsatta för hot och våld