Hoppa till innehåll
Nyheter
SYLF tar fram råd för arbetsgivare om BT

SYLF tar fram råd för arbetsgivare om BT

Nyhet
Nyheter från SYLF centralt

I samband med Läkarförbundets studierektorskonferens 2024 lanserar SYLF råd för verksamhetschefer och studierektorer om den praktiska hanteringen av läkare som gör en ST som kräver att läkaren når mål på BT-nivå.

Råden är framtagna då det framkommit att det fortfarande finns osäkerheter kring hur man kan ta emot läkare som behöver uppnå BT-mål. Idag riskerar det att drabba läkare som vill påbörja en ST men där arbetsgivaren kräver antingen genomförd AT eller BT.

SYLF vill försäkra arbetsgivarna om att det inte är en betungande uppgift för ST-studierektorer att också tillse behov och utbildningsinsatser på BT-målsnivå.

" Det är 18 BT-mål, varav 17 kan uppnås med kurser. Det första, BT1, innebär att man tjänstgör tre månader på vårdcentral och tre månader inom den akuta vården. Årligen innebär det rent faktiskt att få till ett antal kurser som rullar och en extra randning," säger Björn Gunnarsson, utbildningspolitisk talesperson i SYLF:s centralstyrelse och förste vice ordförande.

Råden är en av flera åtgärder som setts prioriterade i SYLF:s interna arbetsgruppen för BT-frågor.

Björn Gunnarsson, förste vice ordförande SYLF
Björn Gunnarsson om SYLF:s nya råd för verksamhetschefer och studierektorer.

Fler nyheterAvbolagisering av de offentligt drivna sjukhusen i Stockholm

Den 26 mars beslutade regionfullmäktige att avbolagisera de offentligt drivna sjukhusen i Stockholm. Det betyder att de tre akutsjukhusen som idag drivs som regionalt ägda individuella bolag (Danderyds sjukhus, Södersjukhuset…
Nyheter från SYLF Stockholm

Elin Ekdahl Utsedd till Årets SYLF:are 2024

Under SYLF:s fullmäktige hade vi glädjen att kunna tillkännage Elin Ekdahl som vinnare av utmärkelsen Årets SYLF:are 2024. Priset delas ut till en medlem som har visat exceptionellt engagemang och bidragit betydande till föreningens arbete och medlemmarnas välmående.
Nyheter från SYLF centralt
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare