Hoppa till innehåll
Nyheter
SYLF tar fram råd för arbetsgivare om BT

SYLF tar fram råd för arbetsgivare om BT

Nyhet
Nyheter från SYLF centralt

I samband med Läkarförbundets studierektorskonferens 2024 lanserar SYLF råd för verksamhetschefer och studierektorer om den praktiska hanteringen av läkare som gör en ST som kräver att läkaren når mål på BT-nivå.

Råden är framtagna då det framkommit att det fortfarande finns osäkerheter kring hur man kan ta emot läkare som behöver uppnå BT-mål. Idag riskerar det att drabba läkare som vill påbörja en ST men där arbetsgivaren kräver antingen genomförd AT eller BT.

SYLF vill försäkra arbetsgivarna om att det inte är en betungande uppgift för ST-studierektorer att också tillse behov och utbildningsinsatser på BT-målsnivå.

" Det är 18 BT-mål, varav 17 kan uppnås med kurser. Det första, BT1, innebär att man tjänstgör tre månader på vårdcentral och tre månader inom den akuta vården. Årligen innebär det rent faktiskt att få till ett antal kurser som rullar och en extra randning," säger Björn Gunnarsson, utbildningspolitisk talesperson i SYLF:s centralstyrelse och förste vice ordförande.

Råden är en av flera åtgärder som setts prioriterade i SYLF:s interna arbetsgruppen för BT-frågor.

Björn Gunnarsson, förste vice ordförande SYLF
Björn Gunnarsson om SYLF:s nya råd för verksamhetschefer och studierektorer.

Fler nyheter


Lunchföreläsning 11 April

Lunchföreläsning 11e April kl 12:00 i Pandion på Mälarsjukhuset. Ämnet är lönespecifikation, tjänstgöringsrapport, jour och beredskap. Med andra ord hur du granskar din lön. Lunch erbjuds för de som anmäler sig! Tacksamt framfört av Claes Enning, systemförvaltare Region Sörmland och …
Nyheter SYLF Sörmland

Nytt kollektivavtal klart!

Läkarförbundet och SKR/Sobona har kommit överens om ett nytt avtal som reglerar villkoren för läkare anställda i regioner och kommuner. Det nya avtalet börjar gälla från 1 april och löper på ett år.
Nyheter från SYLF centralt

7-klöver 2024

Representanter från SYLF träffades nu i helgen för 7-Klövern i myllrande Västerås tacksamt annordnat av SYLF Västmanland. Det har utbytts tankar, jämförts utmaningar, och formats strategier. En stor punkt på agendan var åter BT som vi arbetar frenetiskt med i …
Nyheter SYLF Sörmland
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare