Hoppa till innehåll

Förberedelser

1. Kartläggning

Vad har jag att erbjuda? – Vad önskar arbetsgivaren?

 • Meriter – Vad har du åstadkommit tidigare?
 • Formell kompetens – Vad har du papper och intyg på?
 • Reell kompetens – Vad klarar du att genomföra?
 • Personliga egenskaper – Vad i din person bedömer du tillför verksamheten något?
  Det bör finnas kända lokala lönekriterier. Om du har möjlighet, tag kontakt med kollegor på arbetsplatsen eller det lokala fackliga ombudet för att få information.

Vad vill jag ha? – Vad har andra?

 • Lön – Saco lönesök och din lokala SYLF-representant.
 • Förmåner – Allt som du vill ha som inte är lön, till exempel resor, dator, pensionssparande.
 • Utbildningar – Exklusiva kurser eller till exempel del av utbildningen i utlandet. ”Ryggsäckspengar” och ersättning för ökade kostnader (resor, dubbelt boende) vid sidoutbildningar.
 • Ledigheter – möjlighet till deltidstjänst, andel jourkompensation som du får ta ut i tid, semester.

Vilka alternativ har jag?

Om du har flera alternativa jobb som du kan tänka dig är det bra att försöka samordna förhandlingarna. Du känner dig garanterat mer självsäker vid förhandlingen om du har andra erbjudanden.

2. Matcha och gör en strategi 

 • Identifiera vad du har som arbetsgivaren vill ha. 
  Detta är dina trumfkort, framhåll detta!
 • Tänk igenom dina svaga sidor och se på dem positivt.
  Du är svårstressad, inte långsam. Snabb, inte slarvig. En viss ödmjukhet är dock alltid bra.
 • Forma en strategi.
  Tänk igenom innan vad du kan gå med på och inte, vad du kan tänka dig att byta mot vad, exempelvis lön mot ledighet eller utbildning. Bestäm dig för din miniminivå, den lägsta lön du kan acceptera – och var beredd att rösta med fötterna om du inte får den. Bestäm också en målnivå som du är nöjd om du lyckas uppnå.
 • Bestäm slutligen din utgångsnivå, det vill säga det första lönebud du lämnar och som gärna kan vara högt. Därifrån har du sedan prutmån.
 • Övningsförhandla
  Det finns inga genvägar förbi din första förhandling, men har du provat innan kommer du känna dig tryggare. Tänk på att din chef antagligen har gjort det här många gånger innan.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare