Hoppa till innehåll

Representantskapet

SYLF:s representantskap, eller repskapet som det ofta kallas, är ett rådgivande organ inom SYLF. 2023 går representantskapet av stapeln mellan den 10-11 oktober.

Syftet med representantskapet är att styrelsen och lokalavdelningarnas representanter får tillfälle att träffas för avvägningar och den aktuella politiken.

Det är också ett tillfälle för informationsspridning, och för lokalavdelningarna en möjlighet att kontrollera att styrelsen följer de beslut som fattades på det senaste fullmäktigemötet.

Hur går det till?

Varje lokalavdelning utser en representant och minst en observatör. SYLF:s styrelse kan utöka antalet observatörer. SYLF:s styrelse kallar till representantskapsmöte en gång per år, eller om minst fem lokalavdelningar begär det. Av tradition sammanträder representantskapet varje höst.

Representantskapsmötet är i regel mindre formellt än fullmäktigemötet. Det är väldigt sällan som man under representantskapsmöten formellt röstar i frågor, även om det kan ske – i huvudsak är mötena träffar för utbyte av åsikter och information.

På kvällen den första dagen anordnas en middag, i vår klubbvåning på Villagatan 5, för alla deltagare.

Representantskapet 2022

Den 13-14 oktober gick representantskapet av stapeln i Stockholm. Under två intensiva dagar möttes våra lokalavdelningar, vår centrala styrelse och vårt kansli för att byta erfarenheter och ta del av varandras och styrelsens arbete. Vi har samlat protokoll, presentationer och material som var aktuellt under representantskapet 2022 under länken nedan.

Tidigare års protokoll

I och med den nya GDPR-lagen har vi behövt ta bort alla protokoll från år tidigare än 2020, då dessa innehåller namn och åsikter. Vill du få tillgång till tidigare protokoll från SYLF:s representantskap kan du kontakta och skicka e-post till kansli@sylf.se.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare