Hoppa till innehåll

Representantskapet

SYLF:s representantskap, eller repskapet som det ofta kallas, är ett rådgivande organ inom SYLF. Vi träffas en gång årligen under två intensiva dagar i Stockholm.

Syftet med representantskapet är att styrelsen och lokalavdelningarnas representanter får tillfälle att träffas för avvägningar och den aktuella politiken.

Det är också ett tillfälle för informationsspridning, och för lokalavdelningarna en möjlighet att kontrollera att styrelsen följer de beslut som fattades på det senaste fullmäktigemötet.

Hur går det till?

Varje lokalavdelning utser en representant och minst en observatör. SYLF:s styrelse kan utöka antalet observatörer. SYLF:s styrelse kallar till representantskapsmöte en gång per år, eller om minst fem lokalavdelningar begär det. Av tradition sammanträder representantskapet varje höst.

Representantskapsmötet är i regel mindre formellt än fullmäktigemötet. Det är väldigt sällan som man under representantskapsmöten formellt röstar i frågor, även om det kan ske – i huvudsak är mötena träffar för utbyte av åsikter och information.

På kvällen den första dagen anordnas en middag, samt en gemensam aktivitet, för alla deltagare.

Representantskapet 2023

Den 10-11 oktober gick repskapet av stapeln. Vi har samlat material och presentationer från dagarna som du som är förtroendevald kan ta del av under länken nedan. Du behöver vara inloggad för att få tillgång till materialet.

Ersättning för utlägg

Har du lagt ut egna pengar i samband med ditt deltagande? Glöm inte att du inom tre månader efter avslutat arrangemang kan äska pengar för dina utlägg. Fyll i reseräkningen, bifoga dina kvitton och maila in det till reserakning@sylf.se.

Tidigare års protokoll

I och med den nya GDPR-lagen har vi behövt ta bort alla protokoll från år tidigare än 2020, då dessa innehåller namn och åsikter. Vill du få tillgång till tidigare protokoll från SYLF:s representantskap kan du kontakta och skicka e-post till kansli@sylf.se.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare