fbpx
Läkare tillsammans med patient

Föreskrifter om specialiseringstjänstgöring

Läkares ST regleras av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Dessa finns i två versioner, en från 2008 (SOSFS 2008:17) och en från 2015 (SOSFS 2015:8)

Vilken föreskrift ska du följa?

Alla med legitimationsdatum från och med den 1 maj 2015 ska utbilda sig enligt det nya regelverket (SOSFS 2015:8). Läkare med legitimationsdatum före den 1 maj 2015 kan utbilda sig antingen enligt det äldre regelverket (SOSFS 2008:17) eller det nya.

Gamla ST upphör

Viktigt att notera är att det gamla ST-systemet upphör att gälla den 1 maj 2022. För att kunna bli specialist enligt detta måste Socialstyrelsen ha mottagit din ansökan om specialistkompetens senast den 30 april 2022. Det är därför mycket viktigt om du vill genomföra utbildningen utifrån gamla ST-föreskriften att noggrant planera utbildningen tidsmässigt tillsammans med verksamhetschef och handledare.

Att byta från gamla till nya ST-föreskriften

Byter du till nya ST är det viktigt att komma ihåg att samtliga krav i nya ST måste vara uppfyllda när du ansöker om specialistkompetens. Ansökan om specialistkompetens ska göras på de nya intygen. Det går således inte att i ansökan blanda intyg från gamla och nya ST.

Skillnad mellan nya och gamla ST

Nya ST innehåller flera förändringar. Sex nya specialiteter har införts, delmålen delas in i a-, b- och c-delmål, flera grenspecialiteter har blivit basspecialiteter och kraven på kvalitetsgranskningen har skärpts. Läs mer:

Nya specialiteter
De nya specialiteterna är äldrepsykiatri, vårdhygien, skolhälsa, palliativ medicin, arbetsmedicin och beroendemedicin. Samtliga av dessa är tilläggsspecialiteter. I det nya regelverket finns det sammanlagt 63 specialiteter (det gamla systemet består av 57 specialiteter.)

Delmålsstruktur
Den nya specialitetsstrukturen innehåller a-, b- och c-delmål och varje specialiseringstjänstgöring innehåller totalt ungefär 25 delmål. A-delmålen är gemensamma för alla specialiteter, b-delmålen är gemsamma för nästan alla specialiteter, och c-delmålen är specialitetsspecifika kliniska delmål. I det gamla regelverket motsvaras a- och b-delmålen av delmålen 13-21.

Nya basspecialiteter
De kirurgiska-, internmedicinska- och bild- och funktionsmedicinska grupperna har fått nya basspecialiteter. Det är en följd av att en rad grenspecialiteter har gjorts om till basspecialiteter, det gäller exempelvis urologi, kärlkirurgi, kardiologi, lungsjukdomar och klinisk fysiologi.

Skärpta krav på kvalitetsgranskning
Kraven på kvalitetsgranskning har skärpts. I likhet med den gamla föreskriften står det att kvaliteten på ST ska granskas och utvärderas av extern aktör som inte får ha ekonomiska, administrativa eller organisatoriska kopplingar till vårdgivaren och den inspekterade enheten. Nyheten är att om granskningen visar att det finns brister ska dessa åtgärdas. Extern granskning av utbildande enheter bör genomföras vart femte år.

Målbeskrivningar

I målbeskrivningarna för läkarnas specialiseringstjänstgöring anges de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som ST-läkaren ska utveckla under specialiseringstjänstgöringen och hur de förväntas ta sig uttryck i den specialistkompetenta läkarens yrkesutövning.

Läkarförbundets rekommendationer om a- och b-delmål
Med rekommendationerna vill vi underlätta tolkningen av de gemensamma a- och b-målen i Socialstyrelsens föreskrift.

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag har en fråga om mitt medlemskap

Vill du ändra uppgifter i medlemsregistret, ex. byta aktuella kontaktuppgifter, anmäla examen eller byta förening i ditt medlemskap.

Om ditt medlemskap

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.