Sjukvården och läkemedelsindustrin är kunskapsintensiva verksamheter, som beror av engagerade och kunniga chefer. Många läkare har inflytande över arbetsledning och arbetsfördelning i sitt dagliga arbete som specialister – en bra bakgrund för chefsuppdrag. Läkarkåren har också en bred medicinsk kunskapsbas, som ger särskilt goda förutsättningar att leda på ett sätt som värnar patientsäker vård, medicinsk metod- och kvalitetsutveckling och effektiv kunskapsspridning.

Chefskap ska vara attraktivt

För att få med läkarperspektivet i ledningen måste läkare vilja bli chefer. Läkarförbundet arbetar för att motivera och uppmuntra chefskap, och för att göra det till en naturlig och attraktiv karriärväg.

En utmanande roll

Som läkare och chef har du en unik position att driva medicinska frågor, men du måste också sätta dig in i hela verksamhetens villkor. Du leder inte bara läkare, utan olika personalgrupper med skilda förutsättningar.

Fortsätt vara medlem i ett fackförbund när du blir chef! Det är en utsatt position där behovet av stöd kan vara stort.

Var finns det stöd?

  • Chefsföreningen är en yrkesförening inom Läkarförbundet som särskilt ser till chefernas intressen – ett nätverk där du kan knyta kontakter och få stöd i rollen.
  • Läkarförbundet är ett Saco-förbund, och våra medlemmar kan ta del av Sacos verksamhet för chefer med nyhetsbrev, föreläsningar, utbildningar med mera. Man driver också ledarskapsfrågor i forumet Sacos chefsråd, som sammanställt råd om etiska dilemman i chefsrollen.
  • Sök i Lipus utbildningskatalog efter kurser i ledarskap.

Chef och kliniskt arbete

Chefskap och kliniskt arbete ställer olika krav. Att tänka på för att kombinera dem, de flesta läkare som är verksamhetschefer arbetar också kliniskt i relativt stor utsträckning, ofta för att det är svårt att minska det kliniska arbetet.

Frågorna om klinisk verksamhet under chefskap och reaktivering när det upphör bör helst regleras i anställningsavtalet, ta upp det redan vid anställningstillfället. Även vid ett tidsbegränsat chefsförordnande med utrymme för klinisk verksamhet och en tillsvidaretjänst som läkare i botten är det bra att avtala om tid för reaktivering (och hur mycket av lönen som ska behållas när du återgår).

Chefsavtal kan se väldigt olika ut och det finns många frågor som är viktiga att diskutera. Kontakta gärna medlemsrådgivningen.

Inför ditt chefsuppdrag

Att få erbjudande om att bli chef är ett förtroende som kan kännas smickrande, men avvakta inte med de svåra frågorna om vad rollen innebär. För att få rätt förutsättningar behöver du ett tydligt beskrivet uppdrag, väldefinierade villkor, och en plan för din fortsatta yrkesutövning efter uppdragets slut.

Kom överens med arbetsgivaren om villkoren innan chefskapet inleds, och ställ följdfrågor vid rekryteringen: hur ser din roll ut, vilket ansvar innebär den och vilka befogenheter har du? Otydlighet mellan dig och uppdragsgivaren kan leda till otydlighet i din roll.

Dina mål och drivkrafter
Tänk igenom vad du vill uppnå med ditt chefskap: att få inflytande över verksamheten, möjlighet att skapa bra resultat samt att få leda och utveckla andra är sådant som läkare med chefsuppdrag ofta skattar högt.

Dina drivkrafter kan ofta vara dina styrkor, men var också medveten om dina mindre starka sidor. Då kan du arbeta vidare med dem och till exempel ta fram en utbildningsplan med arbetsgivaren i samband med tillträdet.

Ditt uppdrag och dina ramar
Fundera över vilka villkor som är viktiga för dig, och vad du ser som rimliga nivåer för lön, arbetstid, möjlighet till kliniskt arbete, reaktivering, utbildningsplan med mera. Vill du lägga till något i det föreslagna anställningsavtalet? En detaljerad utvecklingsplan med avstämningstidpunkter, mentorstöd eller andra stödfunktioner?

Innan du skriver på
Oavsett anställningsform bör frågorna om klinisk verksamhet och reaktivering efter chefskapet regleras i anställningsavtalet. Reaktivering innebär en möjlighet att under viss tid efter chefskapet få ta igen de kliniska delar man missat, med i stort sett bibehållna förmåner.

Se till att du har klart för dig vad som förväntas av dig och inom vilka ramar du kommer att kunna arbeta. Medlemsrådgivningen kan hjälpa dig gå igenom avtalsförslaget innan du skriver på. Se även Chefsföreningens exempel på hur chefsavtal kan utformas, och Läkarförbundets exempel på VD-avtal inom privat sektor.

Läkarförbundet har tagit fram ett exempel på VD-avtal för den privata sektorn. Ibland insisterar arbetsgivaren på att inkludera lojalitetsplikt, sekretess- och konkurrensklausuler i anställningsavtalet (detta ingår inte i exemplet). Avtalet kan du ladda ner nedan.

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag har en fråga om mitt medlemskap

Vill du ändra uppgifter i medlemsregistret, ex. byta aktuella kontaktuppgifter, anmäla examen eller byta förening i ditt medlemskap.

Om ditt medlemskap

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.