Hoppa till innehåll

Beräkna värdet av ditt övertidsarbete

Vad är din övertidsersättning värd?

Läkares arbetstid regleras i både lag och avtal – men det finns utrymme för individuella och lokala lösningar

Kollektivavtalen anger vad varje övertidstimme är värd och därför ska individuell överenskommelse om att inte ha rätt till sådan ersättning ge något annat istället.

Samtliga kollektivavtal för läkare erbjuder övertidskompensation. Det går att träffa en individuell överenskommelse (och ibland ett lokalt kollektivavtal) om att övertidskompensation inte ska utges. Utgångspunkten är att du som läkare ska få något i gengäld för att du avtalar bort din rätt till övertidskompensation, exempelvis genom en högre lön eller fler semesterdagar. Tänk på att arbetsgivaren måste tydliggöra för dig vilka grunder överenskommelsen bygger på och att om förutsättningarna ändras bör en översyn av uppgörelsen göras.

Tänk också på att det är endast är rätten till övertidsersättningen du avtalat bort mot annan kompensation. Övertidsarbete ska alltid registreras oavsett om ersättning eller inte utbetalas. Det är viktigt att du som anställd noga har kontroll över din arbetstid, även om arbetsgivaren har det yttersta arbetsmiljöansvaret.

Råd och stöd om läkares arbetstid

Kom ihåg!

En individuell överenskommelse ska inte ge sämre förmåner än kollektivavtalet.

Räkna ut om du tjänar på att avtala bort rätten till övertidsersättning

Innan du avtalar bort övertidsersättningen är det viktigt att du får en uppskattning om hur mycket tid det handlar om och hur mycket den avlösta övertiden är värd. Detta värde ska omsättas i högre lön som du och din arbetsgivare kommer överens om.

Ta hjälp av verktyget för att jämföra om du vinner eller förlorar på överenskommelsen. Funktionen räknar enligt de regler som finns i läkarnas kollektivavtal.

Beräkna värdet av ditt övertidsarbete

Med övertid avses arbetstid som överstiger den ordinarie arbetstiden och ev schemalagd jourtid oavsett om du har rätt till övertidsersättning eller inte.

kr/mån

Ange den månadslön (före skatt, uppräknad till heltid om du arbetar deltid) som du har eller har blivit erbjuden.

timmar/vecka

Försök att uppskatta ett genomsnittligt antal övertidstimmar per vecka eller, om du står inför jobbyte/löneförhandling, ange hur mycket du tror att du kommer att arbeta övertid.

Laddar...

Läkarförbundets medlemmar arbetar i genomsnitt ca 3,5 timmar övertid per vecka. Ca 60 procent arbetar mellan 1-5 timmar och 20 procent 6 timmar eller mer.

Källa: Arbetsmiljöenkäten 2022

Resultat

Du bör ha en lön på kr/mån för att kompensera ditt övertidsarbete på timmar/vecka.

Så har vi räknat

Månadslön före skatt
kr/mån
Övertidstimmar per vecka
timmar/vecka
Ungefärligt värde av din övertid
kr/mån
Månadslön inkl värdet av din övertid
kr/mån
Den lön du bör ha för att kompensera för övertidsarbetet

Utgångspunkt är Läkaravtalet för Kommuner och Regioner där övertidskompensation per timme beräknas så här: Enkel övertid: 180% av Månadslön/165, Kvalificerad övertid: 240% av Månadslön/165. Det kan skilja sig något åt mellan olika avtal, men det ger mycket litet utslag.

Beräkningen bygger på antagandet att fördelningen enkel/kvalificerad övertid är 80%/20%. Ev semesterersättning är ej medräknad.

Värdet av din övertidsersättning

Om du och din arbetsgivare har kommit överens och avtalat bort rätten till övertidskompensation måste du se till att du blir kompenserad genom en högre grundlön. I första hand är det chefer och personer med arbetstider som den anställde i stor utsträckning styr över själv som omfattas.

Inför ett sådant beslut är det viktigt att du får en uppfattning över om hur mycket tid det handlar om och hur mycket den avlösta övertiden är värd. Detta värde ska omsättas i högre lön som du och din arbetsgivare kommer överens om.

Tänk på att arbetsgivaren ska tydliggöra vilka grunder överenskommelsen bygger på och om dessa ändras bör översyn ske av lönesättningen och övertidsrätten. Tänk också på att det är endast är rätten till övertidskompensationen du avtalat bort mot högre lön. Övertidsarbetet ska alltid registreras oavsett om ersättning eller inte utbetalas. Det är viktigt att du som anställd noga har kontroll över din arbetstid, även om arbetsgivaren har det yttersta arbetsmiljöansvaret.

Som medlem får du stöd

Behöver du hjälp med frågor om lön och ersättning? Som medlem i Läkarförbundet kan du vända dig till din lokala läkarförening som finns där du arbetar och till Läkarförbundets medlemsrådgivning.

Samtal om lön, avtal och förhandling

När kollektivavtalet för läkarna inom kommun och region löper ut är det dags att förhandla fram läkarnas kommande löneökningar med SKR. Alla vill såklart gärna ha mer i plånboken, men hur kommer vi dit?

Nya regler som påverkar läkares arbetstid

Den 1 februari 2024 börjar nya regler gälla för läkarnas dygnsvila. Huvudregeln är att den totala arbetstiden per dygn får vara maximalt 13 timmar, och att arbete och vila ska alternera. Hur kommer det fungera i praktiken?
SLF.se
Beräkna värdet av ditt övertidsarbete