Hoppa till innehåll

Eftermiddag och kväll måndag 22 april genomför vi ett planerat underhållsarbete kring inloggningen på slf.se. Störningar kan förekomma.

Läkare och lön

Hur mycket mer kommer jag få i lön? Det undrar många läkare som jobbar inom kommuner och regioner. När kollektivavtalet löper ut våren 2024 kommer Läkarförbundet förhandla fram läkarnas kommande löneökningar med Sveriges kommuner och regioner (SKR). Alla vill såklart gärna ha mer i plånboken, men hur kommer vi dit? 

Programledare Silvia Kakembo i samtal med Niki Shams, AT-läkare och facklig representant för alla AT-läkare på Karolinska sjukhuset i Stockholm och Ove Rang chef,avdelningen arbetsliv och juridik på Läkarförbundet.  

Hur får jag som läkare mer i plånboken? 

Löneökningar

Hur stora kommer löneökningarna bli under 2024, kommer de att bli högre inflationen? Ja, säger Ove Rang som i dagsläget tror att läkarna kommer att få en reallöneökning 2024. Niki Shams är inte lika optimistisk och tror inte det blir så.  

För att förstå hur läkarlönerna sätts i Sverige behöver man förstå ”märket”. Märket är den nivå på löneökningar som facken och arbetsgivarna inom industrin förhandlar fram under sin avtalsrörelse. Detta märke, eller procentsats på löneökningarna, är normerande, det vill säga resten av facken och arbetsgivarna anpassar sig efter märket. Eftersom den svenska industrin är beroende av export så är tanken att de sätter en nivå på löneökningarna som gör att den svenska industrin fortfarande kan konkurrera med företag utomlands. Märket infördes i Sverige på 1990-talet efter en period av procentuellt höga löneökningar för Sveriges arbetstagare, men som i praktiken inte gav mer pengar i plånboken eftersom löneökningarna drev på inflationen.   

På våren 2023 förhandlade industrins fack och arbetsgivare fram ett nytt märke. Första året på nya industriavtalet är löneökningarna på 4,1 procent. Läkarna som jobbar inom kommun och region ska få löneökningar i nivå med märket 2023 enligt det kollektivavtal som gäller fram till våren 2024. Det är en nivå på löneökningarna som är rätt bra under omständigheterna. 

Viktigt att veta är att nivån på löneökningarna är på en kollektiv nivå, alla läkare kommer alltså inte få löneökningar på 4,1 procent 2023. Några kommer att få mer i löneökning än så, vissa mindre. Läkarna har individuell och differentierad lönesättning vilket betyder att lönesättningen är tänkt att spegla den enskilda individens prestationer föregående år.

Håll dig informerad

Kunskap om lönenivåer är en god utgångspunkt för att påverka din lön. Läkarförbundet ger dig råd inför löneförhandling, checklista inför lönesamtalet och fler verktyg som kan hjälpa dig i karriären.

”Hela grundidén med facket är att man är starkare tillsammans” 

För att Läkarförbundet ska kunna förhandla fram bra löner för sina medlemmar är det viktigt att arbetsgivarna ser att förbundet representerar många läkare. Läkarförbundet har en hög organisationsgrad, 8 av 10 läkare är med i förbundet. Det ger förhandlingsstyrka vid förhandlingsbordet.  

Ju fler läkare förbundet representerar, desto bättre kollektivavtal kan tecknas.  Bli medlem du också!

Centrala och lokala förhandlingar, golv och tak 

Löneökningarna för ALLA läkare inom Sveriges kommuner och regioner förhandlas först centralt. Nästa steg är sedan att förhandla lönerna lokalt i regionen eller på det enskilda sjukhuset. Lokalt kan Läkarförbundet/läkarföreningen förhandla sig till bättre löneökningar än i det centrala avtalet. Det centrala avtalet anger ett golv, inte ett tak för löneökningarna.  I slutänden är det chefen som fördelar löneökningskakan och hen kan ge en läkare 5 procent lönehöjning och en annan bara 1 procent, detta eftersom lönen är individuell och differentierad.

"Flaskhalsen" och unga läkares löner  

När vi pratar om läkarnas löner finns det en grupp som har väldigt låga löner i jämförelse med sina kolleger och det är: unga läkare.

En förklaring till de låga lönerna för unga läkare är att alldeles för många unga läkare hamnar i den så kallade ”flaskhalsen”, lågbetalda vikariat i väntan på AT, BT och ST-platser. Och när de ska söka utbildningstjänster konkurrerar de med väldigt många andra om samma platser. Den höga konkurrensen gör att arbetsgivarna kan hålla nere lönerna eftersom det är så många som söker tjänsterna.

Läkarförbundet har länge arbetat för att påverka politikerna i frågan om dimensionering och samordning av utbildningsplatser. Det behövs fler utbildningsplatser och handledare så att fler läkare fortare kan komma ut i utbildningstjänstgöring.

Det är ett stort resursslöseri med många läkare som väntar på att få göra sin utbildningstjänstgöring samtidigt som det saknas specialister i alla regioner. 

Lönetrappa för AT-läkare, en del av lösningen?  

Stockholms läkarförening har förhandlat fram en lönetrappa för de unga läkarna som automatiskt räknar upp lönen varje år. Detta som ett svar på att de unga läkarna sitter i en så dålig förhandlingsposition gentemot arbetsgivarna. Det här är ett exempel på ett lokalt kollektivavtal framförhandlat utifrån de lokala förutsättningar, Stockholm är en region som har stor brist på utbildningsplatser och handledare.  

Medlemskapet ger kraft

En förutsättning för att kunna påverka för bättre villkor är att vi är många och samlade. Ensam är svårt att göra sin röst hörd, men över 57 000 medlemmar är svåra att ignorera.

Intervju med Ove Rang, chef för avdelningen för arbetsliv och juridik

Varför löneförhandlar inte Läkarförbundet för läkare med vik eller AT-tjänster? 

Personer som går på vikariat brukar inte vara med i lönerevisionerna, så är det i de flesta branscher, i och med att det är en tidsbegränsad anställning. Chansen att förhandla lön när man går på ett vik är oftast när man skriver på för den nya tjänsten. Här vet vi att våra unga medlemmar som skriver på för både vikariat och AT tjänster har svårt att påverka sin lön eftersom arbetsgivarna har så många unga läkare att välja på. Det finns helt enkelt för många läkare i början av karriären och för få utbildningsplatser som tar dem vidare till att bli specialistläkare.  

Hur ska Läkarförbundet få upp lönerna för de unga läkarna? 

Ja, det pratar vi ju om i avsnittet, jag tror att den stora nyckeln är att unga läkare snabbare måste få AT och ST platser så att de inte hamnar flera år i dåligt betalda vikariat i väntan på utbildningsplatserna. Det här är dåligt för alla, för de unga läkarna vars livslöner påverkas negativt och för samhället i stort eftersom vi vet att det fattas specialistläkare nästan överallt i vården. Det är regionernas ansvar att se till att det finns utbildningsplatser och handledare.  

Jag vill också nämna att vi 2017 fick med i kollektivavtalet att AT-läkarna bör förhandla om sin lön efter 12 månaders anställning. Det är ett steg på vägen, så även arbetet med lokala AT-lönetrappor som Niki och Stockholmsläkarna har förhandlat fram och är nöjda med.  

Räkna innan du förhandlar bort övertidsersättning

Kollektivavtal innebär rätt till kompensation för övertid. Ibland är det möjligt att förhandla bort övertidsersättningen och istället få annan kompensation. Innan du bestämmer dig för att avtala bort rätten bör du räkna på värdet.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare