Hoppa till innehåll

När får läkare strejka?

Får läkare strejka för högre lön och bättre arbetsvillkor? Den frågan ställer medlemmar i Läkarförbundet. Frågan är extra aktuell just nu då förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) under de kommande månaderna ska förhandla fram ett nytt kollektivavtal för alla läkare som jobbar inom kommun och regioner. 80 procent av Läkarförbundets medlemmar omfattas av det kollektivavtalet.

Ett samtal mellan Sofia Rydgren Stale överläkare inom psykiatri i Kristianstad och ordförande för Läkarförbundet och Ove Rang, jurist och chef för avdelningen “Arbetsliv och juridik” på Läkarförbundet.  

Samtal om lön, avtal och förhandling

När kollektivavtalet för läkarna inom kommun och region löper ut våren 2024 kommer Läkarförbundet förhandla fram läkarnas kommande löneökningar med SKR. Alla vill såklart gärna ha mer i plånboken, men hur kommer vi dit?

Upp till kamp för alla sönderstressade läkare? 

I Sverige har vi en lång tradition av att reglera saker som har med arbetslivet att göra genom kollektivavtal, överenskommelser mellan arbetsgivare och fackförbund, i stället för att det ska lagstiftas av staten. Tanken är att det är de arbetsgivare och fackförbund som kan sin bransch bäst som ska sätter upp reglerna för hur det ska fungera på jobbet. (Till exempel har läkare en mängd regler i sitt kollektivavtal som ser till att de får bra ersättning när de jobbar jour eller väldigt långa pass mot att de på vissa arbetsplatser jobbar alla dygnets timmar.) 

Anställda med kollektivavtal har bättre villkor än de som är anställda på arbetsplatser utan kollektivavtal. Ett kollektivavtal ger de anställda mer semester, högre pension, bättre föräldraledighetsersättning och försäkringsskydd med mera. I utbyte får arbetsgivaren anställda som går till jobbet när de ska och inter strejkar. Detta kallas för fredsplikt och är inskrivet i kollektivavtalet. Men när avtalet slutar gälla, i läkarnas fall i mars 2024, då slutar också fredsplikten att gälla. Och Läkarförbundet kan ta ut sina medlemmar i strejk. Detta kallas för strejkvapnet och är något som fackförbunden kan använda i förhandlingarna med arbetsgivaren för att få till förbättringar i kollektivavtalet.

Viktigt att veta är att det enbart är fackförbund som kan ta ut sina medlemmar i strejk, om arbetstagare strejkar utan godkännande från sitt fackförbund kallas det vild strejk och kan vara skäl till uppsägning.

Medlemskapet ger kraft

En förutsättning för att kunna påverka för bättre villkor är att vi är många och samlade. Ensam är svårt att göra sin röst hörd, men över 57 000 medlemmar är svåra att ignorera.

Ingen strejk om politiska beslut 

I Sverige kan arbetstagare enbart strejka för eller emot frågor som arbetsgivarna kan lösa. Det gör att läkare inte kan strejka om en klinik läggs ner eller får mindre i budget eftersom detta inte är något som arbetsgivaren bestämmer över. Det är politiska beslut som Läkarförbundet jobbar med att påverka på andra sätt, genom kontakt med politiker och opinionsbildning i bland annat media.  

För läkare och andra samhällsviktiga funktioner kan alla delar av verksamheten inte gå ut i strejk samtidigt. Vissa delar av vården kommer att undantas om Läkarförbundet skulle ta ut sina medlemmar i strejk, till exempel akutsjukvården. En strejk får heller inte störa viktiga samhällsfunktioner eller medföra bestående ohälsa eller fara för människors liv.

Kollektivavtalets innehåll 

Mycket i kollektivavtal handlar om pengar. Som läkare i Sverige ska du känna dig trygg ekonomiskt. Läkare ska ha bra betalt för sin långa utbildning och stora ansvar men också känna sig trygga att de får ersättning om de av olika anledningar inte kan jobba.

I kollektivavtalet som gäller för alla läkare i kommun och region har Läkarförbundet tidigare förhandlat fram:

  • Riktigt bra pensioner, från det de slutar jobba vid 65 och resten av livet.
  • Riktigt bra försäkringar, om du som läkare blir sjukskriven, skadar dig på jobbet, blir arbetslös eller i värsta fall ersättning till din familj om du dör. Det här är inget du behöver köpa till, det har facket förhandlat fram för alla läkare.
  • Bra ersättning för jour och beredskap, men här är vi inte riktigt nöjda ändå, det här är något vi kommer att fortsätta förhandla för att få upp ännu mer.
  • Läkare har väldigt bra ersättningarna för föräldralediga. Alla läkare som är föräldrar ska kunna vara hemma med sina barn utan att förlora särskilt mycket i lön.
  • Om man får barn under sin AT tjänstgöring förlängs ens anställning så att man har ett jobb att komma tillbaka till efter föräldraledigheten. Det är ingen självklarhet i andra branscher som har liknande former av tidsbegränsade anställningar.
  • Som AT läkare har man också rätt till sjukpenning från arbetsgivaren om man blir sjuk även efter ens anställning har upphört.

Alla älskar inte facket, alla älskar inte kollektivavtal 

Varför är det ändå viktigt att många läkare sluter sig samman och förhandlar sina avtal tillsammans och inte var och en för sig?  

Vårdens arbetsgivare är organiserade i det starka SKR då behöver läkare och övrig sjukvårdpersonal också vara det.  Det är svårt att som enskild läkare stå upp mot en effektiv och stor HR avdelning.  

För att Läkarförbundet ska vara förhandlingsstarka och få igenom bra kollektivavtal som gynnar alla läkare behöver förbundet ha många medlemmar. Ytterst handlar det om att förbundet ska kunna ta ut många läkare i strejk vid en konflikt, om förhandlingarna låser sig. Strejkvapnet fungerar bara om tillräckligt många medlemmar är med i facket. Läkare som inte är med i facket och som strejkar förlorar sin inkomst under tiden de inte är på jobbet (anslutna läkare får betalt från Läkarförbundet vid en eventuell strejk som utlyses av facket) och de har heller ingen som företräder dem om det skulle bli ytterligare problem med arbetsgivaren.

Läkarförbundet är taggade inför avtalsrörelsen 2024!

Vi brukar säga att vi ständigt är i avtalsrörelse. Med det menas inte att vi alltid befinner oss i förhandling med vår motpart, utan att arbetet med nästa avtalsrörelse påbörjas i samma stund som ett nytt kollektivavtal för läkarna tecknats ...

Ove Rang, chef för avdelningen för arbetsliv och juridik:

Varför gör Läkarförbundet ett helt avsnitt om strejk? 

Vi hör från våra förtroendevalda att de får den här frågan från medlemmar, speciellt våra yngre medlemmar som ofta har den tuffaste arbetsmiljön ställer den här frågan. Och det är ju helt förståeligt, många läkare har en alldeles för slitsam vardag. Vi gjorde det här avsnittet för att svara på frågan när och hur läkare får strejka och också passa på att berätta om hur kollektivavtalet fungerar. Det är svårt att förstå det ena utan det andra.  

När strejkade läkarna senast och gick det då? 

Sist läkare strejkade var 1993/94 och då gällde det två saker: 
de nya husläkarnas anställningsskydd och hur deras arbetstid skulle regleras men också hur läkares jour och beredskap skulle funka, arbetsgivarna ville kunna skjuta den ordinarie arbetstiden längre fram på kvällen. Då slutade det med att husläkarna fick samma anställningsskydd som alla andra läkare och att man nådde en lösning för jour och beredskap som gav läkarna mer betalt. Läs gärna den här rätt långa och bra texten om läkarnas strejker på 1900-talet.

Varför tror du att det här är en så aktuellt fråga för läkarna? 

För att många läkare har en väldigt bristande arbetsmiljö, något som alla våra medlemsundersökningar visar. Jag tror många känner att läkarna är nära en slags bristningsgräns för hur mycket de orkar.  

Är Läkarförbundet beredda att ta ut sina medlemmar i strejk våren 2024?  

I avsnittet pratar Sofia Rydgren Stale om strejkvapnet och det är något vi alltid har med oss när vi förhandlar kollektivavtal. Vi har många medlemmar och är ett starkt förbund som tidigare har förhandlat oss till mycket bra grejer för våra medlemmar. Vi kommer att gå in i förhandlingarna med SKR med målet att lösa förhandlingarna som vi ofta gör, vid förhandlingsbordet. 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se
När får läkare strejka?