Hoppa till innehåll

Lön

Inom Region Stockholm förhandlas AT-lönen i det så kallade LOK-avtalet (lokalt kollektivavtal) mellan Stockholms läkarförening och regionen.

SYLF Stockholm har inget eget förhandlingsmandat men en representant från oss brukar alltid vara med i förhandlingsdelegationen för att bevaka underläkarnas intressen. Sedan en tid tillbaka tillämpas en så kallad AT-trappa, vilket är unikt för Stockholm. Trappan har höjt AT-läkarnas löner mer än snittläkarens.

LOK-avtalet reglerar också lönerna för med.stud. och för läkare med utbildning/kompetensbevis från annat land än EES/EU land och som enligt särskilt beslut av Socialstyrelsen fullgör provtjänstgöring.

Höjningen gäller från 1 april 2024 och retroaktiv lön ska betalas ut.

AT-trappan gäller nu även alla examinerade läkare före AT vilket tidigare ofta har varit praxis, men det är nu förtydligat i avtalet.

Lägsta lön för AT-läkare och examinerade läkare är fastställd till följande belopp:

Tid 2020-04-012021-04-012022-04-012023-04-012024-04-01
0-12 mån33 10033 80034 30035 70036 900
13-24 mån33 70034 40034 950 36 40037 650
25-36 mån34 20034 90035 50037 00038 250
37-48 mån34 90035 60036 20037 70039 000
49-60 mån35 60036 30036 95038 50039 800
61 mån -40 500

Tid betyder arbetad tid i månader. När tiden går förflyttas man både vertikalt och horisontellt i tabellen.

Tänk på att avtalet reglerar lägsta lön för AT-läkare. Vi uppmanar alla att försöka få till stånd en individuell löneförhandling och därigenom få upp lönen.

Tänk även på att om har varit föräldraledig från en tjänst (= du kan visa upp ett tjänstgöringsintyg på att du varit anställd under tiden) ska den tiden räknas in i AT-trappan. Tyvärr gäller detta inte om du varit föräldraledig och inte haft en anställning under den tiden. Se till att du har en anställning under hela din föräldraledighet om det är möjligt.

De flesta sjukhus räknar in forskningstid i AT-trappan även om det inte står i avtalet. Fråga sjukhuset vad som gäller och hör av dig till oss om du inte får forskning inräknad.

Hela LOK-avtalet kommer att läggas upp inom snar framtid här

Har du fått för låg lön?

Inser du att du har blivit underbetalad bör du rätt till att få tillbaka lönen retroaktivt. Börja med att visa din chef det lokala kollektivavtalet. Om det inte räcker, hör av dig till oss eller Stockholms Läkarförening. De kan hjälpa dig att driva betalning av lönefordringar från två år tillbaka i tiden.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare