Hoppa till innehåll

Välkommen till Stockholms läkarförening

Vi ser fram emot att se dig som medlem i Sveriges läkarförbund och Stockholms läkarförening. Varje ny medlem gör hela läkarkåren starkare. Ju fler medlemmar vi har med oss, med desto större tyngd kan vi driva våra frågor och göra rätt prioriteringar för Sveriges läkare.

Nyheter

Nu finns en ny version av Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning

Ett flexibelt lektionsupplägg underlättar anpassningar efter organisationens behov. För utbildningsledaren finns nya funktioner som gör den ännu enklare och bättre att använda. Alla filmer är nya eller uppdaterade. Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning är partsgemensam, dvs fackförbund och arbetsgivare står tillsammans bakom innehållet. …

Vårdförbundet varslar om strejk

Idag den 21 maj varslar Vårdförbundet runt 2000 medlemmar i fem regioner om strejk. Strejken inleds den 4 juni klockan 11. Samtidigt fortsätter övertidsblockaden för över 68 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor.

Vad innebär Vårdförbundets konfliktvarsel för läkare i Stockholm

Vårdförbundet har överlämnat konfliktvarsel till SKR/Sobona. Om inget nytt avtal träffas innan den 25 april 2024 klockan 16.00 påbörjas Vårdförbundets varslade strejk. Läs mer om Vårdförbundets varsel här: Varsel om stridsåtgärder (vardforbundet.se) För Stockholm är följande arbetsgivare berörda. Capio S:t Görans Sjukhus AB, …

Fondmedel

Resebidrag till läkare under utbildning (ej uppnådd specialistkompetens) som bidrag för resor till kongresser, symposier och liknande utanför Sverige. Förtur ges fackligt engagerade läkare. Medlemskap i Stockholms läkarförening är ett krav. Sökanden kan beviljas bidrag om maximalt 20.000 kronor. Till egenhändigt skriven ansökan skall bifogas handlingar som sökanden önskar åberopa, samt en preliminär budget.
Ansökan mejlas till anna.edvinsson@slf.se alternativt postas till Stockholms läkarförening, Box 5610, 114 86 Stockholm,

senast den 30 april 2024.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare