Hoppa till innehåll

Välkommen till Stockholms läkarförening

Vi ser fram emot att se dig som medlem i Sveriges läkarförbund och Stockholms läkarförening. Varje ny medlem gör hela läkarkåren starkare. Ju fler medlemmar vi har med oss, med desto större tyngd kan vi driva våra frågor och göra rätt prioriteringar för Sveriges läkare.

Information om covid-19

För uppdaterad information om covid-19 (coronaviruset) så hänvisar vi till Läkarförbundets sidor. Du hittar dem här.

Fondmedel

Stockholms läkarförenings understödsfond delar ut följande fondmedel: Penningunderstöd till behövande läkare som är medlemmar i föreningen och framlidna läkares anhöriga. Till egenhändigt skriven ansökan skall bifogas kopia av självdeklaration samt övriga handlingar som den sökanden önskar åberopa. Observera att årsinkomsten inte får överstiga 150.000 kr. Ansökan mejlas till anna.edvinsson@slf.se eller postas till:

Stockholms läkarförening, Box 5610, 114 86 Stockholm,
senast den 15 februari 2024.

Nyheter

Hjälp oss att få bra lönestatistik, besvara enkäten om lön!

Läkarförbundets löneenkät är en viktig del i arbetet för att läkare ska ha en god löneutveckling och ett viktigt verktyg både vid centrala och lokala löneförhandlingar. Enkäten tar bara fem minuter att besvara och statistiken ger dig ett bra underlag …

Julhälsning

Äntligen är julhelgen här igen. Det gångna året har tyvärr varit fullt med stora påfrestningar. Vi tror hela tiden att vår verksamhet ska bli bättre men så är det inte och speciellt inte under 2023. Resultaten blir dock bättre för …

Pensionsinformation

Den 25 oktober var det dags för en uppdatering i pensionsfrågor.Representanter från KPA pensioner och handläggare från regionen informerade och svarade på frågor. Se bilderna här
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare