Hoppa till innehåll

Utbildningar

Läkarförbundet erbjuder dig som fackligt förtroendevald utbildning för att du på bästa sätt ska kunna utföra ditt uppdrag. Här kan du anmäla dig till någon av de centralt anordnade bas- och fortsättningskurserna.

Central bas- och fortsättningskurs


Lokala kurser:

Lokalföreningarna anordnar också fackliga kurser, hör med din lokalförening.

Redovisningsblankett – ersättning lokala baskurser


Privat sektor

För att stödja den fackliga aktiviteten på privat sektor kommer förbundet att vid behov och i särskild ordning anordna utbildning för privatanställda förtroendevalda. Det finns också möjlighet att ta del av PTK’s kursutbud till anställda på privat sektor.

Mer information om kurstillfällen, innehåll etc. finns på PTK:s webbplats

Lär dig mer om  pension och försäkring, Läs mer


Diskriminering

DO arrangerar bland annat kurserna:

  • Introduktion till diskrimineringslagen i arbetslivet
  • Jämställda löner – steg för steg

Till DO:s webbplats

Arbetsgivare och utbildningsanordnare skyldiga att förebygga diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Hösten 2017 anordnade Diskrimineringsombudsmannen ett filmat seminarium ”Lagen som verktyg för att motverka diskriminering av hbtq-personer”. Seminariet spelades in och finns på DO:s webbplats.


Starta eget

Saco arrangerar inspirationsdagar
för dig som har eget företag eller funderar på att starta eget.


Bolagsstyrelser, pensioner och försäkringar

PTK har många kurser för förtroendevalda och anställda i Läkarförbundet och delföreningarna.

Till PTK:s kurser

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare