Hoppa till innehåll

Råd och stöd från andra läkare

Alla kan någon gång hamna i en svår situation och behöva stöd och råd av en utomstående.
Du som är läkare kanske vill tala med någon som själv är läkare och därför har förståelse för vad läkarrollen innebär.

Då kan du vända dig till Läkarförbundets Kollegiala rådgivning.
Rådgivarna är läkare som kan fungera som ett medmänskligt stöd och samtalspartners.

Det handlar alltså inte om medicinsk, facklig eller juridisk rådgivning. Det kan finnas olika anledningar till att ta kontakt med en kollegial rådgivare.
Det kan handla om problem som hör samman med arbetet som till exempel oro över att ha blivit anmäld till IVO, kränkningar på arbetsplatsen eller frågeställningar som hör samman med att ha utbildats utanför Sverige.

Det kan även handla om mer privata frågor som rör missbruk, sjukdom eller din livssituation i stort och du känner behov av att prata med en person som är insatt i läkarrollen.

Kollegiala rådgivare finns över hela landet. De utses av de lokala läkarföreningarna men du kan kontakta vilken rådgivare du vill oavsett var i landet du bor eller arbetar.
När du kontaktar en kollegial rådgivare har du möjlighet att vara anonym.

Mer information och en lista över vilka kollegiala läkare som finns i hela landet hittar du här.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare