Hoppa till innehåll

Understödsfonden

Stockholms läkarförenings understödsfond delar ut följande fondmedel:

Penningunderstöd
Till behövande läkare som är medlemmar i föreningen och framlidna läkares anhöringa. Till egenhändigt skriven ansökan skall bifogas kopia av självdeklaration samt övriga handlingar som den sökande önskar åberopa.

Delas ut årligen med sista inlämningsdatum den 15 februari.

Resebidrag
Till läkare under utbildning (ej uppnådd specialistkompetens) som bidrag för resor till kongresser, symposier och liknande utanför Sverige.

Förtur ges till fackligt engagerade läkare. Medlemskap i Stockholms läkarförening är ett krav. Sökanden kan beviljas bidrag om maximalt 20 000 kronor.

Till egenhändigt skriven ansökan skall bifogas handlingar som sökanden önskar åberopa.
Efter resans slut skall en reseberättelse skickas in till Stockholms läkarförenings styrelse. Berättelsen publiceras sedan på föreningens hemsida.

Delas ut två gånger per år med sista inlämningsdatum 30 april samt 31 oktober.

Ansökan kan mejlas till anna.edvinsson@slf.se  eller postas till Stockholms läkarförening Box 5610, 114 86 Stockholm.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare