Hoppa till innehåll

Välkommen till Seniora Läkare

Seniora Läkare - En del i Sveriges Läkarförbund

Vi minns Barbro Westerholm

Barbro var vice ordf. 2001-2006 i Seniora Läkare (då SÄL) och ordförande 2007-2011. Hon har betytt mycket för föreningen. Inspirerad av PH Magnusson använde hon ordet årsrik för att beteckna kloka seniorer med lång erfarenhet. Barbro arbetade envetet för att få bort ålderism, även märkbar inom läkarkåren och våra huvudmän, hon drev fortbildningsfrågan och var betydelsefull för oss genom sina djupa kunskaper, sin bakgrund i Socialstyrelsen och sina omfattande kontakter i riksdag och regering.

Personligen har jag haft mycket med Barbro att göra, vi har debatterat otaliga gånger mot varandra i olika frågor. Det har handlat om patientsäkerhet, förnyad lagstiftning med slopande av sanktioner i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och inte minst de senare åren om dödshjälp där Barbro gärna ville ha en lagstiftning som godkände sådan. Barbro var briljant, väl förberedd, alltid respektfull. Det var ett rent nöje att debattera mot henne. Hon var också bland de första som ringde mig för att beklaga när min fru hade gått bort. Nyligen hörde hon av sig till mig och beklagade att hon på grund av andra åtaganden inte kunde delta vid vårt möte i Lund.

Barbros bok, som kom 2021 ” Om att aldrig ge upp” hade verkligen en passande titel. Barbro gav aldrig upp när det gällde att värna de svaga, äldre och diskriminerade i samhället.

Seniora Läkare och hela Sverige saknar Barbros starka kunniga röst.

Torsten Mossberg

Ordförande

I nr 2 av vår tidning Seniora läkare kommer vi att uppmärksamma Barbros bortgång med en fylligare text.

 

 

 

 

Vårmötet i Lund 12-13 maj ett fåtal extraplatser finns kvar

Vi har lyckats ordna några extraplatser till vårmötet i Lund!

Upplysningar via mail till Marianne Ors,  ors.marianne@gmail.com

 

 

 

 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare