Hoppa till innehåll

Om oss

Idag arbetar många av oss seniorer kanske 10 år längre än tidigare generationers läkare. Omkring hälften av pensionerade läkare i Läkarförbundet är också medlemmar i Seniora Läkare. Vare sig du är i fullt arbete, har trappat ner eller inte är yrkesverksam, kom med i Seniora Läkare. Vi behöver dig och du behöver oss!

Detta får du i vår förening:

  • Aktuell fortbildning vid konferenser två gånger per år.
  • En unik blandning av social gemenskap, kollegialt utbyte och professionell information.
  • Spännande kulturresor över hela världen.
  • Facklig aktivitet för seniora läkares särskilda intressen.
  • Tidningen Seniora Läkare, fyra nummer per år, med aktuella medicinska och kulturella artiklar

Medlemskap

Du söker medlemskap lättast via vår hemsida www.slf.se/senior eller genom att kontakta vår sekreterare Peter Larsson på hans mailadress: larsson.876015@outlook.com

 

 

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 250 kr/år. Eftersom Seniora läkare är en ideell förening och en intresseförening inom Sveriges läkarförbund måste du  även vara medlem i Läkarförbundet. Du behöver inte ha uppnått en viss ålder får att få bli medlem.

Debitering: Medlemsavgiften till Seniora Läkare debiteras samtidigt med Läkarförbundets avgift.

Pensionärsmedlem i Läkarförbundet: Om du, när du upphört med din yrkesverksamhet, vill ha reducerad medlemsavgift i Läkarförbundet kan du anmäla dig som pensionärsmedlem där. Medlemsavgiften är för närvarande 876 kr/år. Du har som pensionärsmedlem kvar Läkartidningen och kan utnyttja erbjudanden om resor, fritidsboende etc, men förlorar juridiskt stöd som rör yrkesverksamhet. Din yrkesförsäkring i Folksam påverkas inte så länge du är medlem i Läkarförbundet.

Om Seniora Läkares  historia

En sammanfattning av SENIORA LÄKARES historia från 1967, kan du läsa om här.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare