Hoppa till innehåll

Just nu så har vi tekniska problem och vissa medlemmar har svårt att komma in på Min sida. Vi arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt.

Om oss

Idag arbetar många av oss seniorer kanske 10 år längre än tidigare generationers läkare. Omkring hälften av pensionerade läkare i Läkarförbundet är också medlemmar i Seniora Läkare. Vare sig du är i fullt arbete, har trappat ner eller inte är yrkesverksam, kom med i Seniora Läkare. Vi behöver dig och du behöver oss!

Detta får du i vår förening:

  • Aktuell fortbildning vid konferenser två gånger per år.
  • En unik blandning av social gemenskap, kollegialt utbyte och professionell information.
  • Spännande kulturresor över hela världen.
  • Facklig aktivitet för seniora läkares särskilda intressen.
  • Tidningen Seniora Läkare, fyra nummer per år, med aktuella medicinska och kulturella artiklar

Medlemskap

Du söker medlemskap lättast via vår hemsida www.slf.se/senior eller genom att kontakta vår sekreterare Peter Larsson på hans mailadress: larsson.876015@outlook.com

 

 

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 250 kr/år. Eftersom Seniora läkare är en ideell förening och en intresseförening inom Sveriges läkarförbund måste du  även vara medlem i Läkarförbundet. Du behöver inte ha uppnått en viss ålder får att få bli medlem.

Debitering: Medlemsavgiften till Seniora Läkare debiteras samtidigt med Läkarförbundets avgift.

Pensionärsmedlem i Läkarförbundet: Om du, när du upphört med din yrkesverksamhet, vill ha reducerad medlemsavgift i Läkarförbundet kan du anmäla dig som pensionärsmedlem där. Medlemsavgiften är för närvarande 876 kr/år. Du har som pensionärsmedlem kvar Läkartidningen och kan utnyttja erbjudanden om resor, fritidsboende etc, men förlorar juridiskt stöd som rör yrkesverksamhet. Din yrkesförsäkring i Folksam påverkas inte så länge du är medlem i Läkarförbundet.

Om Seniora Läkares  historia

En sammanfattning av SENIORA LÄKARES historia från 1967, kan du läsa om här.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare