Hoppa till innehåll

Just nu så har vi tekniska problem och vissa medlemmar har svårt att komma in på Min sida. Vi arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt.

Delföreningar
Välkommen till Skåne-SÄL !

Välkommen till Skåne-SÄL !

Skåne-SÄL bildades 2001 och vänder sig till de medlemmar i föreningen Seniora läkare som bor i eller nära Skåne.

Föreningen Skåne-SÄL är en delförening som vänder sig till de medlemmar i Seniora Läkare som bor i den södra delen av landet. Föreningen anordnar sammankomster med föredrag och trivsamt mingel och vi lägger stor vikt vid den sociala samvaron. På hösten bjuds vi traditionellt in till Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapets möte med  föredrag och efterföljande gåsmiddag. Våra  sammankomster äger vanligen rum på Akademiska föreningen i Lund men möten förläggs också till Malmö, Helsingborg och Kristianstad.

Medlemmar i Skåne-SÄL förutsätts vara medlemmar i Svenska Läkarförbundet. Vi finansierar våra speciella evenemang i Skåne-SÄL via en blygsam  medlemsavgift på 150kr/år.

Skåne-SÄL samarbetar med andra föreningar, som Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet och Läkaresällskapet i Lund och även med de fyra danska seniorläkargrupperna på Själland.

Kontakter:
Marianne Ors, ordförande.  Mail: ors.marianne@gmail.com
Yelverton Tegner, sekreterare.  Mail: yelverton@tegner.com
Sven Lindgren, kassör. Mail: svenlindgren42@outlook.com

Så här blir du medlem i Skåne-SÄL

Medlemsavgiften 150 kr per år betalas till Skåne-SÄLs bankgiro: 413-5034. Glöm inte att skriva ditt namn på betalningen!

Maila ditt namn och din e-mail adress till vår sekreterare Yelverton Tegner: yelverton@tegner.com

Skåne-SÄL:s stadgar

Här finns en länk till våra stadgar, senaste ändrade och antagna vid årsmötet den 3 mars 2015.

Länk till årsmötesprotokoll 7 mars 2023.

Skåne-SÄL:s program våren 2024

Tisdag 6 februari kl 14

AF-borgen, Sandgatan 2, 223 50 Lund.

Föredrag: Niklas Mattsson-Carlgren: Senaste nytt om diagnostik och behandling av Alzheimers sjukdom.

Niklas, med dr och specialist i klinisk kemi samt neurologi, forskar kring blodprover som kan indikera Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar. Hans forskning omfattar även studier av hjärnskador efter hjärtstopp. Niklas hör till den internationella forskningsfrontlinjen inom området. År 2020 tilldelades han Bundy Academy`s stora pris för sin forskning kring hjärta eller hjärna vid Lunds universitet.

Sedvanligt mingel.

Tisdag 12 mars kl 14

Locus Medicus, Tornavägen 5 223 62 Lund.

Årsmöte, handlingar mailas ut separat.

Föredrag av Krister Bringéus: Nato - Svensk säkerhetspolitik i snabb förändring.

Krister Bringéus är svensk diplomat och ambassadör som under åren 2015 - 2016 ledde en utredning om Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten, vilket resulterade i betänkandet ”Säkerhet i ny tid” (SOU 2016:57). Krister Bringéus var senast vår ambassadör i Oslo. 2018-2020.

Sedvanligt mingel.

Tisdag 23 april kl 14

AF-borgen, Sandgatan 2, 223 50 Lund.

Kristina Lång: Artificiell intelligens inom screening och bröstdiagnostik.

Kristina är docent och forskare vid Diagnostisk radiologi, Malmö. Utöver sin etablerade forskning hoppas vi att Kristina berättar om sin innovation som hon vunnit pris för, en utrustning med ett fick-ultraljud som kan användas för att diagnosticera bröstcancer. Inte minst i utvecklingsländer, där kvinnor ofta får diagnos i sena stadier,  finns ett stort behov av billigare men effektiva tekniska hjälpmedel för att diagnosticera bröstcancer. Gå gärna in på Face-book och MASAI Lancet Oncology Stop motion och titta på den animerade kortfilm som Kristina gjort för att förklara sin forskning om AI och bröst-cancerscreening och se även Kristina Lång et al, Lancet Oncology Aug 1, 2023

Tisdag 14 maj

Vårutflykt under planering

Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet SMHS                                                                

Flertalet Skåne-SÄLAR är också medlemmar i SMHS och vi ser väl oss som systerföreningar här nere i den del av Sverige som Linné kallade "Härligast på jorden". Skåne-SÄLs medlemmar brukar exempelvis bli inbjudna till SMHS gåsmiddagar, en tradition som vi är mycket glada och tacksamma för. SMHS har öppna möten dit alla är välkomna. Läs mer på hemsidan www.smhs.nu.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare