Hoppa till innehåll

Just nu så har vi tekniska problem och vissa medlemmar har svårt att komma in på Min sida. Vi arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt.

Delföreningar
Välkommen till Skåne-SÄL !

Välkommen till Skåne-SÄL !

Skåne-SÄL bildades 2001 och vänder sig till de medlemmar i föreningen Seniora läkare som bor i eller nära Skåne.

Föreningen Skåne-SÄL är en delförening som vänder sig till de medlemmar i Seniora Läkare som bor i den södra delen av landet. Föreningen anordnar sammankomster med föredrag och trivsamt mingel och vi lägger stor vikt vid den sociala samvaron. På hösten bjuds vi traditionellt in till Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapets möte med  föredrag och efterföljande gåsmiddag. Våra  sammankomster äger vanligen rum på Akademiska föreningen i Lund men möten förläggs också till Malmö, Helsingborg och Kristianstad.

Medlemmar i Skåne-SÄL förutsätts vara medlemmar i Svenska Läkarförbundet. Vi finansierar våra speciella evenemang i Skåne-SÄL via en blygsam  medlemsavgift på 150kr/år.

Skåne-SÄL samarbetar med andra föreningar, som Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet och Läkaresällskapet i Lund och även med de fyra danska seniorläkargrupperna på Själland.

Kontakter:
Marianne Ors, ordförande.  Mail: ors.marianne@gmail.com
Yelverton Tegner, sekreterare.  Mail: yelverton@tegner.com
Sven Lindgren, kassör. Mail: svenlindgren42@outlook.com

Välkommen att bli medlem i Skåne-SÄL

Eftersom Skåne-SÄL är en lokalavdelning inom föreningen Seniora Läkare i Sv Läkarförbundet måste du vara med i Seniora Läkare.

Medlemsavgiften 150 kr per år betalas till Skåne-SÄLs bankgiro: 413-5034.

Skriv ditt namn på betalningen!

Maila ditt namn och din e-mail adress till vår sekreterare Birgitta Hovelius,

e-mail: birgitta.hovelius@med.lu.se

Skåne-SÄL:s stadgar

Här finns en länk till våra stadgar, senaste ändrade och antagna vid årsmötet den 3 mars 2015.

Skåne-SÄL:s program våren 2024


Tisdag 14 maj

Vårutflykt : Vi besöker Helsingborg och turar till Helsingör.

Mer information om utflyktens när var hur kommer!


Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet SMHS                                                                

Flertalet Skåne-SÄLAR är också medlemmar i SMHS och vi ser väl oss som systerföreningar här nere i den del av Sverige som Linné kallade "Härligast på jorden". Skåne-SÄLs medlemmar brukar exempelvis bli inbjudna till SMHS gåsmiddagar, en tradition som vi är mycket glada och tacksamma för. SMHS har öppna möten dit alla är välkomna. Läs mer på hemsidan www.smhs.nu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare