Hoppa till innehåll

Skåne-SÄL

Skåne-SÄL bildades 2001 och vänder sig till de medlemmar i föreningen Seniora läkare som bor i eller nära Skåne.

Föreningen anordnar tre sammankomster på våren och två  på hösten med föredrag och trivsamt mingel. På hösten bjuds vi traditionellt in till Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapets möte med  föredrag och efterföljande gåsmiddag. Våra  sammankomster äger vanligen rum på Akademiska föreningen i Lund men möten förläggs också till Malmö, Helsingborg och Kristianstad.

Medlemmar i Skåne-SÄL förutsätts vara medlemmar i Svenska Läkarförbundet. Vi finansierar våra speciella evenemang i Skåne-SÄL via en blygsam  medlemsavgift på 100 kr/år.

Skåne-SÄL samarbetar med andra föreningar, som Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet och Läkaresällskapet i Lund och numera även med de fyra danska seniorläkargrupperna på Själland.

Så här blir du medlem i Skåne-SÄL: maila namn, bostadsadress samt gärna telnr till vår sekreterare och betala 100 kr till föreningen Skåne-SÄLs bankgiro: 413-5034. Glöm inte att skriva ditt namn på betalningen!

Kontakt:
Marianne Ors, ordförande.  ors.marianne@gmail.com
Birgitta Castor, sekreterare.  Castor.bringeus@telia.se
Sven Lindgren, kassör. svenlindgren42@outlook.com

Välkomna till möten i Skåne-SÄL våren 2022!

Kallelse till årsmöte i Skåne-SÄL tisdagen den 5 april kl 14.00, AF Lund.

Kallelse har mailats ut till alla medlemmar i god tid enligt våra stadgar. Dagordning med verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse samt valberedningens förslag till styrelse för det kommande verksamhetsåret kommer att läggas ut på vår hemsida. Sedvanligt mingel efter årsmötet och Marianne Ors berättar om den goda sömnen.

Andra aktiviteter är under planering.

Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet SMHS

Flertalet Skåne-SÄLAR är också medlemmar i SMHS och vi ser väl oss som systerföreningar här nere i den del av Sverige som Linné kallade "Härligast på jorden". Skåne-SÄLs medlemmar brukar exempelvis bli inbjudna till SMHS gåsmiddagar, en tradition som vi är mycket glada och tacksamma för. SMHS har öppna möten dit alla är välkomna. Läs mer på hemsidan www.smhs.nu.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar