fbpx
Hoppa till innehåll

Idag, fredag 28/1, har medlemsadministrationen stängt. Hitta svar på dina frågor om medlemskapet i Läkarförbundets frågor och svar

Skåne-SÄL

Skåne-SÄL bildades 2001 och vänder sig till de medlemmar i föreningen Seniora läkare som bor i eller nära Skåne.

Föreningen anordnar tre sammankomster på våren och två  på hösten med föredrag och trivsamt mingel. På hösten bjuds vi traditionellt in till Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapets möte med  föredrag och efterföljande gåsmiddag. Våra  sammankomster äger vanligen rum på Akademiska föreningen i Lund men möten förläggs också till Malmö, Helsingborg och Kristianstad.

Medlemmar i Skåne-SÄL förutsätts vara medlemmar i Svenska Läkarförbundet. Vi finansierar våra speciella evenemang i Skåne-SÄL via en blygsam  medlemsavgift på 100 kr/år.

Skåne-SÄL samarbetar med andra föreningar, som Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet och Läkaresällskapet i Lund och numera även med de fyra danska seniorläkargrupperna på Själland.

Kontakt:

Marianne Ors, ordförande.  ors.marianne@gmail.com
Birgitta Castor, sekreterare.  Castor.bringeus@telia.se

Vänner i Skåne-SÄL! Välkomna till möten våren 2022!

Vi tror på en vår med möjlighet att mötas på riktigt. Därför kommer här ett första program för medlemsmöten. Flera trivsamma events och möten är på gång.

Tisdagen 1 februari kl 14.00 Nya Festsalen, AF, Lund. Staffan Olander berättar om Beatles. Traditionellt mingel.

Tisdagen 8 mars årsmöte kl 14.00 Nya Festsalen, AF Lund. Kallelse kommer att mailas ut i god tid enligt våra stadgar. Dagordning med verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse samt valberedningens förslag till styrelse för det kommande verksamhetsåret kommer att läggas ut här på vår hemsida. Efter årsmötet föredrag av Marianne Ors om sömn.

Möten under april och maj är under planering!

Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet SMHS

Flertalet Skåne-SÄLAR är också medlemmar i SMHS och vi ser väl oss som systerföreningar här nere i den delen av Sverige som Linné kallade Härligast på jorden. Tack vare entusiaster har kulturapoteket Svanen i Lund räddats till eftervärlden och är nyinvigt som apotek efter en grundlig renovering. SMHS hälsar Skåne-SÄLs medlemmar välkomna att höra mera om arbetet med att rädda Svanen vid SMHS möte den 28 mars. Läs mer på hemsidan www.smhs.nu.
SMHS har öppna möten dit alla är välkomna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språkkaféet – en fantastisk insats !

Läs mer om Språkkafféet i Seniora Läkare 2018 nr 1, sid 12-13. Under ledning av Birgitta Castor bidrog Skåne-SÄL till att underlätta för nyanlända läkare att finna sig till rätta i den svenska sjukvården. Totalt ordnades 82 sammankomster med olika övningar!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar