Hoppa till innehåll

Just nu så har vi tekniska problem och vissa medlemmar har svårt att komma in på Min sida. Vi arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt.

Facklig information

Vi är med och påverkar!

Omkring 15 000 av Läkarförbundets ca 57 000 medlemmar är 60 år och äldre. Seniora Läkare samverkar med Läkarförbundet på flera plan men har även en egen agenda. Genom att vår ordförande också är medlem av Läkarförbundets styrelse bevakas de seniora läkarnas frågor ständigt och aktivt centralt i Läkarförbundet.

Vi utgör en referens- och expertgrupp när det gäller seniora läkares speciella frågor. Vi vill synas och höras och skapa diskussioner kring seniora läkares arbetsvillkor. Seniora Läkare bevakar bland annat:

 • Lagen mot åldersdiskriminering
 • Anställningsformer och avtal för seniora läkare liksom pensionsfrågor.
 • Fortbildning för seniora läkare. Fortbildning är en nödvändighet om man fortsätter att arbeta. Vi anser att kostnader för fortbildning av seniora läkare bör vara avdragsgilla.
 • Läkemedelsförskrivning.  Vi arbetar för att kunna erbjuda möjlighet till elektronisk förskrivning till Seniora Läkares medlemmar.
 • Arbetsmiljön för seniora läkare.
 • Möjligheten för seniora läkare att fungera som mentorer för yngre läkare och för nyinflyttade läkare som behöver stöd för att komma in i svensk sjukvård.
 • Arbetet med att rekrytera nya medlemmar till Läkarförbundet och till vår förening.
 • Arbetet i Läkarförbundet med kartläggning av i hur stor utsträckning seniora läkare arbetar, i vilken specialitet och under vilka villkor.

Adjungeringar och samarbeten

Vi är adjungerade till:

 • SPLF, Svenska privatläkarföreningen
 • DLF, Distriktsläkarföreningen
 • Stockholms läkarförening
 • Vår ordförande, Torsten Mossberg är ordförande i i Läkarförbundets Etik och Ansvarsråd (EAR)

Torsten Mossberg 
Ordförande
2020 01 13

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare