fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Omkring 15 000 av Läkarförbundets ca 54 000 medlemmar är 60 år och äldre. Seniora Läkare samverkar med Läkarförbundet på flera plan men har även en egen agenda. Genom att vår ordförande också är medlem av Läkarförbundets styrelse bevakas de seniora läkarnas frågor ständigt och aktivt centralt i Läkarförbundet.

Vi utgör en referens- och expertgrupp när det gäller seniora läkares speciella frågor. Vi vill synas och höras och skapa diskussioner kring seniora läkares arbetsvillkor. Seniora Läkare bevakar bland annat:

 • Lagen mot åldersdiskriminering
 • Anställningsformer och avtal för seniora läkare liksom pensionsfrågor.
 • Fortbildning för seniora läkare. Fortbildning är en nödvändighet om man fortsätter att arbeta. Vi anser att kostnader för fortbildning av seniora läkare bör vara avdragsgilla.
 • Läkemedelsförskrivning.  Vi arbetar för att kunna erbjuda möjlighet till elektronisk förskrivning till Seniora Läkares medlemmar.
 • Arbetsmiljön för seniora läkare.
 • Möjligheten för seniora läkare att fungera som mentorer för yngre läkare och för nyinflyttade läkare som behöver stöd för att komma in i svensk sjukvård.
 • Arbetet med att rekrytera nya medlemmar till Läkarförbundet och till vår förening.
 • Arbetet i Läkarförbundet med kartläggning av i hur stor utsträckning seniora läkare arbetar, i vilken specialitet och under vilka villkor.

Adjungeringar och samarbeten

Vi är adjungerade till:

 • SPLF, Svenska privatläkarföreningen
 • DLF, Distriktsläkarföreningen
 • Stockholms läkarförening
 • Vår ordförande, Torsten Mossberg är ordförande i i Läkarförbundets Etik och Ansvarsråd (EAR)

Torsten Mossberg 
Ordförande
2020 01 13

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem