Hoppa till innehåll

Just nu så har vi tekniska problem och vissa medlemmar har svårt att komma in på Min sida. Vi arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt.

Våra möten

Välkommen till ett vår- och årsmöte i Umeå 24-26 maj med utflykter och möjlighet att följa med på en exklusiv 7dagars Nordkalottenresa.

Vi erbjuder ett högklassigt och varierat vetenskapligt program där alla deltagare ska kunna hitta ämnen av intresse. Innehållet i programmet är därför utförligt beskrivet – mer exakta hålltider för programmet, luncher och kaffe kommer i nästa nummer

Till den gemensamma middagen fredagen den 24 maj önskar vi nyttja era frivilliga kompetenser. Anmäl till mig (bernd.stegmayr@umu.se) om du kan tänka dig ställa upp: Vilket instrument?  sång? repertoar? Jazz, folkmusik, trubadur, klassiskt, annat?  Enskilt framförande eller i grupp?  Underhållning i samband med middagen på lördag den 25 maj blir med den välkända orkestern Renhornen.

Vi har flera sociala aktiviteter och utflykter som beskrivs i programmet. En sju dagars resa till Nordkalotten är det stora dragplåstret. För planeringen behöver vi en INTRESSEANMÄLAN (ej låst bokning) på Trippus hemsida för mötet.

Gå gärna in på länken och ge dina synpunkter. https://www.trippus.net/varmote2024

Den exakta kostanden för arrangemanget är svår att ange i nuvarande osäkra ekonomiska läge

men vi kalkylerar men en kongressavgift på 3500 SEK, där lunch, kaffe och två middagar ingår

Om intresse finns tänker vi möjliggöra ’fria föredrag’ 3+2 minuter som Powerpoint-visning. Många av er är kanske fortfarande aktiva inom klinik och/eller forskningen. Ni har säkert värdefull information att förmedla oss.

Det kanske kan upplevas långt att resa till Umeå. Fundera då på att ta det i etapper med sköna uppehåll på vägen hit eller väl här i trakten.

För arrangörsgruppen

Bernd Stegmayr (bernd.stegmayr@umu.se)

Program Seniora Läkares möte i Umeå 24–26 maj 2024

Plats: Folkets hus, Vasaplan, Umeå.

Kongressavgift (preliminär) 3500 kr inklusive måltider (exklusive vin som du betalar själv)

Fredag den 24 maj 2024 13.30 – 22.00            

13.30-14.00 Öppningsceremoni

14.00 – 16.15 Vetenskapligt program

Åldrandets immunitet - Anders Johansson - Professor i infektionssjukdomar och överläkare i infektionssjukdomar och vårdhygien vid Norrlands universitetssjukhus. Föreläsningen handlar om hur immunförsvaret förändras med ökande ålder och hur vaccineringen under covid-19-pandemin har givit nya insikter. Han berättar om de kliniska studierna av vaccination, immunitet och mortalitet som han ansvarat för med >3500 deltagare på 115 äldreboenden i fem regioner i Sverige. Resultat har rapporterats kontinuerligt varje vecka till Folkhälsomyndigheten och har varit viktiga för beslut om vaccinering av personer äldre än 80 år.

Glesbygdsmedicin. -  Peter Berggren - verksamhetschef för Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman. Med en allt äldre befolkning med komplexa behov ställs glesbygdssjukvården på nya prov. För att kunna ge en god vård till rimliga kostnader i framtiden satsar man vid sjukstugorna i Södra Lappland och Glesbygdsmedicinskt centrum (GMC) på att utveckla telemedicinska och andra metoder. Verksamheten har av WHO lyfts fram som en förebild för avancerad primärvård i glesbygd och presenteras av distriktsläkaren Peter Berggren, en eldsjäl bakom utvecklingen.

Världens bästa vulvaomhändertagande- Elisabet Nylander, professor, dermato-venereolog och Inga Sjöberg, docent, gynekolog och allmänläkare berättar om Sveriges första vulvamottagning som startade på Universitetssjukhuset i Umeå 1985. Det handlar om att ge den bästa vården för kvinnor i alla åldrar med vulvasymtom och sjukdomar som framför allt drabbar underlivet. Tidigare kunde hudsjukdomar som lichen sclerosis leda till vulvektomi, och flytningar behandlades med Triple Sulfa. Kvinnor med besvärliga symtom kunde benämnas SVBK (sveda), värk- och brännkärringar). Det har hänt mycket sedan dess.

19.00-22.00 Middag P 5

Lördag den 25 maj 2024

06.00 - 08.00 Fågelskådning med Kjell Grankvist & Jan Linder

 8.30 – 16.30 Vetenskapligt program

Funktionell neurokirurgi: från Umeå till Grenoble - Marwan Hariz - professor emeritus från University College London, Queen Square, är sedan 2018 adjungerad professor och överläkare på UmU & NUS. Föreläsningen kommer att fokusera på neurokirurgiska aspekter med stereotaktisk stimulering av hjärnan med hjälp av olika tekniker såsom magnetisk resonansteknik.

MONICA-projekten - Stefan Söderberg, professor i internmedicin med specialintresse i lilla kretsloppets sjukdomar kommer att föreläsa med frågeställningen: Varför är man andfådd? Kanske på grund av högt blodtryck i lilla kretsloppet eller pulmonell arteriell hypertoni (PAH) en blodtryckssjukdom som de flesta inte känner till.

Gallsaltstimulerat lipas – från nutrition till inflammation till läkemedel - Olle Hernell - professor emeritus i pediatrik och tidigare prefekt vid enheten för pediatrik, institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet. Han är också en av grundarna till Lipum AB som utvecklat ett helt nytt läkemedel för att behandla kroniska inflammationssjukdomar, i första hand reumatoid artrit (RA). Föreläsningen tar upp överraskningar som väntar när man forskar på bröstmjölk. Efter att ha funnit det gallsalt-stimulerade lipaset (BSSL) i bröstmjölk och visat dess betydelse för effektiv spjälkning av bröstmjölkens fett i tunntarmen hos ammande barn kunde Olle Hernells forskargrupp också visa att BSSL finns i blodet och i vävnader med inflammation. Dessa initiala fynd ledde fram till slutsatsen att BSSL också har en nyckelroll vid inflammation och att en antikropp riktad mot BSSL hämmar inflammationsutveckling. En humaniserad antikropp testas nu i kliniska försök som behandling av RA i första hand.

Samerna och hälsa - Lena Marie Nilsson är knuten till Arktiskt centrum vid Umeå Universitet. Lena Maria forskar om samband mellan kostmönster (ex. samisk kost, kaffe) och folkhälsa, samt om säker tillgång på livsmedel i Arktis-området. Lena Maria kommer att samordna föreläsningar som beröra olika aspekter av samers hälsa.

11.15 – 12 00 ÅRSMÖTE SENIORA LÄKARE - därefter fortsatt vetenskapligt program

Minnesfunktioner ur ett longitudinellt perspektiv. Lars Nyberg - professor i neurovetenskap vid Institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå Universitet och föreståndare för hjärnavbildningsenheten.  Lars Nybergs forskning handlar om att med funktionell hjärnavbildning koppla hjärnsystem till olika minnesprocesser. Tron att vi blir glömska när vi blir gamla kan till en del bero på bristfälliga forsknings-metoder. Lars Nybergs longitudinella studier i Betula-projektet har visat att detta verkligen inte drabbar alla. Vid 70 och till och med 80 års ålder kan många ha ett väl bevarat minne. Frågan är vad som ligger bakom detta – något som pågående studier söker utröna och en del lovande fynd kommer att presenteras i föredraget.

Från svimmande nybyggare till Nobelpris - en tidsresa i övre Norrlands genetik. I delar av norra Sverige finns anhopningar av ärftliga sjukdomar. Vilka är mekanismerna bakom det? Klinisk genetiker Anna Lundström ger en översikt över området och beskriver även nya diagnostiska metoder och behandlingar. I Umeå har grunderna lagts till Emmanuelle Charpentiers nobelpris för gensaxen.

Barnkardiolog, professor Annika Rydberg beskriver hur en allvarlig ärftlig hjärtarytmi-sjukdom kunde härledas till en dalgång i Västerbotten.

Den så kallade Skelleftesjukan diagnosticerades första gången i Umeå på 1960-talet men visade sig vara tämligen vanlig. Professor Ole Suhr har lett forskningen kring denna sjukdom under många decennier och kan berätta om de stora framsteg som gjorts fram till dagens genterapi. Slutligen får vi ett perspektiv på denna sjukdom av en patient och kollega som behandlats med den s.k. gensaxen.

18.00- 24.00Middag Restaurang Äpplet, Folkets hus. Underhållning av ”Renhornen”

Söndag den 26 maj 2024: Resor och sociala aktiviteter

Hurtigruten - fjäll, fjordar och fantastiska vyer Det här är en riktig ”bucket-list-resa” där vi gör en fantastisk tur runt Nordkalotten, vi passerar polcirkeln och besöker tre länder - Sverige, Finland och Norge. Vi får uppleva den vackra svenska norrländska naturen och tar oss genom finska Lappland. Dessutom kryssar vi med klassiska Hurtigruten i den arktiska arkipelagen och tar en närmare titt på Kiruna - en stad i förvandling.        

Cykelutflykter på egen hand eller med guidad tur. Mer information kommer senare.

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare