fbpx
Hoppa till innehåll

Välkommen till Svenska Distrikts­läkarföreningen (DLF)

DLF är en yrkesförening inom Läkarförbundet för specialistläkare inom primärvården, främst specialister i allmänmedicin. Föreningen består av cirka 5 500 specialister och organiseras i 24 lokalavdelningar samt en central styrelse.

Förändrade arbetssätt i krissituationen orsakad av Covid-19

Förändrade arbetssätt i krissituationen orsakad av Covid-19

Vid en extraordinär situation bör vanliga rutiner kastas om och man får tänka nytt. Även de patienter som kommer till vårdcentralen på planerade besök kan ha förkylningssymtom. Nu när smittspridning i samhället är ett faktum, blir det mycket svårare att skydda sjukvårdspersonal, och då även läkare, inom primärvården. Tyvärr vittnar flera av våra medlemmar att det fortfarande är många vård/hälsocentraler som saknar tydliga krisrutiner, att inga riskbedömningar gällande smittspridning och ökad arbetsbelastning är gjorda och att man generellt har dålig beredskap.

Läs mer här…

Nyheter

Vårdcentraler ska inte ta över neuropsykiatriska utredningar

Häromdagen skrev tre debattörer att barn och ungdomar med ADHD och autismspektrumtillstånd borde utredas på vårdcentraler i stället för inom den specialiserade vården eftersom det på vårdcentralerna finns ”goda förutsättningar för trygghet och kontinuitet i vårdkontakten.”
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar