fbpx
Hoppa till innehåll

Just nu bygger vi om i Läkarförbundets webbnätverk vilket kan göra att vissa sidor ser lite märkliga ut. Vid frågor eller synpunkter, kontakta webbsupport@slf.se.

Samfonden

Vårt stöd till din personliga kompetensutveckling och ekonomi.

Samfonden är Svenska Distriktsläkarföreningens fond för att främja våra medlemmars professionella utveckling eller ge stöd till medlem eller medlems efterlevande som har hamnat i ekonomiskt obestånd. Fonden är en sammanslagning av ett tidigare flertal fonder som sträcker sig tillbaka till föreningens bildande 1885.

Fonden riktar sig i först hand till färdiga specialister i allmänmedicin (i undantagsfall kan ST-läkare i allmänmedicin komma ifråga) som vill förkovra sig i sin professionella gärning och den aktivitet man söker bidrag till skall ha anknytning till den allmänmedicinska kliniska vardagen.

Exempel på typiska aktiviteter som sökts och beviljats är deltagande i konferenser och kortare utbildningar.  Däremot har vi varit restriktiva med utbetalningar till mer omfattande utbildningar, mer nischade intressen som inte är särskilt representativa för allmänmedicinens område eller bidrag till utrustning eller material. Bidrag lämnas till resa och deltagar-/kursavgift men ej för inkomstbortfall eller boende/logi.

I ansökan skall därför ändamål med och motivering för sökta medel anges så noggrant som möjligt och det belopp man söker skall specificeras. Den som sökt och erhållit bidrag ur fonden förbinder sig att efter genomförd aktivitet inkomma med kvitton som styrker de utlägg för vilka bidrag beviljats samt att inkomma med en skriftlig rapport/berättelse som eventuellt kan komma att publiceras i tidningen Distriktsläkaren. Underlåtenhet till detta kan leda till krav på återbetalning.

Om det gäller ansökan för behövande medlemmar eller efterlevande måste du även lämna en redogörelse för din ekonomi och din familjesituation. Gränsen för behövande till Samfonden rekommenderas vara under 3 prisbasbelopp i årsinkomst och mindre än ca 1,5 prisbasbelopp i tillgångar . Till ansökan skall kopia av senaste självdeklaration bifogas.

Ansökningsdatum är senast 1 januari, 1 maj och 1 september. 

Ansökningsformulär

Svenska Distriktsläkarföreningen
Box 5610
114 86 Stockholm

Kontaktperson

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar