fbpx
Hoppa till innehåll

Nyheter

Vårdcentraler ska inte ta över neuropsykiatriska utredningar

Häromdagen skrev tre debattörer att barn och ungdomar med ADHD och autismspektrumtillstånd borde utredas på vårdcentraler i stället för inom den specialiserade vården eftersom det på vårdcentralerna finns ”goda förutsättningar för trygghet och kontinuitet i vårdkontakten.”

Debatt: Akut specialistläkarbrist i Stockholm

”Regionerna har misslyckats med att se till att det finns tillräckligt många specialistläkare. Nu behöver staten överta ansvaret för att dimensionera och samordna läkares utbildningstjänster. (…) För att säkerställa att alla får en fast läkare på sin vårdcentral krävs en långsiktig satsning på fler specialistläkare i allmänmedicin.”

Ge läkarna en chans att klara vårdskulden

Nu ska landets vårdcentraler på några månader klara av ett helt års uppdämt vårdbehov. För att detta ska fungera måste både vården, de styrande och befolkningen dra sitt strå till stacken, skriver Marina Tuutma och Ylva Sandström, Distriktsläkarföreningen i en …

Distriktsläkarföreningen deltog i den digitala Almedalsveckan

Hur långt har vi kommit med omställningen till nära vård, gällande kompetensförsörjningen av specialister i allmänmedicin och fast läkare? Hur används de statliga resurserna? Hur ser vårdcentralernas och allmänläkarnas roll ut i den nära vården?

Missa inte DLF:s seminarium under Almedalsveckan!

Hur långt har vi kommit med omställningen till nära vård, gällande kompetensförsörjningen av specialister i allmänmedicin och fast läkare? Hur används de statliga resurserna? Hur ser vårdcentralernas och allmänläkarnas verklighet ut just nu och i framtiden?

Tillgången på allmänläkare

Svensk hälso- och sjukvård står inför en omställning där primärvården ska utgöra navet. Är omställningen möjlig med nuvarande läkarförsörjning? Hur kan förändrade arbetssätt stärka förutsättningarna för ökad kontinuitet och personcentrering? SNS har bjudit in Marina Tuutma, ordförande i Svenska Distriktsläkarföreningen …