Hoppa till innehåll

SAFU – Samling för allmänmedicinsk forskning

Samling för Allmänmedicinsk Forskning och Utbildning (SAFU) är ett officiellt samarbete mellan Distriktsläkarföreningen (DLF), Svensk förening för Allmänmedicin (SFAM) och representanter från alla allmänmedicinska institutionerna i Sverige. Syftet med SAFU är att gemensamt driva ett arbete för att synliggöra, utveckla och förstärka den allmänmedicinska forskningen och utbildningen som en del av en nationell reform för primärvården i Sverige.

Ovan dokument skickades till utredningen ”God och nära vård” och delar av det införlivades i avsnittet om forskning i det andra delbetänkandet SOU 2019:29, sidan 233-235:

 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se
SAFU – Samling för allmänmedicinsk forskning