Hoppa till innehåll

Forskning och utbildning

Sidan är under uppbyggnad...

Kartläggning av fortbildning primärvård
Detta är en rapport som är som gjord för att användas för lokalt påverkansarbete.
Läkarförbundet har kartlagt regionernas förfrågningsunderlag för vårdval inom primärvården.
Det har vi gjort för att se vilka krav på fortbildning av specialistläkare regionerna ställer i
förfrågningsunderlagen och i regelverket för uppföljning av vårdval primärvård. Vi har tittat på
om det finns: • krav på fortbildning • krav på fortbildningsplan/kompetensutvecklingsplan •
specificerad mängd fortbildning • kvalitetsindikator för fortbildning. Samtliga regioner utom ett
ställer krav i sina förfrågningsunderlag för vårdval primärvård på att vårdgivaren ska se till att
personalen har adekvat utbildning och får den fortbildning som erfordras för att upprätthålla
kompetensen. Regionerna skriver det dock olika tydligt. När det gäller övriga tre punkter
presterar landstingen sämre. Endast 8 av 21 regioner ställer krav på att det ska finnas en
individuell fortbildningsplan. Bara 6 av 21 regioner har specificerat mängden fortbildning. Och
endast 6 av 21 landsting/regioner har en kvalitetsindikator för fortbildning.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att regionerna brister i sitt ansvar när det gäller att
ställa tydliga krav på vårdgivarna inom primärvården vad gäller specialistläkarnas
fortbildning. Och här kan lokalföreningarna använda kartläggningen för att ställa de lokala
beslutsfattarna till svars och kräva bättring. Det pikanta faktum att samtliga regioner utom ett
ställer krav på fortbildning men få lever upp till det gör att det här är öppet mål för
lokalföreningarna att kritisera regionernas inkonsekvens.

https://slf.se/app/uploads/2018/11/rapport-om-krav-pa-fortbildning-i-regelbocker-for-vardvalprimarvard.pd

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se
Forskning och utbildning