Hoppa till innehåll

Forskning och utbildning

Kartläggning av fortbildning primärvård
Detta är en rapport som är som gjord för att användas för lokalt påverkansarbete.
Läkarförbundet har kartlagt regionernas förfrågningsunderlag för vårdval inom primärvården.
Det har vi gjort för att se vilka krav på fortbildning av specialistläkare regionerna ställer i
förfrågningsunderlagen och i regelverket för uppföljning av vårdval primärvård. Vi har tittat på om det finns:

• krav på fortbildning

• krav på fortbildningsplan/kompetensutvecklingsplan

• specificerad mängd fortbildning

• kvalitetsindikator för fortbildning

Samtliga regioner utom ett ställer krav i sina förfrågningsunderlag för vårdval primärvård på att vårdgivaren ska se till att personalen har adekvat utbildning och får den fortbildning som erfordras för att upprätthålla kompetensen. Regionerna skriver det dock olika tydligt. När det gäller övriga tre punkter presterar landstingen sämre. Endast 8 av 21 regioner ställer krav på att det ska finnas en individuell fortbildningsplan. Bara 6 av 21 regioner har specificerat mängden fortbildning. Och endast 6 av 21 landsting/regioner har en kvalitetsindikator för fortbildning.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att regionerna brister i sitt ansvar när det gäller att
ställa tydliga krav på vårdgivarna inom primärvården vad gäller specialistläkarnas
fortbildning. Och här kan lokalföreningarna använda kartläggningen för att ställa de lokala
beslutsfattarna till svars och kräva bättring. Det pikanta faktum att samtliga regioner utom ett
ställer krav på fortbildning men få lever upp till det gör att det här är öppet mål för
lokalföreningarna att kritisera regionernas inkonsekvens.

https://slf.se/app/uploads/2018/11/rapport-om-krav-pa-fortbildning-i-regelbocker-for-vardvalprimarvard.pd

Vill du läser mer om svensk forskning inom allmänmedicin, finns lankar samlade här nedan:

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se
Forskning och utbildning