Hoppa till innehåll

Engagera dig!

Engagerade personer är något av det viktigaste DLF har och vi behöver alltid fler personer som vill bidra till förändring. Man kan vara aktiv endera i sin lokalavdelning eller på central nivå.

Engagera dig lokalt via din lokalavdelning

  • De flesta börjar i lokalavdelningen. Där ligger fokuset på konkreta saker nära verksamheterna på orten.
  • Vill man lära sig mer om arbetet innan man åtar sig ett förtroendeuppdrag kan man börja som adjungerad i lokalstyrelsen (tillfälligt invald utan rösträtt).

Engagera dig övergripande på central nivå

  • Engagerar man sig centralt – till exempel i styrelsen – jobbar man med mer övergripande frågor som att påverka beslutsfattare, ta fram statistik eller bistå lokalavdelningarna med information.
  • De flesta på central nivå har erfarenhet från lokalt engagemang, men det är inget krav.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare