Hoppa till innehåll

Fullmäktige

Årets fullmäktigemöte (2021) anordnas fredagen den 16 april.

Motioner till Fullmäktigemötet kan väckas av lokalavdelning eller enskild medlem.

Daniel Mella
Sammankallande ledamot
mandattid 2022
Angelica Staff
Ledamot
mandattid 2023
Camilla Sandin Bergh
Ledamot
mandattid 2024
Carin Larnert Hansson
ordinarie revisor
Anders Nilsson
ordinarie revisor
Carl-Eric Thors
revisorssuppleant
Rune Kaalhus
revisorssuppleant
Veronica Carlsson
auktoriserad revisor
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare