Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Dimensionering

Det behövs en plan för dimensionering nationellt, regionalt samt lokalt på vårdcentralsnivån. Den regionala/lokala planen skulle ha stor nytta av att det fanns en nationell kompetensförsörjningsplan som underlag.

  • Checkpunkt: Plan för dimensionering regionalt och lokalt

För att förbättra läkarbemanningen i primärvården är den enskilt viktigaste åtgärden att öka antalet ST- läkare, i alla landsting/regioner. Det bör dessutom vara en överutbildning på ungefär 10 procent, vilket skulle ge marginal för de som byter bana eller huvudman. Om en läkare uttrycker intresse av ST-tjänst så måste det finnas en tydliggjord process för att åstadkomma en sådan inklusive finansiering. Det får inte vara så att landstinget/regionen inte är ständigt förberett på att erbjuda en ST-tjänst när tillfälle bjuds.

  • Checkpunkt: En tydlig instans att kontakta och process förberedd för att erbjuda ST- tjänstgöring närsomhelst

Om det råkar bli överskott på ST-läkare på en plats, se till att förmedla kontakter med närliggande platser. Ta även vara på underläkare, såväl före som efter AT, året runt.

Läkare med specialistkompetens i allmänmedicin spelar stor roll för arbetet lokalt och regionalt, både för patienternas direkta omhändertagande och för handledning, utbildning och konsultationer för de som inte har specialistkompetensen. Det måste vara en parameter i dimensioneringen att specialistkompetenta läkare måste finnas närvarande lokalt.

  • Checkpunkt: Redovisa behov av antalet specialister i allmänmedicin samt regelbundna lägesrapporter för den enskilda enheten
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare