Hoppa till innehåll

DLF & Läkarförbundet – hur hänger det ihop?

Vill du bli medlem i Svenska Distriktsläkarföreningen?

Vill du bli associerad medlem i Svenska Distriktsläkarföreningen?

Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) är en del av Läkarförbundet. För att kunna vara medlem i DLF måste du vara medlem i Läkarförbundet. Läkarförbundet är själva fackförbundet och paraplyorganisationen som samlar alla läkare oavsett var i karriären man befinner sig.

Ett medlemskap i Sveriges Läkarförbund (SLF) är idag uppdelat i fyra delar; ett medlemskap i SLF, ett i en lokalförening, ett i en yrkesförening (t ex DLF) och ett i yrkesföreningens lokalavdelning. För en Specialist i allmänmedicin verksam i t.ex. Dalarna är denna – utöver medlemskapet i SLF – medlem i Dalarnas läkarförening, Svenska Distriktsläkarföreningen samt i Distriktläkarföreningen i Dalarna.

Den organisatoriska uppbyggnaden gör att varje medlem har två vägar, eller röster för inflytande i Sveriges läkarförbund. En röst via den lokala läkarföreningen och den andra rösten genom distriktsläkarföreningen som en av Läkarförbundets yrkesföreningar.

Läs mer om Läkarförbundets uppbyggnad här: - https://slf.se/om-oss/organisation/

Om Läkarförbundets delegationer och råd

Under förbundstyrelsen arbetar ett antal grupper, råd och delegationer. De ansvarar för frågor inom respektive område. DLF har representation i en del olika råd:

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se
DLF & Läkarförbundet – hur hänger det ihop?