Hoppa till innehåll
Vårt arbete
Provinsialläkarstiftelsen – Aktuella kurser

Provinsialläkarstiftelsen - Aktuella kurser

Provinsialläkarstiftelsen arrangerar fortbildningskurser. Läs mer om dess historia längre ned på sidan.
Specialister i allmänmedicin är välkomna att söka våra kurser. I mån av plats erbjuds kurserna även för ST-läkare i allmänmedicin.

Kursavgifterna varierar. Resor och logi tillkommer.


12-16 juni och 14-18 augsti
SKUTKURS - ALLMÄNMEDICINSKT ARBETSSÄTT

Datum och plats: 12-16 juni och 14-18 augusti. Bohusläns skärgård. Internat skonaren Westkust.

Kursledare: Dl Ulf Österstad  Jönköping samt gästföreläsare.

Kostnad: 17,900 kr + moms (Kursavgift 6,000 kr, Internat på fartyg 11,900 kr)

Kursbeskrivning:

Under många år har provinsialläkarstiftelsen arrangerat kursen som fortbildning för specialister i allmänmedicin. Sedan 2019 finns den åter med i utbudet!

Nästan hälften av Sveriges Allmänläkare har varit på kursen ombord på Lady Ellen, Ingo, Britta eller något annat av de vackra fartygen från Bohuslän. Att vara tillsammans på ett fartyg i vår vackra svenska skärgård ger unika förutsättningar för att diskutera innehållet i allmänmedicinens vardag. Målet är att du ska få chans att stanna upp och fundera över var du står i din allmänmedicinska gärning. Kunna få reflektera över smått som stort, bli inspirerad och få ny kraft!

Läs mer om kursen och anmäl dig på www.skutkurs.se28 – 29 september 2023

PSYKIATRI FÖR OCH MED ALLMÄNLÄKARE

Kurstitel:                             
Provinsialläkarstiftelsen: Psykiatri för och med allmänläkare

Plats:                                  
Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm

När:                                     
28 september – 29 september 2023

Kursledare:                      
Sandra af Winklerfelt Hammarberg, specialist i allmänmedicin.

Pris:                                   
5000 kr + moms 

Psykisk ohälsa är ett stort och ökande problem i samhället och patienter som söker för psykisk ohälsa, somatiska besvär som kan förklaras av psykisk ohälsa och annan samsjuklighet är en stor grupp patienter som söker på vårdcentralen. Svårigheter att skilja mellan normala reaktioner som inte ska medikaliseras och behandlingsbara psykiatriska tillstånd upplevs som stora utmaningar av många allmänläkare. Kursen hålls av allmänläkare med erfarenhet av dessa svårigheter i primärvård men med kunskap och erfarenhet av att använda strukturerad diagnostik och verktyg från KBT och annan behandling som kan öka kompetensen och därmed även arbetsglädjen i att bättre kunna hjälpa fler patienter.  

Anmälan: Psykiatri för och med allmänläkare 2023


24-25 oktober 2023

PRAKTISK DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING AV IDROTTSSKADOR

Kurstitel:                             

Praktisk diagnostik och behandling av idrottsskador

Plats:                                  
Piperska Muren, Scheelegatan 14, centrala Stockholm

Tid:                                     
24-25 oktober 2023

Deltagare:                       
25

Kursledare:                      
Anders Valentin, Björn Engström, Sandra af Winklerfelt Hammarberg 

Pris:                                   
5000 kr + moms

Kursen varvar interaktiva föreläsningar med fallbeskrivningar med praktiska övningar och ger ökad kunskap anpassad för specialister i allmänmedicin i hur man bedömer och undersöker ortopediska skador i samband med idrott och belastning, när man ska överväga vidare utredning eller remiss till ortoped samt betydelse av träning och aktivitet för olika både akuta och mer långdragna skador. 

Amälan: Praktisk diagnostik och behandling av idrottsskador


29 november – 30 november 2023
KONSULTATIONSKURS FÖR SPECIALISTER
            

Plats:                                   Dufweholms herrgård, Katrineholm

Tid:                                     29 november – 30 november 2023

Sista anmälningsdag         1/10 

Deltagare:                          18

Kostnad: 5,000 kr + moms (inklusive internat)

Kursledare:                         Sofia Hellman, specialist i allmänmedicin

Kurslärare:                          

Sofia Hellman, specialist i allmänmedicin

                                            Staffan Ahlkvist, specialist i allmänmedicin

                                            Malin Lagerberg, specialist i allmänmedicin

                                           

                                           

Målsättning: Målet med kursen är att läkaren skall få upptäcka och uppdatera sina praktiska färdigheter i patientcentrerad samtalsmetodik utifrån 3 stegsmodellen (Kalymnosmodellen).

Utbildningsform: 2 dagars internat. Kortare teoripass i helgrupp varvas med praktiska övningar i smågrupper med direkthandledning på konsultationsfärdigheter. Under kursens använder vi oss av bekanta och nya pedagogiska metoder (Konsultationens fem kort, Makro-Mikro-handledning och Fönstermodellen). Som förberedelse inför kursen skall deltagarna läsa och reflektera över 2 artiklar som beskriver dessa metoder samt ta med sig 3 aktuella patientfall. Deltagarna förväntas gestalta sin patient utifrån hens tanke, oro och önskemål.

Anmälan: KONSULTATIONSMETODIK - FÖR SPECIALISTER


Historia

Hösten 1961 beslutade riksdagen att det statliga Provinsialläkarväsendet från och med juli månad 1963 skulle övergå i landstingskommunalt huvudmannaskap. Samtidigt fastställdes en ny tjänsteläkartaxa som skulle tillämpas under tiden fram till övergången. I denna taxa föreskrevs att för varje patientbesök som inte bara avsåg förnyelse av recept, skulle provinsialläkaren så länge han eller hon var statligt anställd betala in 1,50 kronor till en särskild fond, Provinsialläkarfonden. Fondens uppgift skulle vara att genom bidrag på olika sätt verka för ”provinsialläkarnas förkovran i yrket”.

För några år sedan omvandlades fonden till en stiftelse, Provinsialläkarstiftelsen.

Provinsialläkarstiftelsens stadgar

Kontaktperson

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Vårt arbete
Provinsialläkarstiftelsen – Aktuella kurser