Hoppa till innehåll
Vårt arbete
Aktuella kurser – Provinsialläkarstiftelsen 

Provinsialläkarstiftelsen - Aktuella kurser

Specialister i allmänmedicin är välkomna att söka våra kurser. I mån av plats erbjuds kurserna även för ST-läkare i allmänmedicin. Provinsialläkarstiftelsen arrangerar majoriteten av våra fortbildningskurser. Läs mer om dess historia längre ned på sidan.

Kursavgifterna varierar, se information under respektive kurs nedan. Resor och logi tillkommer.


24-25 oktober 2023

PRAKTISK DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING AV IDROTTSSKADOR

Kurstitel:                             

Praktisk diagnostik och behandling av idrottsskador

Plats:                                  
Piperska Muren, Scheelegatan 14, centrala Stockholm

Tid:                                     
24-25 oktober 2023

Deltagare:                       
25

Kursledare:                      
Anders Valentin, Björn Engström, Sandra af Winklerfelt Hammarberg 

Pris:                                   
5000 kr + moms

Kursen varvar interaktiva föreläsningar med fallbeskrivningar med praktiska övningar och ger ökad kunskap anpassad för specialister i allmänmedicin i hur man bedömer och undersöker ortopediska skador i samband med idrott och belastning, när man ska överväga vidare utredning eller remiss till ortoped samt betydelse av träning och aktivitet för olika både akuta och mer långdragna skador. 

Anmälan: Praktisk diagnostik och behandling av idrottsskador

Observera att anmälan är bindande.


29 november – 30 november 2023
KONSULTATIONSKURS FÖR SPECIALISTER
            

Plats:                                   Dufweholms herrgård, Katrineholm

Tid:                                     29 november – 30 november 2023

Sista anmälningsdag         1/15

Deltagare:                          18

Kostnad: 5,000 kr + moms (inklusive internat)

Kursledare:               Sofia Hellman, specialist i allmänmedicin

Kurslärare:                          

Sofia Hellman, specialist i allmänmedicin

 Staffan Ahlkvist, specialist i allmänmedicin

 Malin Lagerberg, specialist i allmänmedicin

                                           

                                           

Målsättning: Målet med kursen är att läkaren skall få upptäcka och uppdatera sina praktiska färdigheter i patientcentrerad samtalsmetodik utifrån 3 stegsmodellen (Kalymnosmodellen).

Utbildningsform: 2 dagars internat. Kortare teoripass i helgrupp varvas med praktiska övningar i smågrupper med direkthandledning på konsultationsfärdigheter. Under kursens använder vi oss av bekanta och nya pedagogiska metoder (Konsultationens fem kort, Makro-Mikro-handledning och Fönstermodellen). Som förberedelse inför kursen skall deltagarna läsa och reflektera över 2 artiklar som beskriver dessa metoder samt ta med sig 3 aktuella patientfall. Deltagarna förväntas gestalta sin patient utifrån hens tanke, oro och önskemål.

Anmälan: KONSULTATIONSMETODIK - FÖR SPECIALISTER

Observera att anmälan är bindande.


Historia

Hösten 1961 beslutade riksdagen att det statliga Provinsialläkarväsendet från och med juli månad 1963 skulle övergå i landstingskommunalt huvudmannaskap. Samtidigt fastställdes en ny tjänsteläkartaxa som skulle tillämpas under tiden fram till övergången. I denna taxa föreskrevs att för varje patientbesök som inte bara avsåg förnyelse av recept, skulle provinsialläkaren så länge han eller hon var statligt anställd betala in 1,50 kronor till en särskild fond, Provinsialläkarfonden. Fondens uppgift skulle vara att genom bidrag på olika sätt verka för ”provinsialläkarnas förkovran i yrket”.

För några år sedan omvandlades fonden till en stiftelse, Provinsialläkarstiftelsen.

Provinsialläkarstiftelsens stadgar

Kontaktperson

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Vårt arbete
Aktuella kurser – Provinsialläkarstiftelsen