Hoppa till innehåll

Nyheter

Tidspress minskar chansen att hitta lungcancer

Primärvården står inför stora utmaningar, men med riktade insatser kan möjligheten att upptäcka cancer, bl a lungcancer i ett tidigare skede öka, och därigenom kan de rädda liv. Här måste #vardpol nu ta sitt ansvar och fokusera på rätt insatser …

Distriktsläkarföreningen i Stockholm anordnade workshop

Den 14 november anordnade Distriktsläkarföreningen i Stockholm en workshop med fokus på hur vi når Socialstyrelsens mål om 1 specialist i allmänmedicin per 1100 invånare. Bland deltagarna fanns representanter från Distriktsläkarföreningen, Svensk förening för allmänmedicin, politiker från både de styrande …
Stockholm

DLF Stockholms styrelse 2022

Här är vi i årets styrelse för DLF Stockholm.Vill du diskutera omställning till nära vård, läkarbemanning i primärvården eller bara veta vad man gör på en vårdcentral så är det oss du ska kontakta!
Stockholm

World Family Doctor Day

World Family Doctor Day - 19 maj - är ett mycket bra tillfälle att belysa det viktiga arbete som vi specialister i allmänmedicin gör varje dag.

Varannan allmänläkarstol är tom.

Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) har tagit del av SVT Nyheters rapportering gällande Sveriges primärvård. Denna bekräftar det vi redan vet: att en stor andel av läkarna väljer att sluta arbeta inom primärvården, alternativt arbetar deltid och/eller överväger att byta jobb på …