Hoppa till innehåll

Nyheter

Årets Allmänläkarvän 2024

Svenska Distriktsläkarföreningen instiftade för några år sedan ett hederspris kallat Årets allmänläkarvän. Mottagaren av priset skall vara en person, som genom sitt agerande och renommé stärker bilden av svensk primärvård och oss distriktsläkare.

Debatt: Min vård Gävleborg – gör om och gör rätt!

- Digitala lösningar är en viktig del i framtidens primärvård. Men det krävs sans i vad dessa lösningar faktiskt kan åstadkomma. Resurserna tillåter inte allt till alla hela tiden. Vi måste prioritera. Den stora vårdomställningen till god och nära vård …

Ordnat för omställning?

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har på regeringens uppdrag utvärderat omställningen till en god och nära vård utifrån de yrkesverksammas och verksamheternas perspektiv.

Årets enkät en besvikelse

Årets kompetensförsörjningsenkät visar att regionerna fortfarande har dålig koll på den totala läkarbemanningen på vårdcentralerna. Det finns heller inte någon ljusning med fler ST-tjänster och ambitionsnivån är genomgående låg när det gäller att sätta mål för färre invånare per specialist.