Hoppa till innehåll

Nyheter

Årets enkät en besvikelse

Årets kompetensförsörjningsenkät visar att regionerna fortfarande har dålig koll på den totala läkarbemanningen på vårdcentralerna. Det finns heller inte någon ljusning med fler ST-tjänster och ambitionsnivån är genomgående låg när det gäller att sätta mål för färre invånare per specialist.

God Jul och Gott Nytt År!

Vilket år vi haft! Vår egen kampanj; Jag kan inte dela min doktor med hur många som helst, #1000perläkare, hann bara sjösättas så släppte Socialstyrelsen sin rekommendation om 1 på 1100 och kartan ritades om. Vi i DLF jobbar oförtrutet …

World Family Doctor Day

World Family Doctor Day - 19 maj - är ett mycket bra tillfälle att belysa det viktiga arbete som vi specialister i allmänmedicin gör varje dag.

Varannan allmänläkarstol är tom.

Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) har tagit del av SVT Nyheters rapportering gällande Sveriges primärvård. Denna bekräftar det vi redan vet: att en stor andel av läkarna väljer att sluta arbeta inom primärvården, alternativt arbetar deltid och/eller överväger att byta jobb på …

Äntligen beslutade Riksdagen den 6/4 primärvårdspropositionen!

Svenska Distriktsläkarföreningen är positiva till att beslut äntligen tas. Lagen som träder i kraft den 1 juli 2022 kommer att öka kontinuiteten och pekar tydligare ut riktningen mot fast läkare för alla. DLF hade önskat ännu tydligare lagstiftning.

Har din chef fått enkäten från Vårdanalys och fyllt i den?

Vårdanalys har i uppdrag av regeringen att utvärdera omställningen till en god och nära vård. Som en del av utvärdering skickade Vårdanalys ut en webbenkätundersökning den 5/4 till chefer för samtliga vård- och hälsocentraler i Sverige.