Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Lokalavdelningar
Återstart av lokalavdelning

Att återstarta lokalavdelning för Svenska Distriktsläkarföreningen

Förhoppningsvis läser du detta för att ni funderar på att återstarta en lokalavdelning – så kul!

Nedan följer lite råd men det viktigaste är nog – kontakta oss i styrelsen, vi är gärna med och bollar och ger de råd vi kan. Det går, är roligt och har effekt!

  • Hitta någon kollega som också är intresserad, man behöver inte vara många i början. ST-läkare kan absolut vara med i styrelsen, de ska då söka associerat medlemskap i DLF (de är ju i grunden med i SYLF).
  • Kontakta DLF (vår kanslist eller någon annan i styrelsen, uppgifter finns på hemsidan). Ofta har en vilande lokalavdelning pengar i kassan, dessa förvaltas av DLF centralt. Om inte kan man få centralt startstöd.
  • Kalla till första mötet. Ta gärna hjälp av DLF kanslist med utskick. Använd massmejl, sociala medier, personliga kontakter etc. Lägg gärna första mötet i anslutning till en fortbildningsdag eller något annat möte där många allmänläkare är med.

 

På första mötet:

Som ordförande är det viktigt (och roligt) att vara med på Svenska DLF:s ordförandekonferens samt fullmäktige i april och även på DLF:s höstmöte.

Samarbeta: kontakta de fackliga ombuden på VC, den lokala läkarföreningen. Lämpligt att några ur DLF sitter med i läkarföreningens styrelse. Kontakta gärna lokala SFAM, det är bra att båda föreningarna finns och man kan ha stor glädje av varandra.

 

Erfarenheter från Sörmland:

Det var bara tre kollegor när man beslöt att återstarta lokalavdelningen. Man ringde runt, massmejlade och plötsligt var det elva. Första mötet lades i anslutning till lokala SFAM:s årsmöte, direkt efter en fortbildningsdag för regionens allmänläkare. Tack vare det kom det över 20 personer på mötet (det bjöds på lite mat också).

För DLF Sörmland var fokus initialt att få kontakt med de fackliga ombuden på respektive vårdcentral samt få till dialogmöten med tjänstemän och politiker. Som nybildad DLF möttes man väldigt positivt – beslutsfattarna har varit positiva till att ha en dialogpart.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare