fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Förhoppningsvis läser du detta för att ni funderar på att återstarta en lokalavdelning – så kul!

Nedan följer lite råd men det viktigaste är nog – kontakta oss i styrelsen, vi är gärna med och bollar och ger de råd vi kan. Det går, är roligt och har effekt!

  • Hitta någon kollega som också är intresserad, man behöver inte vara många i början. ST-läkare kan absolut vara med i styrelsen, de ska då söka associerat medlemskap i DLF (de är ju i grunden med i SYLF).
  • Kontakta DLF (vår kanslist eller någon annan i styrelsen, uppgifter finns på hemsidan). Ofta har en vilande lokalavdelning pengar i kassan, dessa förvaltas av DLF centralt. Om inte kan man få centralt startstöd.
  • Kalla till första mötet. Ta gärna hjälp av DLF kanslist med utskick. Använd massmejl, sociala medier, personliga kontakter etc. Lägg gärna första mötet i anslutning till en fortbildningsdag eller något annat möte där många allmänläkare är med.

På första mötet:

  1. Välj ordförande, sekreterare, kassör och ledamöter. Ekonomin sköts centralt på läkarförbundet.
  2. Välj namn på föreningen och anta era egna stadgar (om gamla saknas). Förslag finns på https://slf.se/dlf/app/uploads/2018/06/20180617-normalstadgar-lokalavdelning-dlf.pdf
  3. Bestäm och protokollför er medlemsavgift (läggs på fakturan från förbundet). Skall vara delbar med 12. Ex 10–20 kronor i månaden.
  4. Ange i protokollet vem som skall ha föreningens bankkort, ex för inköp till möten.
  5. Boka in första styrelsemötet.

Som ordförande är det viktigt (och roligt) att vara med på Svenska DLF:s ordförandekonferens samt fullmäktige i april och även på DLF:s höstmöte.

Samarbeta: kontakta de fackliga ombuden på VC, den lokala läkarföreningen. Lämpligt att några ur DLF sitter med i läkarföreningens styrelse. Kontakta gärna lokala SFAM, det är bra att båda föreningarna finns och man kan ha stor glädje av varandra.

Erfarenheter från Sörmland:

Det var bara tre kollegor när man beslöt att återstarta lokalavdelningen. Man ringde runt, massmejlade och plötsligt var det elva. Första mötet lades i anslutning till lokala SFAM:s årsmöte, direkt efter en fortbildningsdag för regionens allmänläkare. Tack vare det kom det över 20 personer på mötet (det bjöds på lite mat också).

För DLF Sörmland var fokus initialt att få kontakt med de fackliga ombuden på respektive vårdcentral samt få till dialogmöten med tjänstemän och politiker. Som nybildad DLF möttes man väldigt positivt – beslutsfattarna har varit positiva till att ha en dialogpart.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem