Hoppa till innehåll

Distriktsläkarföreningens Fullmäktige 2023

Svenska distriktsläkarföreningens fullmäktigeledamöter kallas härmed till ordinarie fullmäktigemöte i Stockholm fredagen den 28 april 2022, kl. 10.00 – 17.00.

Motioner till fullmäktigemötet kan väckas av lokalavdelning eller enskild medlem och skall vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari 2023

Motioner skickas via mejl till julia.leander@slf.se.

Föredragningslista

Övriga handlingar kommer att sändas till fullmäktigeledamöterna i mitten av april.

 

Anmälan till fullmäktige och frågor hanteras av vår kanslist

Anmäl era delegater här: Anmälan delegater FUM 2023 DLF: Antal delegater (trippus.se)

Julia Leander
08-790 33 91
julia.leander@slf.se

 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se
Distriktsläkarföreningens Fullmäktige 2023