Hoppa till innehåll

Distriktsläkarföreningens Fullmäktige 2022

Svenska distriktsläkarföreningens fullmäktigeledamöter kallas härmed till ordinarie fullmäktigemöte i Stockholm fredagen den 29 april 2022, kl. 10.00 – 17.00.

Motioner till fullmäktigemötet kan väckas av lokalavdelning eller enskild medlem och skall vara styrelsen tillhanda senast den 29 februari 2022

Motioner skickas via mejl till julia.leander@slf.se.

Föredragningslista och övriga handlingar kommer att sändas till fullmäktigeledamöterna i mitten av april.

 

Anmälan till fullmäktige och frågor hanteras av vår kanslist

Julia Leander
08-790 33 91
julia.leander@slf.se

 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar
SLF.se
Distriktsläkarföreningens Fullmäktige 2022