Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Samarbete inom/mellan landsting/regioner

Det behövs en landstings-/regionsgemensam grupp som följer åtgärdsplanen för läkarbemanning, bestående av åtminstone verksamhetschefer, läkarchefer och HR-chefer.

  • Checkpunkt: Läkarmedverkan i landstingsgemensam grupp

Bemanningspooler i landstingen/regionerna som förmedlar extrainsatser från fast anställda läkare och pensionärer. Handledning och mentorskap kan ske såväl inom som mellan landsting/regioner.

  • Checkpunkt: Mentornätverk

Det kan också vara av nytta att samordning sker nationellt.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare