Hoppa till innehåll

Fortlöpande uppföljning

Kontinuerlig granskning av nyckeltal under projektets gång – lokalt (av t.ex. vårdvalskansliet som hanterar både offentligt och privat).

Nyckeltalen kan vara till exempel:

 • Mätningar av bemanning 4 gånger per år
 • Psykosociala skyddsronder på respektive arbetsplats minst 4 gånger per år
 • Omsättning: nyanställda, läkare som slutat, läkare som blivit hyrläkare
 • Eventuella vårdskador kopplade till läkarbemanning
 • Förändrad tillgänglighet kopplad till läkarbemanning
 • Sjuktal för personal
 • Signalsamtalens uppföljning
 • Kostnad för bemanning totalt och uppdelat på fast anställda och hyrläkare
 • Förändring i produktion
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare