Hoppa till innehåll

Vårt arbete

Svenska Distriktsläkarföreningen och SFAM har tillsammans arbetat fram två dokument.
Fast läkare – detta innebär det i praktiken” samt ”Övergångslösningar” som man kan använda sig av för att visa den goda effekten av att ha en fast läkare och övergångslösningar som man kan använda sig av innan vi kommit fram till vårt mål: Alla invånare ska ha en fast läkare som är specialist i allmänmedicin!

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare