Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Rekrytering

Planen bör innehålla möjlighet att ersätta vakanser (p.g.a. graviditet, forskning etc.). Att erbjuda erfarna läkare ”trohetsbonus” är både rekrytering i sig och förebygger ökat rekryteringsbehov. Sök lokala lösningar, t.ex. att stanna kvar som handledare.

  • Checkpunkt: Rekryteringsplan
  • Checkpunkt: Tydliggjord ”trohetsbonus”

Landstinget/regionen behöver delta i nationellt nätverk för erfarenhetsutbyte kring rekryteringsfrågor. En flyttkoordinator, ”Relocation manager”, kan underlätta rekryteringen om en hel familj byter ort.

  • Checkpunkt: Flyttkoordinator för hela familjen

Under sommartid behöver läkarassistenter och vikarierande underläkare anställas i rekryteringssyfte.

Pensionärer bör erbjudas fortsatt arbete efter önskemål, kliniskt arbete, handledning mm

  • Checkpunkt: Anställt läkarassistenter och vikarierande underläkare
  • Checkpunkt: Erbjudande till pensionerade läkare

Landstinget behöver delta på kongresser och mässor även i rekryteringssyfte. Annonsering efter ST- läkare kan ske fortlöpande. Starta bemanningspool för egna läkare och pensionärer som kan arbeta extra i landstinget och i andra landsting. Använd endast upphandlade bemanningsföretag. Skapa en karens för hyrläkare som tidigare tjänstgjort/utbildats hos arbetsgivaren, t.ex. att inte få återanställas som hyrläkare i samma område som ST-tjänsten i upp till 18 månader efter avslutad ST-utbildning.

  • Checkpunkt: Karens för att arbeta som hyrläkare

Marknadsföring kan riktas särskilt till läkare som inte har fast anställning inom offentlig verksamhet.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare