Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Tidigare Årets Allmänläkarvän

2023 Maria Hilberth

Motiveringen: Det är en synnerligen allmänläkarvänlig bedrift att ha insett nödvändigheten av att allmänmedicinen kraftigt måste förstärkas och att framgångsrikt ha arbetat med detta så att Socialstyrelsen nu rekommenderar riktvärdet 1/1100 listade per heltidsspecialist i allmänmedicin. Förutsättningarna för allmänmedicin har ritats om i önskvärd riktning.

2022 Sara Banegas

Motiveringen: Sara Banegas har under många år varit chef på Ekerö vårdcentral, som under hennes ledarskap ökade från 3 till 17 läkare. Nu har hon tagit steget som chefsläkare på Praktikertjänst, men väljer att ha en fot kvar i kliniken på vårdcentralen. Hon har i många olika formen framfört vårdcentralernas perspektiv och synts i flera olika sammanhang, exempelvis i debatter som rört listning, digitalisering och villkor och ersättningar i primärvården. Hon är en god förebild för distriktsläkaren som ledare och har ett gediget engagemang för att skapa en bättre primärvård.

2019 Andreas Thörneby

Motiveringen: ”Andreas Thörneby – även känd som Dr Glad –  driver en egen tankesmedja för allmänmedicinen som oförtrutet slåss för grundläggande allmänmedicinska principer som kontinuitet, ett begränsat uppdrag, mot sjukvårdens kommersialisering och för reflexion och vetenskapliga principer. Andreas behärskar konsten att förmedla allmänmedicinens betydelse för svensk hälso- och sjukvård till en större publik på ett inspirerande sätt och utmanar publiken med spetsiga formuleringar och humor.”

2018 Magnus Isacson

Motiveringen: ”Magnus är specialistläkare i allmänmedicin, distriktsläkare på Johannes husläkarmottagning i Stockholm. Magnus har under året på ett föredömligt sätt väckt opinion om allmänläkarens och allmänmedicinens villkor. Inte enbart inom de egna kretsarna utan även på nationell nivå och varit synlig för allmänheten. Han har skrivit debattartiklar i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och i Dagens Medicin. Magnus har deltagit i debatten om nätläkare. Magnus var en av initiativtagarna till det så kallade Allmänläkaruppropet. Magnus har verkligen lyckats sätta allmänläkarnas villkor på den samhällspolitiska dagordningen, och hela tiden gjort det på ett konstruktivt sätt. Magnus Isacson är en engagerad kollega samt en god vän att ha med i utvecklingen av framtidens allmänmedicin och dess villkor.”

2017 Mikael Hoffman

Motiveringen: ”Mikael Hoffmann har under många år insiktsfullt formulerat stöd för allmänläkares plats i hälso- och sjukvården och arbetat med läkemedelsfrågor med stor relevans för allmänmedicinen. Mikael har bland annat drivit utvecklingen av nationella system för ordinationer av läkemedel, beslutsstöd och andra tekniska lösningar för god och säker vård. Han har byggt broar och samarbeten inom vårdens olika professioner med särskilt fokus på läkemedelskedjan. Han har idogt och med sakliga, kunniga argument försvarat de allmänmedicinska kvaliteterna mot bland annat exploatering och felprioriteringar som leder till efterfrågestyrd vård. Det är mer än en gång som Mikael tidigt fångat upp annalkande problem. Orädd har han sedan påtalat dessa och vad som borde gå att göra åt dem. Mikael Hoffmann är en god vän att ha med i allmänmedicinens fortsatta utveckling in i framtiden.”

2016 Christer Andersson

Motiveringen: ”En engagerad entreprenör som tror på långsiktighet och kontinuitet som startat primärvård i det kanske mest utsatta området i Göteborg. Han har exempelvis hanterat ett stort flyktingmottagande med oortodoxa metoder som tolkar på öppna mottagningen. Christer vill stå för en primärvård med långsiktighet och kontinuitet. Vårdcentralen har successivt vunnit befolkningens förtroende och ett nybygge vann dessutom ett arkitektpris. En vårdcentral med personal att vara stolt över. Christer Andersson visar att det går att göra det omöjliga och är en sann allmänläkarvän.”

2015 Göran Stiernstedt

Motivering:
”Årets allmänläkarvän, Göran Stiernstedt, har efter en gedigen utredning av den svenska hälso- och sjukvården, Effektiv vård, kommit fram till flera förslag till förbättring av flöden och effektivitet. Glädjande nog lyfts primärvården fram som grunden i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet och att den viktigaste åtgärden för att i framtiden skapa en effektivare sjukvård är att bygga upp och bygga ut primärvården till en allt starkare aktör med fler allmänläkare och en starkare allmänmedicin.”

2014 Cecilia Björkelund

Föreningens motivering lyder:

”Cecilia har med själ och hjärta förädlat allmänmedicinen genom sitt arbete som kliniker, lärare, handledare, chef, forskare och opinionsbildare. Hon har tydliggjort allmänmedicinen inom läkarutbildningen och fört fram allmänläkarperspektivet överallt där det saknats.
För oss alla inom allmänmedicinen och för alla hon arbetat med har hon sist men inte minst varit en stor och viktig förebild.”

”En stor och viktig förebild, som för fram allmänperspektivet överallt där det saknas.” Så beskrivs pristagaren Cecilia Björkelund, distriktsläkare och professor i allmänmedicin.

2013 Svante Petterson

Svante Pettersson tilldelas priset med följande motivering:

”Svante har genom större delen av sitt yrkesliv oförtrutet drivit frågor för svensk primärvårdsutveckling med allmänläkarnas bästa för ögonen. Kunskapsfrågor har alltid legat Svante nära. Hans sätt att bygga upp och driva projekt har varit och är ytterst framgångsrikt. Senaste exemplet på detta är undersökningen om allmänläkarnas arbetstider och arbetsinnehåll.Han har en förmåga att få andra att känna sig sedda och varit/är ett stort personligt stöd för många kollegor. Han har också förmåga att få massmedial uppmärksamhet kring allmänläkarnas situation. Ett personligt engagemang, uthållighet och visioner för att få en fungerande primärvård för Sveriges befolkning måste lyftas fram. Han är en sann allmänläkarvän.”

2012 Saskia Bengtsson

Motiveringen lyder:

”Hon strider på ett föredömligt sätt för allmänmedicinska specialitetens särart och för kvalitet i vården i ordets egentliga bemärkelse samt ifrågasätter gärna givna ”sanningar” inom sjukvården”.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare