Hoppa till innehåll

Associerat medlemskap

ST-läkare i allmänmedicin – Välkommen som associerad medlem i Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF)

Vill du vara med och kunna påverka innehållet i ditt arbete, förbättra din arbetsmiljö och fortbildningsmöjligheter?

Välkommen att prova på ett associerat medlemskap i DLF

Detta innebär att du som ST-läkare kostnadsfritt kan delta på aktiviteter och möten som din lokala DLF-förening eller centrala DLF anordnar. Tex komma på föreläsningar och seminarier med inbjudna politiker och tjänstemän. Du får även möjlighet att vara aktiv i det lokala styrelsearbetet i ditt område.
DLF:s tidning “Distriktsläkaren”, som ges ut cirka 4 gånger per år, ingår också.

Sammanfattningsvis innebär ett associerat medlemskap att du har samma möjligheter och rättigheter som en vanlig DLF-medlem, utan extra kostnad.

Så gör du praktiskt om du vill bli associerad medlem i Svenska DLF:
Skicka ett meddelande innehållande ditt namn, e-postadress samt namn på din arbetsplats till vårt kansli dlf.kansli@slf.se

Förtydligande

En förutsättning för associerat medlemskap i DLF är att man är medlem i Läkarförbundet.

Ett medlemskap i Sveriges Läkarförbund (SLF) är idag uppdelat i fyra delar; ett medlemskap i SLF, ett i en lokalförening, ett i en yrkesförening (t ex DLF) och ett i yrkesföreningens lokalavdelning. För en Specialist i allmänmedicin verksam i t.ex. Kronoberg är denna – utöver medlemskapet i SLF – medlem i Kronobergs läkarförening, Svenska Distriktsläkarföreningen samt i Distriktläkarföreningen i Kronoberg.

Mot bakgrund av förändringar i SLFs stadgar kan medlemmar även vara associerade medlemmar i en yrkesförening. T ex kan ST-läkare i allmänmedicin, Privatläkare eller andra specialister välja att vara associerade medlemmar i DLF.

Den associerade medlemmen har samma rättigheter som en fullvärdig medlem i DLF. Det totala medlemskapet som lägger grunden för mandat i SLFs fullmäktige grundar sig dock endast på ordinarie medlemmar i föreningen.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare