Hoppa till innehåll

Östergötland; en modell för beräkningsgrund för prognos av distriktsläkare i Östergötland

En modell som kan användas för inspiration. I princip skulle ni kunna mata in era egna siffror.

DLF Östergötland har ju gjort en egen inventering av icke-klinisk tid vilket arbetsgivaren köpt rakt av. Den kanske någorlunda speglar er verklighet? Eftersom vår icksekliniska tid ökat med anledningen av nyligen taget beslut gällande resa på arbetstid till glesbygdsVC är siffran hos oss nu lite låg. Men den duger för detta ändamål och vi får kanske göra en ny inventering längre fram

Vi utgår i modellen från att de ST-läkare vi redan har i systemet, 145stycken, ligger jämnt fördelade över de 6 utbildningsåren de har i snitt.
Sedan använder vi en cyklisk modell under 12 år då vi kommit fram till att det bäst beskriver situationen eftersom vi kommer utöka relativt kraftigt de närmaste åren. Då kan vi också se effekterna av det mer tydligt år 6-12.
Därefter återgår vi till en modell där den nya nivån antal ST vi kommit upp till ligger jämnt fördelade ånyo i systemet. Detta är en modell jag/vi landat i ger den prognos som ligger närmast sanningen utan att bli för komplicerad.

Det blir väldigt intressant att gå in och justera siffrorna. Hur påverkas prognosen om vi lyckas halvera den externa personalrörligheten? Om fler ST tar anställning efter avslutad utbildning? Om vi i snitt går upp från 80-90 procent i arbetsgrad? Hur många ST skulle behövas om inga andra åtgärder görs?

SLF.se
Östergötland; en modell för beräkningsgrund för prognos av distriktsläkare i Östergötland