Hoppa till innehåll

Om oss

Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) är en yrkesförening inom Läkarförbundet för specialistläkare inom primärvården, främst specialister i allmänmedicin.

Vilka är DLF och vad gör vi?

DLF verkar för att utveckla allmänläkarnas villkor i primärvården genom att ta tillvara medlemmarnas intressen gällande arbetsmiljö, arbetsvillkor, löneutveckling, fortbildning m.m. Vi gör det som en delförening i och genom deras råd och delegationer samt genom direkt påverkansarbete gentemot nationella politiker, myndigheter och andra beslutsfattare inom svensk primärvård.

Kursverksamhet

Vi bedriver egen kursverksamhet genom Provinsialläkarstiftelsen.

Lokalavdelningar

Föreningen har 24 lokalavdelningar med lokala styrelser och medlemsantalet är cirka 5 500.

Att vara medlem i DLF

Medlem i Svenska Distriktsläkarföreningen kan den vara som arbetar som distriktsläkare eller motsvarande oberoende av organisationsform. ST läkare i allmänmedicin kan bli associerad medlem.

Samfonden

Samfonden är Svenska Distriktsläkarföreningens fond för att främja våra medlemmars professionella utveckling eller ge stöd till medlem eller medlems efterlevande som har hamnat på ekonomiskt obestånd.

DLF och Läkarförbundet – hur hänger det ihop?

Den organisatoriska uppbyggnaden gör att varje medlem har två vägar, eller röster för inflytande i Sveriges läkarförbund. En röst via den lokala läkarföreningen och den andra rösten genom distriktsläkarföreningen som en av Läkarförbundets yrkesföreningar.

Tidningen Distriktsläkaren

Distriktsläkaren är vår egen medlemstidning som går ut till DLF:s medlemmar som anmält intresse för tidningen.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare