Hoppa till innehåll

Om oss

Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) är en yrkesförening inom Läkarförbundet för specialistläkare inom primärvården, främst specialister i allmänmedicin.

DLF verkar för att utveckla allmänläkarnas villkor i primärvården genom att ta tillvara medlemmarnas intressen gällande arbetsmiljö, arbetsvillkor, löneutveckling, fortbildning m.m. Vi gör det som en delförening i och genom deras råd och delegationer samt genom direkt påverkansarbete gentemot nationella politiker, myndigheter och andra beslutsfattare inom svensk primärvård.

Vi bedriver egen kursverksamhet genom Provinsialläkarstiftelsen. Föreningen har 24 lokalavdelningar med lokala styrelser och medlemsantalet är cirka 5 500.

Medlem i Svenska Distriktsläkarföreningen kan den vara som arbetar som distriktsläkare eller motsvarande oberoende av organisationsform. ST läkare i allmänmedicin kan bli associerade medlem.

De 24 lokalavdelningarna motsvarar i stort sett en lokalavdelning för varje sjukvårdshuvudman. Varje lokalavdelning har en egen styrelse och utser vid eget fullmäktigemöte representanter vid DLFs årliga fullmäktigemöte.

Den organisatoriska uppbyggnaden gör att varje medlem har två vägar, eller röster för inflytande i Sveriges läkarförbund. En röst via den lokala läkarföreningen och den andra rösten genom distriktsläkarföreningen som en av Läkarförbundets yrkesföreningar.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar