Hoppa till innehåll

Den 5-6 juni har växeln, Medlemsrådgivningen och Medlemsservice stängt. Som medlem kan du själv söka svar på frågor i Läkarförbundets Frågor och svar eller i kunskapsbanken Råd och stöd.

Nyheter
Ordnat för omställning?

Ordnat för omställning?

Nyhet

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har på regeringens uppdrag utvärderat omställningen till en god och nära vård utifrån de yrkesverksammas och verksamheternas perspektiv.

"Rapporten tillstyrker det Svenska Distriktsläkarföreningen har gång på gång i flera år påpekat, bland annat att bristande arbetsmiljö är ett hot mot kompetensförsörjningen och primärvårdens roll som navet i god och nära vård", säger ordförande Marina Tuutma.

"Regionerna tar fortfarande inte sitt ansvar att dimensionera AT- och BT-tjänster utifrån specialistläkarbehovet för att kunna utbilda specialistläkare i allmänmedicin. Detta och dålig arbetsmiljö ligger i grunden att antalet specialistläkare i allmänmedicin har inte ökat över tid, tvärtom minskat", tillägger Marina Tuutma

DLF kräver att
• Regionerna, tillsammans med staten tar ett samlat ansvar för antalet specialister i allmänmedicin.
• Regionerna kartlägger kontinuerligt antalet läkare i tjänst i hela regionen, såväl privata som offentliga vårdcentraler och tar hänsyn till deltidsarbete.
• Det ska införas listningstak på läkare.
• Under en övergångsperiod bör man upprätta vakanta listor som hyrläkare eller andra specialiteter kan bemanna, eller lista patienter ”som blir över” på en hyrläkarvårdcentral som tillhandahålls av regionen. När nya läkare tillkommer kan dessa listor långsamt men säkert bemannas av de nya specialisterna.
• Inga fler nya uppdrag till vårdcentraler tills bemanningen och finansieringen motsvarar uppdragets omfattning.

Länk till rapporten: Ordnat för omställning? | Vård- och omsorgsanalys (vardanalys.se)

För Svenska Distriktsläkarföreningen
Marina Tuutma


Fler nyheter


WORLD FAMILY DOCTOR DAY

19/5 firar vi allmänläkarnas dag Grattis till alla oss som valt den bästa specialiteten med kanske, åtminstone nu, de tuffaste förutsättningarna?Vi i DLF Västerbotten fortsätter engagera oss för en bättre…
Västerbotten

DLF Västerbotten - ny styrelse

Vid årsmötet i Umeå 230328 valdes en ny styrelse för DLF Västerbotten. Styrelse består nu av Carolina Emdin, Umeå, ordförande. Sara Backlund, Dorotea, vice ordförande. Frank Moryäner, Åsele, sekreterare. Joel…
Västerbotten

Årets allmänläkarvän 2023

Svenska Distriktsläkarföreningens pris Årets Allmänläkarvän 2023 tilldelas Maria Hilberth Motiveringen:"Det är en synnerligen allmänläkarvänlig bedrift att ha insett nödvändigheten av att allmänmedicinen kraftigt måste förstärkas och att framgångsrikt ha arbetat…
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare