Hoppa till innehåll
Nyheter
Årets enkät en besvikelse

Årets enkät en besvikelse

Nyhet

Årets kompetensförsörjningsenkät visar att regionerna fortfarande har dålig koll på den totala läkarbemanningen på vårdcentralerna. Det finns heller inte någon ljusning med fler ST-tjänster och ambitionsnivån är genomgående låg när det gäller att sätta mål för färre invånare per specialist.

– Jag är verkligen besviken över att regionerna inte har bättre koll över statistik om antalet specialister och deras tjänstgöringsgrad. Utan detta går det inte att dimensionera primärvården och planera kompetensförsörjning av specialister i allmänmedicin, säger Svenska Distriktsläkarföreningens ordförande Marina Tuutma.

Svenska Distriktsläkarföreningen tycker att det är märkligt att politiker och regionernas representanter som är så samstämmiga att prata om problematiken som följer med allmänläkarbrist och att fler behöver anställas, men samtidigt inte gör det grundläggande - att följa egen lagstadgad skyldighet att utbilda specialistläkare.

I 2023-års enkät på hösten kommer DLF att fråga regioner om det finns beslut om 1 per 1100 och om det finns en konkret handlingsplan för att klara målet.

– Vi vill se att alla regioner har konkreta och rimliga handlingsplaner med fokus på vad man ska uppnås inom ett, fem och tio år. Vi kommer inte längre ta några flummiga framtidsvisioner, tillägger Marina Tuutma.

Läs artikeln här https://etidning.distriktslakaren.se/shared/article/arets-enkat-en-besvikelse/uijTugea


Fler nyheter


Ansök till Samfonden!

– vår hjälp till din personliga kompetensutveckling och ekonomi Samfonden är Svenska Distriktsläkarföreningens fond för att främja våra medlemmars professionella utveckling eller ge stöd till medlem eller medlems efterlevande som…

Distriktsläkare tar fortbildningen i egna händer

Under senaste halvåret har många regioner infört ”fortbildningsstopp”, där de på olika sätt begränsat möjligheten för distriktsläkare att få fortbildning. Nu tar distriktsläkarna saken i egna händer. Provinsialläkarstiftelsen gör en satsning på fortbildningsstipendier – det sk Provinsialläkarlyftet.

DLF på UEMO

Ylva Sandström och Marina Tuutma har representerat DLF 7-8 juni i Stavanger på möte med europeiska allmänläkare. Glädjande att höra hur Norge åter en gång räddat sin fastlege-ordning genom resoluta…
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare