Hoppa till innehåll

Välkommen till eHälsoläkarföreningen

Den digitala transformationen har nått sjukvården och hur vi bedriver god vård stöps nu om i grunden. Vi vill säkerställa att läkare är med och styr denna utveckling. eHälsoläkarföreningen är en nybildad förening som påbörjat sitt arbete under 2019.

I mars 2020 blev föreningen upptagen som intresseförening i Sveriges läkarförbund.

Mål inom eHälsoläkarföreningen

I verksamhetsplanen för Sveriges läkarförbund, Strategi 2020, ligger under initiativ C – Sjukvårdspolitik ett mål C3 som stipulerar att ”Läkarprofessionen ska vara en ledande aktör inom utvecklingen av e-hälsotjänster”. Detta mål är eHälsoläkarföreningen ledstjärna. I september 2019 har eHLF ett arbetsmöte där verksamhetsplan fastställs.
Vi är en intresseförening vilket innebär att du som är intresserad av dessa frågor är välkommen att engagera dig hos oss oavsett vilken yrkesförening du tillhör, och även om du i dagsläget inte är medlem i Sveriges läkarförbund.

Arbetet inom våra fokusområden sker i våra råd som i dagsläget omfattar: Utbildningsrådet, Innovationsrådet samt vårt Vetenskapliga Råd.

Kontakta oss om du vill veta mer om vårt arbete eller engagera dig i något av våra råd.

Nyheter

eHälsoläkarnas tre ståndpunkter

I samband med 2023 års sista medlemsmöte diskuterade och presenterade föreningen tre ståndpunkter som sammanfattar vad vi i föreningen arbetar för.

eHälsoläkarföreningen ordna en ST-utbildning på Vitalis

Utbildningen sker heldag onsdagen 24 maj och syftet är att ST-läkare ska få insikter i transformation av vården och den nya läkarrollen, relevanta nya teknologier för framtidens vård och ta del av ett nätverk av andra läkare som driver förändring …

Kontakta oss

Nasim Farrokhnia
ordförande
Kontakt via e-post

Bli medlem

Bli medlem i vår förening
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se