Hoppa till innehåll

Möt eHälsoläkarföreningen

eHälsoläkarföreningen är för dig som tror på digitaliseringens möjligheter för hälso- och sjukvården. Vi arbetar utifrån den nationella digitaliseringsstrategin med fokus på innovation, kompetens och ledning. Vi medlemmar kommer från olika specialiteter och arbetsplatser och föreningen arbetar nära dem vi är till för, patienterna.

Det kostar inget att vara medlem i eHälsoläkarföreningen.

Nasim Bergman Farrokhnia
Ordförande, Ordförande, Överläkare, disputerad inom internmedicin och forskare knuten till KI SÖS.
Jag gjorde postdoc på SBU och är fortsatt aktiv som handledare och föreläsare vid Karolinska Institutet. Jag är också medgrundare till nationella forskarnätverket www.digitalcareresearch.se för utvärdering av digitala vårdtjänster i Sverige. Jag har tidigare arbetat som verksamhetsområdeschef på SÖS-akuten (2011-2017), Kvalitets- och forskningschef på Kry (2018-2020) och Sverigechef på Mindler (2021). Sedan knappt ett år finns jag på Microsoft, som hälso- och sjukvårdschef för Västeuropa, och närmast Norden E-Hälsoläkarna behövs för att proaktivt och sakligt driva den digitala transformationen av hälso- och sjukvården – i synnerhet viktiga är ledarskapet samt frågorna om hälsodata och utbildning/fortbildning i eHälsa.
Boel Mörck
Vice ordförande, Överläkare inom reumatologi, Digitaliseringsdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Ledningsansvarig införande Millennium i VGR.
Varit med i Svensk Reumatologisk Förenings (SRF) styrelse och leder arbetet med ledarskapsutveckling för nyblivna specialister sedan 2015 för föreningens räkning. Stort intresse för verksamhetsutveckling, vilket lett in på digitaliseringsspåret med dess verktyg och arbetssätt. Nu utlånad 50% för ett regionalt samordningsuppdrag för Framtidens Vårdinformations Miljö (FVM) i VGR. Initiativtagare till övergripande satsningar på SU som Digitaliseringslyftet och DigITSU.
Isabelle Cehlin
Specialistläkare geriatrik, vd för Bonnier Healthcare Sweden, tidigare fackligt aktiv inom Sveriges yngre Läkare SYLF och redaktör för Moderna Läkare
Jag vill att läkare skall sitta i förarsätet för den digitala transformationen av sjukvården. Förändring måste ske och kommer att ske vare sig vi gillar det eller inte och måste vi var med och styra i rätt riktning. eHälsoläkarna är en plattform att påverka denna riktning och också en möjlighet att få en hemvist och engagera sig fackligt, även om karriären, tillfälligt eller permanent, fört en utanför den traditionella vården.
Christian Colldén
Jag är psykiater och disputerad inom kvalitetsutveckling och förbättringsarbete i vården. Idag arbetar jag som utvecklingschef för Närhälsan inom Västra Götalandsregionen.
Kontakta mig för frågor om organisation och ledning för att hämta hem effekterna av den digitaliseringen i vården.
Caroline Schön
Specialistläkare inom allmänmedicin. Digitaliseringschef i Primärvården på Region Skåne och verksamhetschef för Primärvården Skåne online.
Tidigare erfarenhet som verksamhetschef för vårdcentralen Sjöbo dit kosan gärna och så ofta det går styrs för fysiskt kliniskt arbete. Brinner för att digitalisera klokt och balanserat och med fokus på att göra patientens vård så sammanhängande men sömlös den kan vara. Mitt ledord är TEAM- together everyone achieves more och jag ser Ehälsoläkarföreningen och vårt arbete som en stark gemensam kraft i dessa frågor.
Magnus Röjvall
Allmänläkare och regional medicinsk chef inom Capio närsjukvård. Jag är även engagerad inom kunskapsstyrningen som ordförande i RPO Primärvård Stockholm-Gotland. Under de senaste åren har jag haft förmånen att få samverka nära med primärvårdsenheter som ställer om storskaligt till integrerade, digifysiska arbetssätt.
Jag engagerar mig i eHälsoläkarföreningen för att jag har en djup övertygelse om att läkare behöver ta en aktiv del i utveckling av och införande av digitala verktyg i vården, för att det ska landa väl för både patienter och medarbetare - för att vi behöver hjälpas åt med att sprida goda exempel mellan vårdgivare, i olika delar vårdkedjan och i olika delar av landet - för att jag hoppas kunna lära av andra och att bidra med erfarenheter från se senaste årens snabba utveckling inom delar av primärvården - för att digitala arbetssätt behöver bidra till att stärka etiskt grundade prioriteringar i vården och inte stjälpa dem. Då krävs ett organiserat engagemang av professionen i samverkan med andra inblandade aktörer.
Simon Nilsson
Specialistläkare Internmedicin, men arbetar sedan 2017 heltid som Utvecklingschef för Hälso- och sjukvården i Region Gävleborg.
Drivkraften till att jag valt att arbeta som chef på olika nivåer i vården väcktes redan som ST-läkare där jag hade ett särskilt intresse av akutmedicin och där man varje pass stötte på patienter som hamnat i kläm mellan olika enheter och skapade svåra situationer och köer för unga läkare på akuten. I rollen som utvecklingschef har jag goda möjligheter att påverka hur vi kan ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för att enklare kunna styra våra patientflöden och samverka med kollegor, långt innan patienten blivit för sjuk och behöver söka sig till våra drop-in mottagningar. Att kunna ta sig den tiden kräver dock att vi på olika nivåer slutar mäta produktion och istället fokuserar på tillgänglighet, trygghet och kvalitet. En omställning som behöver ske både på regional och nationell nivå och där jag i min roll också försöker påverka så mycket jag kan. Den utmaning som tar mest av min tid i nuläget är dock att få våra kollegor att se digitala verktyg, som video, chattar och formulärtjänster som något nödvändigt och positivt om vi ska kunna fortsätta leverera vård med god kvalité trots de demografiska utmaningar vi har.
Manuel Gonzalez
Dr. Manuel Gonzalez-Garcia is a specialist in cardiology and family medicine. He holds a Ph.D. in cardiology since 2013 and has completed Postdoctoral studies in eHealth (2017-2019) at the Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) in Brisbane, Australia (AU). He is currently appointed at the Epidemiology and Global Health Institution at the University of Umeå, Sweden. He holds an Honorary Senior Lecturer position at the University of Queensland, AU.
Manuel is currently working as online doctor for the online services 1177 direkt at Region Västerbotten. His professional activity is focused on the real integration of health technologies into routine clinical care, in Sweden and internationally. For example, Manuel is actively participating in the project “Västerbotten without Borders”, where digital doctors and nurses in different EU countries attend to patients from northern Sweden. In addition, Manuel is currently validating an online heart rehabilitation program for patients who live in sparsely populated areas.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare