Hoppa till innehåll

Välkommen till Örebro läns läkarförening

Vid medlemskap i Sveriges Läkarförbund blir du också medlem i Örebro läns läkarförening, ÖLF. ÖLF har lokalt förhandlingsmandat gentemot arbetsgivarparten och förhandlar om lönerevision, lokala kollektivavtal mm. Vi representerar läkarna i samverkans- och arbetsgrupper där vi möter arbetsgivaren. Därutöver erbjuder vi bl a facklig information vid medlemsluncher och via e-postutskick, individuell lönerådgivning och stöd om du hamnar i konflikt med arbetsgivaren. Välkommen som medlem!

Stängt på kansliet samt information om årsmöte och jubileumsfest

Stängt på kansliet
Örebro läns läkarförenings kansli är obemannat mellan den 5-9 december.
Vid brådskande ärenden: kontakta ordförande Lars Edling: lars.edling@regionorebrolan.se, tel. 019-602 12 09 eller ring Läkarförbundets medlemsrådgivning på tel. 08-790 35 10.

Årsmöte och jubileumsfest 2023-01-17
Örebro läns Läkarförening, ÖLF, inbjuder medlemmarna till jubileumsfest i samband med årsmötet 2023-01-17. Efter att vi letat i arkiven har vi funnit att ÖLF redan i år, 2022, firar jubileum: 90 år sedan Örebro läns läkarförening bildades 1932. Innan dess fanns Västmanland-Nerikes läkareförening som bildades 1897 (Sörmlänningarna kom senare att också ansluta sig), för 125 år sedan. Och ännu äldre var Läkareföreningen för Värmland och Närke/Örebro län, bildad 1867 för 155 år sedan. Festsalen på Elite Stora Hotellet i Örebro är bokad.

Anmälan till jubileumsfesten senast den 8 januari 2023 till: lakarforeningen@regionorebrolan.se
Inbjudan
Varmt välkomna!

Örebro läns läkarförening finns på Instagram, sök: orebrolanslakarforening.

Läkaravtalet i kommun och regioner, lönerevisionen i Region Örebro län 2022 samt information om löneenkäten 2022

För läkare inom kommuner och regioner har det slutits ett centralt kollektivavtal för perioden 2020-04-01 – 2024-03-31 (kräver inloggning).
För år 2022 förhandlades det för Region Örebro län fram en löneökning på 1,9 % på kollektivet (jmf med det centrala avtalet på 1,6 %).  Statistik över lönerna i regionen 2022-04-01 finns utlagt här på hemsidan.
De individuella lönerna för år 2022 förhandlades med facket de första veckorna i mars. De nya lönerna gäller fr o m 2022-04-01.

Löneenkät 2022: Du har väl inte glömt att besvara Sveriges läkarförbunds löneenkät? Logga in på Min sida och besvara enkäten. Det tar bara 5 minuter! Ju fler som svarar desto bättre träffsäkerhet i lönestatistiken!

Ordförande Lars Edling och 1:a vice ordförande Josefin Gerdevåg

Örebro läns läkarförening i media

Artikel i DN (Dagens Nyheter) 2022-11-12 om beslut på Sv. Läkarförbunds fullmäktige att förbundet ska arbeta för att patienter med privat sjukvårdsförsäkring inte ska prioriteras i offentlig vård. Intervju med Örebro läns läkarförenings ordförande Lars Edling.

Medlemsbrev

Se våra nyhetsbrev från Läkarföreningen. Vad gäller COVID: Örebro läns läkarförening, ÖLF, uppmanar alla att hålla sig informerad om Covid-pandemin genom att läsa Regionens dagliga uppdateringar på Intranätet samt att följa Läkarförbundets information och svar på Covid-19 relaterade frågor: https://slf.se/information-om-covid-19/

Kalender

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare