Hoppa till innehåll

Välkommen till Örebro läns läkarförening

Vid medlemskap i Sveriges Läkarförbund blir du också medlem i Örebro läns läkarförening, ÖLF. ÖLF har lokalt förhandlingsmandat gentemot arbetsgivarparten och förhandlar om lönerevision, lokala kollektivavtal mm. Vi representerar läkarna i samverkans- och arbetsgrupper där vi möter arbetsgivaren. Därutöver erbjuder vi bl a facklig information vid medlemsluncher och via e-postutskick, individuell lönerådgivning och stöd om du hamnar i konflikt med arbetsgivaren. Välkommen som medlem!

Årsmöte och jubileumsfest 2023-01-17

Årsmötet 2023-01-17 med Örebro läns läkarförening leddes av Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale.
Lars Edling omvaldes på 2 år till ordförande. 1a vice ordförande Josefin Gerdevåg kvarstår 1 år liksom kassören Erik Längström. Paula Wallmon omvaldes till 2a vice ordförande på 2 år. Övriga ledamöter valdes på 1 år.

Verksamhets- och ekonomisk berättelse redovisades och godkändes av mötet.
Verksamhetsberättelse år 2022.

Efter årsmötet vidtog ÖLFs stora Jubileumsfest med middag, underhållning, tal och dans. Se rapport.

Ordf Lars Edling och styr.ledamot Anna L Wikblom sjunger ut i ”facklig opera” under jubileumsfesten.

Läkaravtalet i kommun och regioner, lönerevisionen i Region Örebro län 2022 - 2023

För läkare inom kommuner och regioner har det slutits ett centralt kollektivavtal för perioden 2020-04-01 – 2024-03-31 (kräver inloggning).
För år 2022 förhandlades det för Region Örebro län fram en löneökning på 1,9 % på kollektivet (jmf med det centrala avtalet på 1,6 %).  Statistik över lönerna i regionen 2022-04-01 finns utlagt här på hemsidan.
Lönerevisionen för 2023 beräknas i vår region inte att påbörjas förrän efter sommaren 2023 p g a avvaktan på resultatet av förhandlingarna mellan centrala parter.

Ordförande Lars Edling och 1:a vice ordförande Josefin Gerdevåg

Medlemsbrev

Nedan följer ÖLFs Nyhetsbrev och annan lokal information. De flesta av de länkade dokumenten kan bara läsas av inloggade medlemmar. ”Logga in” hittar ni bakom Menysymbolen längst till höger uppe i det blå fältet. Efter t ex inloggning med mobilt …

Aktiviteter 2023

Klicka på rubriken så kommer du till en sammanställning över vårens aktiviteter.

Kalender

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare