Hoppa till innehåll

Välkommen till Örebro läns läkarförening

Vid medlemskap i Sveriges Läkarförbund blir du också medlem i Örebro läns läkarförening, ÖLF. ÖLF har lokalt förhandlingsmandat gentemot arbetsgivarparten och förhandlar om lönerevision, lokala kollektivavtal mm. Vi representerar läkarna i samverkans- och arbetsgrupper där vi möter arbetsgivaren. Därutöver erbjuder vi bl a facklig information vid medlemsluncher och via e-postutskick, individuell lönerådgivning och stöd om du hamnar i konflikt med arbetsgivaren. Välkommen som medlem!

Årsmöte 2023 och 2024

Årsmötet 2023-01-17 med Örebro läns läkarförening leddes av Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale.
Lars Edling omvaldes på 2 år till ordförande. 1a vice ordförande Josefin Gerdevåg kvarstår 1 år liksom kassören Erik Längström. Paula Wallmon omvaldes till 2a vice ordförande på 2 år. Övriga ledamöter valdes på 1 år.

Efter årsmötet vidtog ÖLFs stora Jubileumsfest med middag, underhållning, tal och dans. Se rapport.

Årsmötet 2024 kommer att hållas fredagen den 19 januari. Plats: Scandic Grand Hotel. Alla medlemmar hälsas välkomna på årsmöte och efterföljande Vinterfest. Inbjudan.
Anmälan, senast 24-01-08, till Vinterfesten: lakarforeningen@regionorebrolan.se.
Kallelse till Sjukhusläkarna i Örebros årsmöte 2024-01-19.
Kallelse till Örebro läns läkarförenings årsmöte 2024-01-19.
Varmt Välkomna!

Ordf Lars Edling och styr.ledamot Anna L Wikblom sjunger ut i ”facklig opera” under jubileumsfesten 2023

Läkaravtalet i kommun och regioner, lönerevisionen i Region Örebro län 2022 - 2023

För läkare inom kommuner och regioner gäller ett centralt kollektivavtal för perioden 2020-04-01 – 2024-03-31 (kräver inloggning). Diskussioner om nytt avtal från 2024-04-01 har påbörjats mellan Läkarförbundet centralt och SKR (Sveriges kommuner och regioner)
För år 2023 förhandlades det för Region Örebro län fram en löneökning på 4,1 % på kollektivet (samma siffra som det centrala avtalet).  Statistik över lönerna i regionen 2023-04-01 finns utlagt här på hemsidan.

Ordförande Lars Edling och 1:a vice ordförande Josefin Gerdevåg

Medlemsbrev

Nedan följer ÖLFs Nyhetsbrev och annan lokal information. De flesta av de länkade dokumenten kan bara läsas av inloggade medlemmar. Efter inloggning kommer ni till Läkarförbundets startsida. Klicka där på ”Hitta förening”, klicka på ”Lokalföreningar” – leta där upp Örebro, …

Örebro läns läkarförening i media

Intervju i Nerikes Allehanda , NA, 2023-11-29 med Distriktsläkarföreningens ordförande i Örebro, distriktsläkaren Ana Kvrgic: "Facket oroas när regionen sätter stopp för hyrläkare". Kräver inlogg hos NA.

Aktiviteter 2023

Klicka på rubriken så kommer du till information om planerade aktiviteter.

Om kalendern

Kalendern nedan visar de fyra nästkommande aktiviteterna. För att se hela kalendern: Tryck på ”Kalender” i det vita fältet ovan.

Kalender

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare