Hoppa till innehåll

Välkommen till Örebro läns läkarförening

Vid medlemskap i Sveriges Läkarförbund blir du också medlem i Örebro läns läkarförening, ÖLF. ÖLF har lokalt förhandlingsmandat gentemot arbetsgivarparten och förhandlar om lönerevision, lokala kollektivavtal mm. Vi representerar läkarna i samverkans- och arbetsgrupper där vi möter arbetsgivaren. Därutöver erbjuder vi bl a facklig information vid medlemsluncher och via e-postutskick, individuell lönerådgivning och stöd om du hamnar i konflikt med arbetsgivaren. Välkommen som medlem!

Årsmöte 2024

Årsmötet 2024 hölls fredagen den 19 januari.
Verksamhets-och ekonomisk berättelse för 2023 godkändes.

Ordförande Lars Edling kvarstår då han valdes på 2 år 2023.
1a vice ordförande Josefin Gerdevåg omvaldes för en period på 2 år.
2a vice ordförande Paula Wallmon kvarstår då hon valdes på 2 år 2023.
Övriga ledamöter: se under meny  ”Om oss”.

Ordförande Lars Edling och v ordförande Josefin Gerdevåg hälsar medlemmarna välkomna till Vinterfesten som följde på årsmötet 2024-01-19

Läkaravtalet i kommun och regioner, lönerevisionen i Region Örebro län 2022 - 2023

För läkare inom kommuner och regioner gäller ett centralt kollektivavtal för perioden 2020-04-01 – 2024-03-31 (kräver inloggning). Diskussioner om nytt avtal från 2024-04-01 har påbörjats mellan Läkarförbundet centralt och SKR (Sveriges kommuner och regioner)
För år 2023 förhandlades det för Region Örebro län fram en löneökning på 4,1 % på kollektivet (samma siffra som det centrala avtalet).  Statistik över lönerna i regionen 2023-04-01 finns utlagt här på hemsidan.

Ordförande Lars Edling och 1:a vice ordförande Josefin Gerdevåg

Förtydligande om Dygnsvilan

Information från Örebro läns läkarförening om dygnsvilan

Örebro läns läkarförening i media

Intervju i Nerikes Allehanda, NA, 2024-02-21 med ordf Lars Edling om löneskillnader för läkare mellan Region Örebro län och näraliggande regioner. Kräver inlogg hos NA.

Aktiviteter 2024

Klicka på rubriken så kommer du till information om planerade aktiviteter.

Medlemsbrev och information om dygnsvilan

Nedan följer ÖLFs Nyhetsbrev, länk till information om dygnsvilan samt annan lokal information. De flesta av de länkade dokumenten kan bara läsas av inloggade medlemmar. Efter inloggning kommer ni till Läkarförbundets startsida. Klicka där på ”Hitta förening”, klicka på ”Lokalföreningar” …

Om kalendern

Kalendern nedan visar de fyra nästkommande aktiviteterna. För att se hela kalendern: Tryck på ”Kalender” i det vita fältet ovan.

Kalender

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare