Hoppa till innehåll

Välkommen till Örebro läns läkarförening

Vid medlemskap i Sveriges Läkarförbund blir du också medlem i Örebro läns läkarförening, ÖLF. ÖLF har lokalt förhandlingsmandat gentemot arbetsgivarparten och förhandlar om lönerevision, lokala kollektivavtal mm. Vi representerar läkarna i samverkans- och arbetsgrupper där vi möter arbetsgivaren. Därutöver erbjuder vi bl a facklig information vid medlemsluncher och via e-postutskick, individuell lönerådgivning och stöd om du hamnar i konflikt med arbetsgivaren. Välkommen som medlem!

Örebro läns läkarförening på Instagram

Örebro läns läkarförening finns på Instagram, sök: orebrolanslakarforening.
Välkomna!

Avtalsrörelsen och lönerevisionen i Region Örebro län 2020 - 2024

För läkare inom kommuner och regioner har det slutits ett centralt kollektivavtal för perioden 2020-04-01 – 2024-03-31. För år 2022 förhandlades det för Region Örebro län fram en löneökning på 1,9 % på kollektivet (jmf med det centrala avtalet på 1,6 %).  Statistik över lönerna i regionen 2022-04-01 finns utlagt här på hemsidan.
De individuella lönerna för år 2022 förhandlades med facket de första veckorna i mars. De nya lönerna gäller fr o m 2022-04-01.

Ordförande Lars Edling och 1:a vice ordförande Josefin Gerdevåg

Aktiviteter 2022

Välkomna till valdebatt torsdagen den 1 september med representanter från samtliga partier i regionfullmäktige. Plats: Wilandersalen, USÖ. Debatten hålls mellan kl 18.00 - 20.00. Enkel förtäring serveras från kl 17.30. Utskick med länk till anmälan utskickas i augusti. Arrangörer: Örebro …

Medlemsbrev

Se våra nyhetsbrev från Läkarföreningen. Vad gäller COVID: Örebro läns läkarförening, ÖLF, uppmanar alla att hålla sig informerad om Covid-pandemin genom att läsa Regionens dagliga uppdateringar på Intranätet samt att följa Läkarförbundets information och svar på Covid-19 relaterade frågor: https://slf.se/information-om-covid-19/

Kalender

1
sep

Valdebatt

Välkomna till valdebatt med representanter från samtliga partier i regionfullmäktige. Plats: Wilandersalen, USÖ. Debatten hålls mellan kl 18.00 – 20.00. Enkel …

Läs mer

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar