fbpx
Hoppa till innehåll

Just nu bygger vi om i Läkarförbundets webbnätverk vilket kan göra att vissa sidor ser lite märkliga ut. Vid frågor eller synpunkter, kontakta webbsupport@slf.se.

Välkommen till Örebro läns läkarförening

Vid medlemskap i Sveriges Läkarförbund blir du också medlem i Örebro läns läkarförening, ÖLF. ÖLF har lokalt förhandlingsmandat gentemot arbetsgivarparten och förhandlar om lönerevision, lokala kollektivavtal mm. Vi representerar läkarna i samverkans- och arbetsgrupper där vi möter arbetsgivaren. Därutöver erbjuder vi bl a facklig information vid medlemsluncher och via e-postutskick, individuell lönerådgivning och stöd om du hamnar i konflikt med arbetsgivaren. Välkommen som medlem!

Instagram

Örebro läns läkarförening finns nu på Instagram, sök: orebrolanslakarforening.
Välkomna!

Avtalsrörelsen, lönerevisionen i Region Örebro län 2020 - 2021

Avtalsrörelsen för läkare inom kommuner och regioner är klar och kollektivavtal har slutits för perioden 2020-04-01 – 2024-03-31. Läs mer på Läkarförbundets hemsida. Vad gäller lönerna förhandlades det för Region Örebro län fram ett 2-årsavtal för 2020, 2021 som bl a innehåller en löneökning med 5% på kollektivet. Individuella förhandlingar mellan arbetsgivaren och ÖLF skedde i maj månad. Statistik över lönerna i regionen 2021-04-01 finns nu utlagt här på hemsidan. Kräver inloggning.
I samband med avtalsrörelsen gjorde förbundet en film från Örebro med dåvarande ordf Paula Wallmon och v ordf Josefin Gerdevåg m fl om bl a läkarnas arbetsmiljö och de yngre läkarnas låga ingångslöner. Filmen ligger utlagd på förbundets hemsida samt på bl a Youtube.

 

Örebro läns läkarförening i media

”Regionen behöver sätta fart för att fler ska få en fast läkare” Debattartikel i Nerikes Allehanda 2021-08-13 av Sofia Rydgren Stale, ordf Sv. Läkarförbund, Lars Edling, ordf Örebro läns läkarförening och Marina Tuutma, ordf Sv. Distriktsläkarföreningen.

Medlemsbrev ang Covid 19-krisen och lönerevisionen mm

Örebro läns läkarförening, ÖLF, uppmanar alla att hålla sig informerad genom att läsa Regionens dagliga uppdateringar på Intranätet samt att följa Läkarförbundets information och svar på Covid-19 relaterade frågor: https://slf.se/information-om-covid-19/

Årsmöte 2021

Örebro läns läkarförening, ÖLF, höll digitalt årsmöte 2021-01-20. Till mötesordförande valdes sittande ordförande, Paula Wallmon, och till sekreterare valdes Ann-Charlotte Sund Persson. Verksamhets- och ekonomisk berättelse föredrogs och godkändes. Till ny ordförande på 2 år valdes Lars Edling. Övriga ledamöter …

Kalender

25
okt

Styrelsemöte

Styrelsemöte med Örebro läns läkarförening, ÖLF. Kl 17.00 - 19-00. Plats: Läkarföreningens kansli på Järnvägsgatan 16b, Örebro. Anmälan: Ann-Charlotte Sund Persson: …

Läs mer

9
dec

Styrelsemöte

Välkommen på årets sista styrelsemöte med start kl 16.30. Lokal: ÖLFs kansli, Järnvägsgatan 16b, Örebro. Frågor och anmälan, respektive avanmälan: kontakta …

Läs mer

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar