fbpx
Hoppa till innehåll

Välkommen till Örebro läns läkarförening

Vid medlemskap i Sveriges Läkarförbund blir du också medlem i Örebro läns läkarförening, ÖLF. ÖLF har lokalt förhandlingsmandat gentemot arbetsgivarparten och förhandlar om lönerevision, lokala kollektivavtal mm. Vi representerar läkarna i samverkans- och arbetsgrupper där vi möter arbetsgivaren. Därutöver erbjuder vi bl a facklig information vid medlemsluncher och via e-postutskick, individuell lönerådgivning och stöd om du hamnar i konflikt med arbetsgivaren. Välkommen som medlem!

Instagram

Örebro läns läkarförening finns nu på Instagram, sök: orebrolanslakarforening.
Välkomna!

Avtalsrörelsen, lönerevisionen i Region Örebro län 2020 - 2022

För läkare inom kommuner och regioner har det slutits ett centralt kollektivavtal för perioden 2020-04-01 – 2024-03-31. För perioden 2020-2021 förhandlades det för Region Örebro län fram ett 2-årsavtal som bl a innehöll en löneökning med 5% på kollektivet.  Statistik över lönerna i regionen 2021-04-01 finns utlagt här på hemsidan.
Lönerna för år 2022 kommer att förhandlas med facket de första veckorna i mars. Därför är det hög tid att boka in ett lönesamtal med sin chef om så ännu inte har skett.

Inför förhandlingarna om det centrala löneavtalet 2020 gjorde Läkarförbundet en film med dåvarande ordf. Paula Wallmon och 1e vice ordf Josefin Gerdevåg. I filmen nämns bl a att ingångslönerna för ST inte höjts på många år. Dessa kom dock att höjas i samband med den lokala lönerevisionen i Region Örebro län 2020-21.

 

Årsmöte 2022

Nästa årsmöte håller Örebro läns läkarförening den 20 januari år 2022. På grund av den höga smittspridningen fattades beslut 22-01-10 om att hålla årsmötet digitalt. Ny kallelse med länk har skickats ut till medlemmarna. Årsmötet börjar kl 19.00. Ingen föranmälan …

Medlemsbrev

Se våra nyhetsbrev från Läkarföreningen. Vad gäller COVID: Örebro läns läkarförening, ÖLF, uppmanar alla att hålla sig informerad om Covid-pandemin genom att läsa Regionens dagliga uppdateringar på Intranätet samt att följa Läkarförbundets information och svar på Covid-19 relaterade frågor: https://slf.se/information-om-covid-19/

Kalender

20
jan

Årsmöte

Kallelse till digitalt årsmöte med Örebro läns läkarförening Verksamhetsberättelse för Örebro läns läkarförening år 2021

Läs mer

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar