Hoppa till innehåll

Din lokala lön och anställning

Anställningsavtalet är det viktigaste du skriver på när det gäller ditt arbetsliv. Tag gärna kontakt med läkarföreningen för att få rådgivning inför din anställning och innan du skriver under avtalet.

De enskilda löneförhandlingarna, både vid nyanställning och vid förändrade arbetsuppgifter, är av utomordentlig betydelse. Det är viktigt både för dig och oss andra att du får en bra och relevant lön.
Du som snart blir specialist – tänk på att inleda diskussioner om kommande lön i god tid med din chef.
Vi har möjlighet att hjälpa Dig med såväl aktuell lokal som central lönestatistik.

Senaste lönestatistiken inom Region Örebro län finner du i menyn ”Din lokala lön och anställning”, kräver inloggning. För mer detaljerade uppgifter, kontakta kansliet.

Du kan också söka både lokal och nationell lönestatistik via Saco lönesök, där uppgifterna som gäller i november publiceras följande vår, kräver inloggning.

Vad gäller uppgifter om vanligt förekommande lönenivåer vid nyanställning kan en personlig kontakt via vårt kansli eller en lokal facklig företrädare ge det mest korrekta svaret.

2022 års förhandlingsgrupp för lönerevisionen:
Paula Wallmon, Josefin Gerdevåg, Håkan Löfstedt, Lars Edling, Teresa Jansen, Erik Längström, Ana Kvrgic, Helena Borenäs samt Sofia Warne.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar
SLF.se
Din lokala lön och anställning