Hoppa till innehåll

Din lokala lön och anställning

Anställningsavtalet är det viktigaste du skriver på när det gäller ditt arbetsliv. Tag gärna kontakt med läkarföreningen för att få rådgivning inför din anställning och innan du skriver under avtalet.

De enskilda löneförhandlingarna, både vid nyanställning och vid förändrade arbetsuppgifter, är av utomordentlig betydelse. Det är viktigt både för dig och oss andra att du får en bra och relevant lön.
Du som snart blir specialist – tänk på att inleda diskussioner om kommande lön i god tid med din chef.
Vi har möjlighet att hjälpa Dig med såväl aktuell lokal som central lönestatistik.

Senaste lönestatistiken inom Region Örebro län finner du i menyn "Lokala löner", kräver inloggning. För mer detaljerade uppgifter, kontakta kansliet.

Du kan också söka både lokal och nationell lönestatistik via Saco lönesök, där uppgifterna som gäller i november publiceras följande vår, kräver inloggning.

Vad gäller uppgifter om vanligt förekommande lönenivåer vid nyanställning kan en personlig kontakt via vårt kansli eller en lokal facklig företrädare ge det mest korrekta svaret.

2024 års förhandlingsdelegation:
Lars Edling, Josefin Gerdevåg samt Sofia Warne.
Vid de lokala lönerevisionsmötena deltar också Paula Wallmon, Håkan Löfstedt, Teresa Jansen och Ana Kvrgic och Martin Jansson.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se
Din lokala lön och anställning