Hoppa till innehåll

Sjukhusen 2022

Statistik över löner för tills vidare anställda medlemmar på samtliga tre sjukhus i Region Örebro län. Avser lönenivåerna 22-04-01. Kontakta kansliet för ytterligare information: lakarforeningen@regionorebrolan.se

För att medianlön ska anges krävs minst sex medlemmar.
För att övriga percentiler ska anges krävs minst 20 medlemmar.

Exklusive tillägg (siffror inom parentes inkluderar tillägg)

KategoriAntalMedellön10e percentilenMedianlön90e percentilen
ÖL25284 03578 60083 02590 050
(84 643) (78 700)(83 500)(92 500)
Spec14368 25466 00067 70071 200
(68 709) (66 000)(67 800)(72 200)
ST19749 73646 20049 10052 600
(49 774)(46 200)(49 100)(52 800)