Hoppa till innehåll

Sjukhusen 2023

Statistik över löner för tills vidare anställda medlemmar på samtliga tre sjukhus i Region Örebro län. Avser lönenivåerna 23-04-01. Kontakta kansliet för ytterligare information: lakarforeningen@regionorebrolan.se

För att medianlön ska anges krävs minst sex medlemmar.
För att övriga percentiler ska anges krävs minst 20 medlemmar.

Exklusive tillägg (siffror inom parentes inkluderar tillägg)

KategoriAntalMedellön10e percentilenMedianlön90e percentilen
ÖL25087 86082 05086 77595 350
(88 414) (82 250)(87 500)(97 000)
Spec14671 72668 40071 02575 300
(72 134) (68 500)(71 300)(76 800)
ST21751 01848 00050 00054 400
(51 036)(48 000)(50 000)(54 500)