fbpx
Hoppa till innehåll

Just nu bygger vi om i Läkarförbundets webbnätverk vilket kan göra att vissa sidor ser lite märkliga ut. Vid frågor eller synpunkter, kontakta webbsupport@slf.se.

Arbetsmiljö

Här hittar du information om arbetet kring arbetsmiljö samt vem som är huvudskyddsombud och skyddsombud.

Huvudskyddsombud

Läkarföreningen har utsett Håkan Löfstedt till huvudskyddsombud för läkare inom Region Örebro län. Håkan kan nås på Arbets- och miljömedicinska kliniken, USÖ. Kontakta Håkan om du t ex är lokalt skyddsombud och behöver råd och stöd.

Skyddsombud

Skyddsombud har mandat när det gäller lokala arbetsmiljöfrågor och verkar för en förbättrad psykosocial och fysisk arbetsmiljö där läkarnas arbetsvillkor sätts i fokus.

Lokal samverkansgrupp fungerar också som skyddskommitté. Därför är det viktigt att en av läkarrepresentanterna i samverkansgruppen också är utsedd och anmäld som skyddsombud. För att ha rätt att företräda i skyddsombudsfrågor måste skyddsombud anmälas skriftligen till Region Örebro län. Anmäl nyval, omval och avgång på följande blankett som skall skickas till Läkarföreningen, USÖ, 701 85 Örebro. Vi vidarebefordrar sedan blanketten till RÖL.

Blankett för anmälan och ändring av skyddsombud. Printas ut och skickas med internposten till: Läkarföreningen, USÖ.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar