Hoppa till innehåll

Om oss

Örebro läns läkarförening; ÖLF, är en lokalavdelning av Sveriges Läkarförbund och organiserar merparten av länets läkare. Antal medlemmar 31 december 2023 var 1 348 personer.

Har du en facklig fråga som rör din arbetsplats vänder du dig till ditt lokala fackliga ombud/klinikombud. Oftast är denna företrädare också lokalt skyddsombud som har mandat att företräda när det gäller arbetsmiljöfrågor. Vi arbetar även genom huvudskyddsombudet för en förbättrad psykosocial och fysisk arbetsmiljö där läkarnas arbetsvillkor sätts i fokus.

Vi företräder medlemmarna i lokala löneöversynsförhandlingar, det som vanligen kallas ”lokala varvet”. Läkarföreningen träffar också lokala kollektivavtal om bl a anställnings- och lönevillkor med arbetsgivaren.

Vi representerar också läkarna i samverkans- och arbetsgrupper där vi möter arbetsgivaren och de övriga fackliga organisationerna för att diskutera frågor som organisation, verksamhet, ombyggnation, arbetsmiljö mm. Därutöver erbjuder vi bl a facklig information vid medlemsluncher och via e-postutskick, individuell lönerådgivning samt stöd om du hamnar i konflikt med arbetsgivaren.

Varmt välkommen som medlem!

Läs även: Om lönestatistik, Lokal lönestatistik Örebro län

Om du hamnar i en krissituation där du behöver stöd och hjälp av någon som är väl förtrogen med läkares villkor – kontakta våra kollegiala rådgivare.

Förutom lokal service enligt ovan ger medlemskap i Läkarförbundet:

  • Tillgång till juridisk expertis i anmälningsärenden eller arbetsrättsliga frågor.
  • Tillgång till aktuella utredningar, programskrifter samt Läkartidningen.
  • Medlemsförmåner såsom fritidshus, rabatter på försäkringar, tjänster och bolån mm
  • Tillgång till förbundets medlemsrådgivning

Kontaktuppgifter till presidium och kansli:

Presidiet:
ordf. Lars Edling: lars.edling@regionorebrolan.se
1:a v. ordf. Josefin Gerdevåg: josefin.gerdevag@regionorebrolan.se
2:a v. ordf. Paula Wallmon: paula.wallmon@regionorebrolan.se
Kassör och Huvudskyddsombud Håkan Löfstedt: hakan.lofstedt@regionorebrolan.se

Personal:
administratör: Rose-Marie Isakson: rose-marie.isakson@regionorebrolan.se
sekreterare: Ann-Charlotte Sund Persson: ann-charlotte.sund-persson@regionorebrolan.se
Kansliet: lakarforeningen@regionorebrolan.se
Telefonnummer till kansliet: 019-602 03 38

 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare