Hoppa till innehåll

Fackliga ombud, samverkansgrupper

Våra fackliga ombud gör skillnad på din arbetsplats.

En viktig del av det fackliga arbetet utförs av förtroendevalda läkare, s k fackliga ombud, på de lokala arbetsplatserna. Nedan förtecknas våra fackliga ombud samt skyddsombud på arbetsplatserna under respektive förvaltning/område.
Blankett för anmälan av nytt, eller avslut av, skyddsombud.

I samverkansgrupperna möter fackets representanter arbetsgivaren för diskussioner, information och vissa förhandlingar. Samverkansgrupper finns på samtliga nivåer i organisationen; på verksamhets-, områdes-, förvaltnings- och regional nivå. Våra ombud i respektive samverkansgrupp anges nedan under respektive förvaltning/område.

SAMVERKANSGRUPPER NÄRA VÅRD
I området Nära vård gäller inte längre en samverkansgrupp per vårdcentral. Följande samverkansgrupper respektive ombud för Läkarföreningen finns nu inom Nära vård:
Övergripande samverkansgrupp för område Nära vård:
Ordinarie ombud samt huvudskyddsombud: Ana Kvrgic. Suppleanter samt skyddsombud: Sofia Warne och Martin Jansson.
Samverkansgrupp för verksamhetsområde Örebro Väster, vårdcentraler: Karla, Olaus Petri, Mikaeli, Varberga samt Lillån:
Ordinarie ombud samt skyddsombud: Ana Kvrgic. Suppleant samt skyddsombud: Sofia Warne.
Samverkansgrupp för verksamhetsområde Örebro Öster, vårdcentraler: Adolfsberg, Brickebacken, Tybble, Skebäck, Ängen samt Odensbacken:
Ordinarie ombud samt skyddsombud: Izabela S. Kubalska. Suppleant: Peter Fardelin.
Samverkansgrupp för verksamhetsområde Söder, vårdcentraler: Hallsberg, Kumla, Askersund samt samtalsmottagning och noder för för barn och ungas psykiska hälsa:
Ordinarie ombud samt skyddsombud: Emiliyan Stoykoski. Suppleanter: Andreas Börjesson och Sherko Babakri.
Samverkansgrupp för verksamhetsområde Väster, vårdcentraler: Brickegården, Baggängen, Pilgården, Karolina samt Laxå:
Ordinarie ombud samt skyddsombud: Emma Wiberg. Suppleanter samt skyddsombud: Lars Odlander, Maria Wartig och Agnetha Wallberg Halldin.
Samverkansgrupp för verksamhetsområde Norr, vårdcentraler: Lindesberg, Storå, Freja, Hällefors Kopparberg samt Nora:
Ordinarie ombud samt skyddsombud: Emma Dahlberg. Suppleanter: Ana Kvrgic (huvudskyddsombud område Nära vård) samt Heiko Botman.
Samverkansgrupp för Habilitering och hjälpmedel:
Ordinarie ombud: VAKANT
Samverkansgrupp för länsverksamheter: VCJ, Vaccinationsnoder m fl:
Ordinarie ombud samt skyddsombud: Åsa Vidlund. Suppleant: Sofia Warne.

Regionhälsan
Lena Mizgalski, fackligt ombud, ordinarie i samverkansgruppen samt skyddsombud
Regionhälsan
Anahita Keloushani, fackligt ombud och suppleant i samverkansgruppen
Regionens centrala samverkansgrupp (CSG)
Lars Edling, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Regionens centrala samverkansgrupp (CSG)
Håkan Löfstedt, fackligt ombud, samordnande huvudskyddsombud samt suppleant i samverkansgruppen
Hälso- och sjukvårdens samverkansgrupp (HSSG)
Josefin Gerdevåg, fackligt ombud, huvudskyddsombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Hälso- och sjukvårdens samverkansgrupp (HSSG)
Lars Edling, fackligt ombud, skyddsombud samt suppleant i samverkansgruppen
Hälso- och sjukvårdens samverkansgrupp (HSSG)
Ana Kvrgic, fackligt ombud, skyddsombud samt suppleant i samverkansgruppen
Områdesansvarig
Håkan Löfstedt, fackligt ombud, huvudskyddsombud samt ordinarie ombud i samverkansgruppen
Områdesansvarig
Therese Axelsson, fackligt ombud, suppleant i samverkansgruppen samt skyddsombud
Områdesansvarig
Emma Dahlberg, fackligt ombud, skyddsombud samt suppleant i samverkansgruppen
Klinik: Arbets- och miljömedicin
Jonas Månsson, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Klinik: Arbets- och miljömedicin
Louise Hansson, fackligt ombud, skyddsombud samt suppleant i samverkansgruppen
Läkemedelscentrum
Åsa Sahlin, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie ombud i samverkansgruppen
Områdesansvarig
Lars Edling, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Områdesansvarig
Josefin Gerdevåg, fackligt ombud, huvudskyddsombud samt suppleant i samverkansgruppen
Områdesansvarig
Paula Wallmon, fackligt ombud, skyddsombud samt suppleant i samverkansgruppen
Akutsjukvård USÖ
Lars Edling, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Akutsjukvård USÖ
Therese Axelsson, fackligt ombud, skyddsombud samt suppleant i samverkansgruppen
Anestesi- och intensivvård
Oskar Warne, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Anestesi- och intensivvård
Maud Carpenter, fackligt ombud samt suppleant i samverkansgruppen
Barn- och ungdomsmedicin
Lo Lundevall, fackligt ombud, ombud i samverkansgruppen samt skyddsombud
Barn- och ungdomsmedicin
Maria Lodefalk, fackligt ombud, skyddsombud samt suppleant i samverkansgruppen
Geriatriska kiniken
Gustaf Prag, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Geriatriska kliniken
Johannes Modin Prag, fackligt ombud samt suppleant i samverkansgruppen
Hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi
Maja Eriksson Östman, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi
Erik Almgren, fackligt ombud samt suppleant i samverkansgruppen
Hud- och reumatologi
Frida Prag, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Hud- och reumatologi
Sara Prosén, fackligt ombud samt suppleant i samverkansgruppen
Huvud- hals och plastikkirurgi
Carolina Nilsson, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Huvud- hals och plastikkirurgi
Anna Oldaeus Almerén, fackligt ombud samt suppleant i samverkansgruppen
Huvud- hals och plastikkirurgi
Anders Eriksson, fackligt ombud: Huvud-hals
Infektion
Anna Lange, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Infektion
Hanna Andersson, fackligt ombud samt suppleant i samverkansgruppen
Karlskoga lasarett, sjukhusverksamheten
Mats Breiwald, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Karlskoga lasarett, sjukhusverksamheten
Sofie Ragén, fackligt ombud, skyddsombud samt suppleant i samverkansgruppen
Karlskoga lasarett, Medicinkliniken
Sofie Ragén, fackligt ombud samt skyddsombud
Karlskoga lasarett, Specialistmottagningen
Mats Breiwald, fackligt ombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Karlskoga lasarett, Specialistmottagningen; Barn och Ungdomsmottagningen
John Ryberg, skyddsombud
Kirurgi
Maria Wedin, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Kirurgi
Jenny Angerås Kraftling, fackligt ombud samt suppleant i samverkansgruppen
Kärl- och thorax
Sophia Nosko, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Laboratoriemedicin
Olle Björkqvist, fackligt ombud och skyddsombud
Laboratoriemedicin
Martin Vink, fackligt ombud, skyddsombud samt suppleant i samverkansgruppen
Laboratoriemedicin
Isabella Visuri, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Laboratoriemedicin
Hildur Franklin, fackligt ombud samt skyddsombud
Lindesbergs lasarett, sjukhusverksamheten
Carl Bring, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Lindesbergs lasarett, sjukhusverksamheten
Martin Jansson, fackligt ombud, skyddsombud samt suppleant i samverkansgruppen
Medicin USÖ
Diana Rau, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Medicin USÖ
Lemar Thoki, fackligt ombud samt suppleant i samverkansgruppen
Neuro- och rehabiliteringsmedicin
VAKANT, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Neuro- och rehabiliteringsmedicin
Hans Ruborg, fackligt ombud samt suppleant i samverkansgruppen
Obstetrik och gynekologi
Kajsa Handal, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Obstetrik och gynekologi
Karin Zetterström, fackligt ombud samt suppleant i samverkansgruppen
Onkologi
Maria Sund, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Onkologi
Maja Wästfelt, fackligt ombud samt suppleant i samverkansgruppen
Onkolog
Ruth Sanchez Hermansson, fackligt ombud samt suppleant i samverkansgruppen
Ortopedi- och handkirurgi
Johanna Wirehag, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i smaverkansgruppen
Ortopedi- och handkirurgi
Sanna Vähärautio, fackligt ombud samt suppleant i samverkansgruppen
Röntgen- och sjukhusfysik
Christina Birgersson, fackligt ombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Röntgen- och sjukhusfysik
Helga Shanks, fackligt ombud, skyddsombud samt suppleant i samverkansgruppen
Röntgen- och sjukhusfysik
Sofia Carlsson, fackligt ombud samt suppleant i samverkansgruppen
Urologi
Beata Persson, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Urologi
VAKANT
Ögon
Anton Dahlberg, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Ögon
Pablo Ballester-Dolz, fackligt ombud samt suppleant i samverkansgruppen
Habilitering och hjälpmedel: Audologiska kliniken
Micol Busi, fackligt ombud, ordinarie ombud i Audiologens samverkansgrupp samt skyddsombud
Habilitering och hjälpmedel: Barnhabiliteringen
Östen Jonsson, fackligt ombud, ordinarie ombud i Barnhabiliteringens samverkansgrupp
Habilitering och hjälpmedel: Barnhabiliteringen
Lovisa Röjler, fackligt ombud, skyddsombud samt suppleant i Barnhabiliteringens samverkansgrupp
Ungdomsmottagningen
Carolina Nylander, fackligt ombud
Baggängens vc
Ilyas M. Moola, fackligt ombud samt skyddsombud
Brickegårdens vc
Lars Odlander, fackligt ombud, skyddsombud samt suppleant i samverkansgrupp Väster
Karolina vc
Maria Wartig, fackligt ombud, skyddsombud samt suppleant i samverkansgrupp Väster
Karolina vc
Lillemor Nyberg, fackligt ombud samt skyddsombud
Laxå vc
Emma Wiberg, fackligt ombud, skyddsombud samt suppleant i samverkansgrupp Väster
Laxå vc
Agnetha Wallberg Halldin, fackligt ombud, skyddsombud samt suppleant i samverkansgrupp Väster
Pilgårdens vc
Linnéa Hinz, fackligt ombud
Freja vc
VAKANT,
Hällefors vc
Alena Chapuryna, fackligt ombud
Kopparbergs vc
VAKANT
Lindesbergs vc
VAKANT
Nora vc
Emma Dahlberg, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie ombud i samverkan VC Norra länsdelen
Nora vc
Heiko Botman, fackligt ombud, skyddsombud samt suppleant i samverkan VC Norra länsdelen
Storå vc
Zacarias Jilke, fackligt ombud samt skyddsombud
Örebro väster: Karla vc
VAKANT
Örebro väster: Lillåns vc
Ana Kvrgic, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i samverkansgrupp Örebro väster
Örebro väster: Mikaeli vc
Jenny Alfredsson, fackligt ombud samt skyddsombud
Örebro väster: Olaus Petri vc
Sofia Warne, fackligt ombud, skyddsombud samt suppleant i samverkansgrupp Örebro väster
Örebro väster: Olaus Petri vc
Anna Lindén Wikblom, fackligt ombud
Örebro väster: Olaus Petri vc
Åsa Lundgren, fackligt ombud samt skyddsombud
Örebro väster: Varberga vc
VAKANT
Örebro öster: Adolfsbergs vc
Miriam Scherl, fackligt ombud
Örebro öster: Brickebackens vc
Carl Göranzon, fackligt ombud och skyddsombud
Örebro öster: Odensbackens vc
VAKANT
Örebro öster: Skebäcks vc
Peter Fardelin, fackligt ombud, suppleant i samverkan VC Örebro öster samt skyddsombud
Örebro öster: Tybble vc
VAKANT
Örebro öster: Ängens vc
Izabela Szafranowska-Kubalska, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie ombud i samverkansgruppen Örebro Öster
Örebro öster: Ängens vc
Eva Dalén, fackligt ombud
Askersunds vc
Emiliyan Stoykoski, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i samverkansgrupp Södra länsdelen
Hallsbergs vc
VAKANT
Kumla vc
Andreas Börjesson, fackligt ombud samt suppleant i samverkansgrupp Södra länsdelen
Kumla vc
Sherko Babakri, fackligt ombud, suppleant i samverkansgrupp Södra länsdelen samt skyddsombud
Områdesansvarig
Teresa Jansen, fackligt ombud, huvudskyddsombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Områdesansvarig
Kristin Nätterlund, fackligt ombud, suppleant i samverkansgruppen
Områdesansvarig
Håkan Löfstedt, fackligt ombud, skyddsombud samt suppleant i samverkansgruppen
Allmänpsykiatrisk öppenvård
Maria Björkgren, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Barn och unga vuxna
Teresa Jansen, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Rättspsykiatrin
VAKANT
Specialistpsykiatrin
Christina Savvidou, fackligt ombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Specialistpsykiatrin
Kristin Nätterlund, fackligt ombud samt suppleant i samverkansgruppen
Haga vc
Magnus Håkansson, fackligt ombud
Lekebergs vc
Malin Fredholm, fackligt ombud samt skyddsombud
Lekebergs vc
Anna Gustafsson, fackligt ombud
Vivalla vc
VAKANT
Läkargruppen Capio
VAKANT
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se
Fackliga ombud, samverkansgrupper