Hoppa till innehåll

Fackliga ombud

Våra fackliga ombud gör skillnad på din arbetsplats.

En viktig del av det fackliga arbetet utförs av förtroendevalda läkare på de lokala arbetsplatserna. Nedan förtecknas våra lokala ombud på arbetsplatserna under respektive område.

Samverkansgrupper
I de så kallade samverkansgrupperna möter fackets representanter arbetsgivaren för diskussioner, information och vissa förhandlingar. Samverkansgrupper finns på samtliga nivåer i organisationen; på klinik-, områdes-, förvaltnings- och regional nivå. Våra ombud i respektive samverkansgrupp anges nedan under respektive område.

Samverkansgrupper Nära vård
I området Nära vård gäller inte längre en samverkansgrupp per vårdcentral. Följande samverkansgrupper respektive ombud för Läkarföreningen finns nu inom Nära vård:
Övergripande samverkansgrupp för område Nära vård:
Ordinarie ombud samt huvudskyddsombud: Ana Kvrgic. Suppleanter: Erik Längström och Martin Jansson.
Samverkansgrupp för verksamhetsområde Örebro Väster, vårdcentraler: Karla, Olaus Petri, Mikaeli, Varberga samt Lillån:
Ordinarie ombud samt skyddsombud: Ana Kvrgic. Suppleant: Anna Gustafsson.
Samverkansgrupp för verksamhetsområde Örebro Öster, vårdcentraler: Adolfsberg, Brickebacken, Tybble, Skebäck, Ängen samt Odensbacken:
Ordinarie ombud samt skyddsombud: Peter Fardelin. Suppleanter: Mattias Engström och Carl Göranzon.
Samverkansgrupp för verksamhetsområde Söder, vårdcentraler: Hallsberg, Kumla, Askersund samt samtalsmottagning och noder för för barn och ungas psykiska hälsa:
Ordinarie ombud samt skyddsombud: Emiliyan Stojkowski. Suppleanter: Alexandra Chomchay och Amanda Karlsson.
Samverkansgrupp för verksamhetsområde Väster, vårdcentraler: Brickegården, Baggängen, Pilgården, Karolina samt Laxå:
Ordinarie ombud samt skyddsombud: Erik Längström. Suppleanter: Lars Odlander och Emma Wiberg.
Samverkansgrupp för verksamhetsområde Norr, vårdcentraler: Lindesberg, Storå, Freja, Hällefors Kopparberg samt Nora:
Ordinarie ombud samt skyddsombud: Tereza Holy. Suppleant: Ana Kvrgic.
Samverkansgrupp Karlskoga Lasarett:
Ordinarie ombud samt skyddsombud: Mats Breiwald. Suppleant: Sofie Ragén.
Samverkansgrupp Lindesbergs lasarett:
Ordinarie ombud samt skyddsombud: Carl Bring. Suppleant: Martin Jansson.
Samverkansgrupp för Geriatriken USÖ:
Ordinarie ombud samt skyddsombud: Anna Saers. Suppleant: Gustaf Prag.
Samverkansgrupp för Habilitering och hjälpmedel:
Ordinarie ombud samt skyddsombud: Maria Löfgren
Samverkansgrupp för länsverksamheter: VCJ, Vaccinationsnoder m fl:
Ordinarie ombud samt skyddsombud: Åsa Vidlund. Suppleant: Sofia Warne.


Blankett för anmälan av nytt, eller avslut av, fackligt ombud

 

Företagshälsa och tolkförmedling
Lena Mizgalski, fackligt ombud, huvudskyddsombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Regionens centrala samverkansgrupp (CSG)
Lars Edling, fackligt ombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Regionens centrala samverkansgrupp (CSG)
Håkan Löfstedt, fackligt ombud, samordnande huvudskyddsombud samt suppleant i samverkansgruppen
Hälso- och sjukvårdens samverkansgrupp (HSSG)
Josefin Gerdevåg, fackligt ombud, huvudskyddsombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Hälso- och sjukvårdens samverkansgrupp (HSSG)
Lars Edling, fackligt ombud samt suppleant i samverkansgruppen
Hälso- och sjukvårdens samverkansgrupp (HSSG)
Ana Kvrgic, fackligt ombud samt suppleant i samverkansgruppen
Områdesansvarig
Håkan Löfstedt, fackligt ombud, huvudskyddsombud samt ordinarie ombud i samverkansgruppen
Områdesansvarig
Karin Zetterström, fackligt ombud samt suppleant i samverkansgruppen
Områdesansvarig
Sofia Warne, fackligt ombud samt suppleant i samverkansgruppen
Klinik: Arbets- och miljömedicin
Jonas Månsson, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Klinik: Arbets- och miljömedicin
Louise Hansson, fackligt ombud, skyddsombud samt suppleant i samverkansgruppen
Geriatriska kliniken USÖ
Anna Saers, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Geriatriska kliniken USÖ
Gustaf Prag, fackligt ombud samt suppleant i samverkansgruppen
Habilitering och hjälpmedel, Audologiska kliniken
Maria Löfgren, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Karlskoga lasarett
Mats Breiwald, fackligt ombud, huvudskyddsombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Karlskoga lasarett
Sofie Ragén, fackligt ombud, skyddsombud samt suppleant i samverkansgruppen
Karlskoga lasarett, Specialistmottagningen; Barn och Ungdomsmottagningen
John Ryberg, skyddsombud
Lindesbergs lasarett
Carl Bring, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Lindesbergs lasarett
Martin Jansson, fackligt ombud samt suppleant i samverkansgruppen
Baggängens vc
Ilyas M. Moola, fackligt ombud samt skyddsombud
Brickegårdens vc
Lars Odlander, fackligt ombud, skyddsombud samt suppleant i samverkansgrupp Väster
Karolina vc
Lillemor Nyberg, fackligt ombud samt skyddsombud
Laxå vc
Emma Wiberg, fackligt ombud samt suppleant i samverkansgrupp Väster
Pilgårdens vc
Krister Åkesson, fackligt ombud
Freja vc
VAKANT,
Hällefors vc
Alena Chapuryna, fackligt ombud
Kopparbergs vc
VAKANT
Lindesbergs vc
Tereza Holy, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i samverkansgrupp Norr
Nora vc
Heiko Botman, fackligt ombud samt skyddsombud
Storå vc
Jabar Y. Mohammed, fackligt ombud samt skyddsombud
Örebro väster: Karla vc
VAKANT
Örebro väster: Lillåns vc
Ana Kvrgic, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i samverkansgrupp Örebro väster
Örebro väster: Mikaeli vc
Jenny Alfredsson, fackligt ombud samt skyddsombud
Örebro väster: Olaus Petri vc
Anna Gustafsson, fackligt ombud samt suppleant i samverkansgrupp Örebro väster
Örebro väster: Olaus Petri vc
Anna Lindén Wikblom, fackligt ombud
Örebro väster: Varberga vc
Eva-Britt Jansson, fackligt ombud samt skyddsombud
Örebro öster: Adolfsbergs vc
Mattias Engström, fackligt ombud, skyddsombud samt suppleant i samverkansgrupp Örebro öster
Örebro öster: Brickebackens vc
Carl Göranzon, fackligt ombud, skyddsombud samt suppleant i samverkansgrupp Örebro öster
Örebro öster: Brickebackens vc
Carolina Nylander, fackligt ombud
Örebro öster: Odensbackens vc
VAKANT
Örebro öster: Skebäcks vc
Peter Fardelin, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i samverkansgrupp Örebro öster
Örebro öster: Tybble vc
Erik Hellberg, fackligt ombud samt skyddsombud
Örebro öster: Ängens vc
Ann-Sofi Eriksson, fackligt ombud
Örebro öster: Ängens vc
Dora Muszial, fackligt ombud
Askersunds vc
Emiliyan Stoykoski, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i samverkansgrupp Södra länsdelen
Hallsbergs vc
VAKANT
Kumla vc
Alexandra C. Wong, fackligt ombud, skyddsombud samt suppleant i samverkansgrupp Södra länsdelen
Kumla vc
Amanda Karlsson, fackligt ombud, skyddsombud samt suppleant i samverkansgrupp Södra länsdelen
Områdesansvarig
Lars Edling, fackligt ombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Områdesansvarig
Josefin Gerdevåg, fackligt ombud, huvudskyddsombud samt suppleant i samverkansgruppen
Områdesansvarig
Paula Wallmon, fackligt ombud samt suppleant i samverkansgruppen
Akutsjukvård USÖ
Lars Edling, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Anestesi- och intensivvård
Wiebke Falk, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Anestesi- och intensivvård
Sophia Nosko, fackligt ombud samt suppleant i samverkansgruppen
Anestesi- och intensivvård
Maud Carpenter, fackligt ombud samt suppleant i samverkansgruppen
Anestesi- och intensivvård
Nils-Gunnar Levein, fackligt ombud (Lindesberg) samt suppleant i samverkansgruppen
Barn- och ungdomsmedicin
Östen Jonsson, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Barn- och ungdomsmedicin
Jonas Ludvigsson, fackligt ombud samt suppleant i samverkansgruppen
Barn- och ungdomsmedicin
Sandra Jernmark, fackligt ombud, skyddsombud samt suppleant i samverkansgruppen
Hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi
Maja Eriksson-Östman, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi
Robin Gustafsson, fackligt ombud, skyddsombud samt suppleant i samverkansgruppen
Hud- och reumatologi
Frida Prag, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Hud- och reumatologi
Ellen Ekstedt, fackligt ombud samt suppleant i samverkansgruppen
Huvud- hals och plastikkirurgi
Carolina Nilsson, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Huvud- hals och plastikkirurgi
Anna Oldaeus Almerén, fackligt ombud, skyddsombud samt suppleant i samverkansgruppen
Huvud- hals och plastikkirurgi
Alexandru Grigorescu Fredriksson, fackligt ombud, Plastik
Huvud- hals och plastikkirurgi
Anders Eriksson, fackligt ombud, Huvud-hals
Infektion
Pernilla Kihlberg, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Infektion
Charlotte Lybeck, fackligt ombud samt suppleant i samverkansgruppen
Kirurgi
Maria Wedin, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Kirurgi
Jenny Angerås Kraftling, fackligt ombud samt suppleant i samverkansgruppen
Kärl- och thorax
VAKANT
Laboratoriemedicin
Lisa Vennberg, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Medicin USÖ
Diana Rau, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Neuro- och rehabiliteringsmedicin
Madeleine Stackelberg, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Neuro- och rehabiliteringsmedicin
Hans Ruborg, fackligt ombud samt suppleant i samverkansgruppen
Obstetrik och gynekologi
Teres Litzell, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Obstetrik och gynekologi
Karin Zetterström, fackligt ombud samt suppleant i samverkansgruppen
Onkologi
Maria Sund, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Onkologi
Karin Nyström, fackligt ombud, skyddsombud samt suppleant i samverkansgruppen
Onkolog
Ruth Sanchez Hermansson, fackligt ombud samt suppleant i samverkansgruppen
Ortopedi- och handkirurgi
Johanna Wirehag, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i smaverkansgruppen
Ortopedi- och handkirurgi
Sanna Vähärautio, fackligt ombud samt suppleant i samverkansgruppen
Ortopedi- och handkirurgi
Eva Lundqvist, fackligt ombud, skyddsombud samt suppleant i samverkansgruppen
Röntgen- och sjukhusfysik
Christina Birgersson, fackligt ombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Röntgen- och sjukhusfysik
Helga Shanks, fackligt ombud, skyddsombud samt suppleant i samverkansgruppen
Röntgen- och sjukhusfysik
Sofia Carlsson, fackligt ombud samt suppleant i samverkansgruppen
Urologi
Beata Persson, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Urologi
Katarzyna Zochowska Jansson, fackligt ombud samt suppleant i samverkansgruppen
Ögon
Anton Dahlberg, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Ögon
Ingrid Johansson, fackligt ombud, skyddsombud samt suppleant i samverkansgruppen
Områdesansvarig
Teresa Jansen, fackligt ombud, huvudskyddsombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Områdesansvarig
Rebecka Runnamo, fackligt ombud samt suppleant i samverkansgruppen
Områdesansvarig
Håkan Löfstedt, fackligt ombud samt suppleant i samverkansgruppen
Allmänpsykiatrisk öppenvård
Maria Björkgren, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Allmänpsykiatrisk öppenvård
Elisabeth Gerdevåg, fackligt ombud samt suppleant i samverkansgruppen
Barn och unga vuxna
Teresa Jansen, fackligt ombud, skyddsombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Barn och unga vuxna
Marina Andersson, fackligt ombud samt suppleant i samverkansgruppen
Rättspsykiatrin
Dana Deoanka, fackligt ombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Specialistpsykiatrin
Christina Savvidou, fackligt ombud samt ordinarie i samverkansgruppen
Specialistpsykiatrin
Rebecka Runnamo, fackligt ombud samt suppleant i samverkansgruppen
Haga vc
Magnus Håkansson, fackligt ombud
Lekebergs vc
Malin Fredholm, fackligt ombud samt skyddsombud
Pålsboda vc
VAKANT
Vivalla vc
VAKANT
Läkargruppen Capio
Göran Stillberg, fackligt ombud samt skyddsombud
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar